Cum se modelează guseul unei îmbinări cu mai multe profile secundare? | GRAITEC Romania

Cum se modelează guseul unei îmbinări cu mai multe profile secundare?

În acest exemplu, vom defini o îmbinare „Guseu pentru trei diagonale” aşa cum este prezentată în imaginile alăturate.

Cum se modelează guseul unei îmbinări cu mai multe profile secundare?

 

Forma finală a guseului se obţine prin stabilirea secţiunilor profilelor secundare, a condiţiilor de margine, a numărului de găuri pentru şuruburi şi a poziţiei acestora.

Îmbinarea conectează trei profile secundare cu secţiunea L100x10 cu un stâlp de secţiune IPE400. Sunt folosite şuruburi cu diametrul ø16 pentru toate cele trei profile. Primul cornier este conectat cu patru şuruburi, al doilea cornier cu trei şuruburi, iar al treilea cornier cu două şuruburi. Distanţele între elementele îmbinării sunt prezentate în figura alăturată.

Cum se modelează guseul unei îmbinări cu mai multe profile secundare?

 

Atunci când este creată o îmbinare de tipul Guseu pentru trei diagonale, axele profilelor secundare se intersectează într-un singur punct, aşa cum se poate observa în imaginea alăturată.

Cum se modelează guseul unei îmbinări cu mai multe profile secundare?

 

Primul pas în modelarea îmbinării, şi implicit a guseului, este poziţionarea profilelor secundare. Acest lucru se face deschizând fereastra de proprietăţi Profile Suport şi apoi modificând valoarea parametrului 5.Decalare pe Z.
Pentru primul profil secundar se introduce valoarea de 80mm, iar pentru cel de-al treilea 120mm (valoarea decalării celui de-al treilea profil se introduce cu semnul „” pentru a defini direcţia deplasării).

Cum se modelează guseul unei îmbinări cu mai multe profile secundare??

 

În urma acestor modificări, îmbinarea va arăta ca în imaginea alăturată:

Cum se modelează guseul unei îmbinări cu mai multe profile secundare?

 

Pentru ajustările ulterioare, se deschide fereastra de proprietăţi a îmbinării.

Vom continua cu definirea condiţiilor de margine ale profilelor secundare în raport cu inima stâlpului, care se definesc din pagina Guseu cu ajutorul opţiunilor 2.Dist. diag. 1-profil; 3.Dist. contrav. 2-profil şi 3.Dist. contrav. 3-profil. Pentru fiecare din aceste dimensiuni se introduce valoarea de 15mm. Tot în această pagină se defineşte şi grosimea guseului, prin opţiunea 1.Grosime placă, precum şi forma generală a acestuia, definită de opţiunea Formă. Grosimea guseului va fi de 10mm. Forma generală a guseului se definineşte astfel încât colţurile corespunzătoare profilelor secundare 1 şi 3 să fie tăiate perpendicular pe axa profilelor. Pentru a obţine această formă, se alege opţiunea Colţuri.

Cum se modelează guseul unei îmbinări cu mai multe profile secundare?

 

Condiţiile de margine ale profilelor secundare în raport cu placa guseului se definesc din pagina Proiecţie. Aceste dimensiuni se definesc numai pentru primul şi ultimul profil secundar; pentru profilul secundar din mijloc, condiţiile de margine rezultă prin definirea condiţiilor pentru celelalte profile.

Cum se modelează guseul unei îmbinări cu mai multe profile secundare?

 

Numărul de şuruburi corespunzător fiecărui profil secundar este definit în pagina de proprietăţi Nr. Şuruburi.

Cum se modelează guseul unei îmbinări cu mai multe profile secundare?

 

Se poate observa cum dimensiunile şi forma guseului s-au modificat, astfel încăt să satisfacă toate condiţiile impuse până acum (atât condiţiile de margine cât şi condiţiile privind numărul de şuruburi aferente fiecărui element secundar).
În continuare, se definesc condiţiile de margine pentru poziţia şuruburilor atât faţă de capătul profilului secundar corespunzător cât şi faţă de marginea plăcii guseului, şi distanţele dintre şuruburi.
Se începe cu primul profil secundar. Acest profil este conectat cu ajutorul a patru şuruburi. Distanţa dintre şuruburi este de 55mm, distanţa de la capătul profilului până la primul şurub este de 30mm, iar distanţa de la ultimul şurub până la marginea plăcii guseului este de 30mm. Şuruburile sunt poziţionate într-un singur rând, suprapus peste linia etalon.

Cum se modelează guseul unei îmbinări cu mai multe profile secundare?

 

În cele ce urmează, se definesc distanţele dintre şuruburile corespunzătoare celui de-al doilea profil secundar. Profilul este conectat cu trei şuruburi. Distanţa de la capâtul profilului până la primul şurub este de 50mm, iar distanţele dintre şuruburi sunt de 70mm.
Ca şi în cazul condiţiilor de margine ale profilelor secundare în raport cu placa guseului, distanţa dintre ultimul şurub şi marginea plăcii guseului se calculează automat în funcţie de distanţele ce definesc poziţia şuruburilor pentru celelalte profile secundare.

Cum se modelează guseul unei îmbinări cu mai multe profile secundare?

 

Cele două şuruburi care conectează cel de-al treilea profil au o distanţă intermediară de 55mm. Distanţa de la capătul profilului până la primul şurub este de 100mm, iar distanţa de la ultimul şurub pana la marginea plăcii guseului este de 70mm.

Cum se modelează guseul unei îmbinări cu mai multe profile secundare?

 

Se poate observa că în urma acestor ultime modificări s-a ajuns la forma dorită pentru guseul acestei îmbinări.