Cum se modifică numerotarea axelor? | GRAITEC Romania

Cum se modifică numerotarea axelor?

Crearea sistemului de axe pentru o clădire este un pas preliminar începerii unui proiect de construcţii. Ulterior, unele elemente structurale (de exemplu stâlpii) vor fi denumite în funcţie de axele la intersecţia cărora sunt poziţionate, prin urmare numerotarea corectă a axelor reprezintă un aspect important.

Frecvent, în evoluţia unei lucrări de construcţii apar modificări de arhitectură sau rezistenţă. Pentru a le gestiona cât mai eficient, uneori este necesară adaptarea denumirilor axelor la noua configuraţie.

în acest scop, Advance Concrete pune la dispoziţia utilizatorului comanda „Modifică numerotare axe„, disponibilă în ribbon-ul „AC: Model„, categoria „Editare obiecte„.

Cum se modifică numerotarea axelor?

 

De exemplu, pentru proiectul unei case P+1, sistemul de axe iniţial este cel reprezentat mai jos:

Cum se modifică numerotarea axelor?

 

Axa verticală 4 delimitează scara de la parter şi nu este una dintre axele principale ale clădirii, aşa că poate fi definită ca axă secundară, subordonată axei 3.

Pentru a redenumi axa se utilizează comanda „Modifică numerotare axe” şi se selectează axa.

Axa selectată devine roşie pentru a se evidenţia faţă de restul sistemului de axe. Alături este afişată o listă cu mai multe variante de etichetare.

Există 7 variante de redenumire, unele constând în adăugarea de litere, numere sau simboluri după denumirea axei (utile în cazul creării de axe secundare – „4.a”, „4.1”, „3”), altele care oferă posibilitatea introducerii unui text personalizat („3…” „4…”sau „…”). Există şi posibilitatea de a eticheta axele şi cu numere negative (-1).

Cum se modifică numerotarea axelor?

 

Pentru exemplificare, vom eticheta axa cu „3s”. Se alege a doua variantă din listă, care permite introducerea unui text personalizat după denumirea axei, şi se completează textul dorit în fereastra de dialog. După validare, numele axei va fi modificat şi axele 5 şi 6 vor fi renumerotate pentru a se păstra continuitatea.

Cum se modifică numerotarea axelor?