Cum se gestionează reprezentarea elementelor din beton în Advance Steel cu ajutorul priorităţilor? | GRAITEC Romania

Cum se gestionează reprezentarea elementelor din beton în Advance Steel cu ajutorul priorităţilor?

Pentru o mai bună reprezentare a interesecţiilor elementelor din beton, Advance Steel permite definirea aşa-numitor priorităţi. În funcţie de acestea, elementele din beton cu clasă diferită pot fi delimitate sau nu. De asemenea, tot cu ajutorul priorităţilor elementelor din beton, se evidenţiază modalitatea de punere în operă a betonului.

Cum se gestionează reprezentarea elementelor din beton în Advance Steel cu ajutorul priorităţilor?

Valorile iniţiale ale priorităţilor sunt afişate în fereastra de proprietăţi ale elementelor din beton, în pagina „Ajustare automată„, câmpul „Prioritate„:

⇒ pentru elemente liniare:

• stâlpi şi grinzi din beton, grinzi curbe din beton şi fundaţiile continue, prioritatea are valoarea 30

⇒ pentru elemente plane:

• plăci dreptunghiulare şi poligonale din beton, prioritatea are valoarea 20.
• perete drept şi poligonal din beton, prioritatea are valoarea 40

 

Valoarea priorităţilor poate fi modificată.
În cazul intersecţiilor dintre elemente din beton se afişează muchiile elementului cu cea mai mare prioritate; excepţie fac stâlpii din beton. În imaginea de mai jos este reprezentată intersecţia a doi pereţi cu priorităţi diferite. Muchiile afişate sunt ale peretelui cu prioritate mai mare. Peretele cu prioritate mai mică este decupat după forma peretelui cu prioritate mai mare.

Cum se gestionează reprezentarea elementelor din beton în Advance Steel cu ajutorul priorităţilor?

 

În cazul intersecţiei dintre un perete şi o grindă din beton cu priorităţi diferite, se afişează muchiile de intersecţie ce aparţin elementului cu prioritate mai mare. Astfel, când grinda are prioritate mai mare se decupează peretele după conturul acesteia şi invers.

Cum se gestionează reprezentarea elementelor din beton în Advance Steel cu ajutorul priorităţilor?

 

În cazul stâlpilor din beton, nu se mai aplică regula celei mai mari priorităţi. Stâlpii se consideră elemente verticale ce nu pot fi decupate de nici un alt element, indiferent de prioritatea acestuia sau de tipul de beton.

Cum se gestionează reprezentarea elementelor din beton în Advance Steel cu ajutorul priorităţilor?

 

Dacă elementele din beton au aceeaşi prioritate şi acelaşi tip de beton, muchiile intersecţiilor elementelor nu sunt afişate. Dacă elementele din beton au aceeaşi prioritate şi tip de beton diferit, atunci se afişează muchiile intersecţiilor elementelor.

Cum se gestionează reprezentarea elementelor din beton în Advance Steel cu ajutorul priorităţilor?

Cum se gestionează reprezentarea elementelor din beton în Advance Steel cu ajutorul priorităţilor?

 

Opţiunile „Ajustare la sfârşit” şi „Ajustare la început” din pagina „Ajustare automată” din fereastra de proprietăţi a elementelor din beton (pereţi, grinzi sau fundaţii continue) , permit joncţionarea acestora la unul sau la ambele capete ale elementului. Elementele sunt create definind un punct iniţial şi un punct final, ce corespund opţiunilor „Ajustare la început” şi „Ajustare la sfârşit”.

Atunci când aceste opţiuni sunt selectate, indiferent dacă elementele se întrepătrund în totalitate sau doar parţial, acestea se prelungesc până la intersecţia muchiilor comune.

Cum se gestionează reprezentarea elementelor din beton în Advance Steel cu ajutorul priorităţilor?

 

Atunci când cele două opţiuni nu sunt selectate, elementele din beton nu sunt unite, ci sunt reprezentate în lungimea reală.

Cum se gestionează reprezentarea elementelor din beton în Advance Steel cu ajutorul priorităţilor?

 

La intersecţia dintre un perete şi o grindă, atunci când opţiunile „Fit at start” şi/sau „Fit at end” sunt selectate, grinda este joncţionată în raport cu peretele.

Cum se gestionează reprezentarea elementelor din beton în Advance Steel cu ajutorul priorităţilor?

 

Pentru afişarea grinzii în totalitate (să nu fie joncţionată în raport cu peretele) se deselectează opţiunea corespunzătoare capătului de joncţiune a grinzii.

Cum se gestionează reprezentarea elementelor din beton în Advance Steel cu ajutorul priorităţilor?