Cum se modelează un stâlp solicitat excentric? | GRAITEC Romania

Cum se modelează un stâlp solicitat excentric?

Ca exemplu, vom modela un stâlp din beton cu secţiune L simetric 60x60x25 (tipul secţiunii se poate selecta din lista de secţiuni parametrice). Acesta va sprijini la capete două grinzi cu secţiuni dreptunghiulare R25*50.

Cum se modelează un stâlp solicitat excentric

Iniţial, axele grinzilor se intersectează în centrul de greutate al secţiunii L.

Cum se modelează un stâlp solicitat excentric

În realitate, grinzile sunt executate la faţa stâlpului, ceea ce duce la o solicitare de compresiune excentrică. Pentru a modela corect aceasta situaţie, parcurgeţi următorii paşi:

    • Calculaţi distanţa de la centrul de greutate al secţiunii stâlpului până la punctul de intersecţie al grinzilor.

Cum se modelează un stâlp solicitat excentric

    • În lista de proprietăţi a stâlpului, modificaţi excentricitatea secţiunii: selectaţi tipul de excentricitate „alta”, apoi completaţi valoarea excentricităţii la cele două capete ale stâlpului corespunzător axelor locale y şi z.

Cum se modelează un stâlp solicitat excentric

    • După aplicarea încărcărilor pe cele 2 grinzi, pe lângă solicitarea de forţă axială Fx vor rezulta şi solicitări la moment încovoietor My respectiv Mz.

Cum se modelează un stâlp solicitat excentric