Cum se modelează un rezervor circular? | GRAITEC Romania

Cum se modelează un rezervor circular?

În acest exemplu se va modela un rezervor de tipul prezentat mai jos:

Cum se modelează un rezervor circular

Cum se modelează un rezervor circular
  • Începeţi prin a genera cele 5 cercuri concentrice care definesc structura. Definiţi o vedere de sus asupra spaţiului de lucru.

 

Rolul acestor cercuri este de a ajuta generarea elementelor structurale ale rezervorului. Diametrele acestor cercuri sunt:

– 0.93 m
– 2.1 m
– 12.5 m
– 15.25 m
– 15.5 m

Cercurile sunt definite de: centrul cercului, raza cercului şi numărul de segmente drepte prin care este aproximat cercul.


Cum se modelează un rezervor circular

  • Tot pentru a uşura generarea elementelor structurale, trasaţi două linii de la centrul cercului la capetele unui segment perimetral.

 


Cum se modelează un rezervor circular

  • Pentru a modela mai uşor pereţii rezervorului, creaţi un sistem în Pilot denumit, de exemplu, Pereţi rezervoare. Activaţi opţiunea „Nivel” şi setaţi înălţimea nivelului Zsus = 4.00 m.


Cum se modelează un rezervor circular

  • Utilizaţi comanda „Creează un element plan vertical prin 2 puncte” pentru a crea un element plan peste unul din segmentele perimetrale care definesc conturul peretelui.

Cum se modelează un rezervor circular

  • Creaţi un element de suprafaţă pentru a genera zona orizontală din partea inferioară a bazinului.

 

Cum se modelează un rezervor circular
Cum se modelează un rezervor circular

 

Cum se modelează un rezervor circular
  • Pentru a realiza zona înclinată din partea de jos a bazinului deplasaţi pe verticală cercurile care definesc această zonă. Deplasaţi cercul cu diametrul de 2.1 m cu 1.4 m şi cercul cu diametrul de 0.93 m cu 3.4 m.


Cum se modelează un rezervor circular

  • Creaţi elementele plane care definesc suprafeţele circulare ale părţii de jos a bazinului.

 

Cum se modelează un rezervor circular
  • Copiaţi prin rotaţie elementele structurale create, pentru a genera restul elementelor. Pentru aceasta, definiţi:

   – Centrul de rotaţie (în centrul cercurilor concentrice)

   – Axa de rotaţie (axa Z)

   – Unghiul de rotaţie, reprezentând unghiul dintre cele două raze ce pornesc din extremităţile aceluiaşi segment perimetral (în acest caz, 12 grade)

   – Numărul de copii = numărul de segmente care aproximează un cerc minus unul, care este originalul (în acest caz 29, însumând 30 împreună cu originalul).

   După copierea elementelor, bazinul circular va arăta astfel:

 

Cum se modelează un rezervor circular

 

 • După ce aţi finalizat generarea bazinului circular, puteţi şterge cercurile şi liniile ajutătoare.