Cum se modelează un reazem elastic liniar? | GRAITEC Romania

Cum se modelează un reazem elastic liniar?

Cum se modelează un reazem elastic liniar

Presupunem un model cu o grindă de fundare similară celei din imagine. Suprastructura este acţionată de încărcări din greutate proprie şi încărcări utile. Sub grinda de fundare se va defini un reazem elastic.

 

  • Lansaţi comanda de creare a unui reazem elastic din bara de instrumente Modelare.

Cum se modelează un reazem elastic liniar
Cum se modelează un reazem elastic liniar

  • Definiţi proprietăţile elastice în fereastra de proprietăţi a reazemului. Acestea pot fi definite atât în raport cu axele globale, dar şi în funcţie de axele locale ale elementului sub care este definit.Cum se modelează un reazem elastic liniar
   În cazul în care constantele elastice ale reazemului vor fi definite în funcţie de coordonatele globale ale modelului, trebuie să aveţi în vedere următoarele:

   – Pentru a împiedica deplasarea liberă în plan orizontal a grinzii de fundare valoarea constantelor elastice KTX şi KTY trebuie sa tindă către infinit.

   – Constanta elastică corespunzătoare deplasării pe direcţia axei globale Z – KTZ reprezintă deformabilitatea terenului de fundare.

   – Constantele elastice la rotire KRX şi KRZ trebuie să tindă către infinit, pentru a evita rotirea liberă a grinzii de fundare în jurul axei globale Z.

   – Constanta elastică la rotire în jurul axei globale Y va avea valoare nulă, pentru a permite încovoierea liberă a grinzii ce se sprijină pe terenul de fundare, modelat prin reazemul elastic.

 

 • În urma calculului veţi obţine diagrame de moment similare celor din imaginile de mai jos.

Cum se modelează un reazem elastic liniar

Cum se modelează un reazem elastic liniar