Cum se optimizează modul de afişare a modelelor în Advance Steel? | GRAITEC Romania

Cum se optimizează modul de afişare a modelelor în Advance Steel?

Să presupunem că doriţi să optimizaţi modul de afişare a modelului în Advance Steel prin fundal, grinzi transparente, ziduri de cărămidă cu un aspect realist etc.

De exemplu, doriţi să obţineţi un aspect ca în imaginea de mai jos:

Cum se optimizează calitatea modului de afişare a modelelor în Advance Steel

În loc de acest mod de afişare:

Cum se optimizează calitatea modului de afişare a modelelor în Advance Steel

În Advance Steel sunt disponibile mai multe opţiuni pentru a obţine aspectul dorit. Acestea sunt descrise mai jos şi pot fi aplicate în funcţie de necesităţile utilizatorului.

  Modul de randare realist  

Setarea unei randări realiste depinde de configuraţia calculatorului.

1. Se selectează modul de randare realist din grupul „View„, panoul „Home„, ribbon-ul pentru modelare 3D.

 

Cum se optimizează calitatea modului de afişare a modelelor în Advance Steel

 

2. … sau se selectează modul de randare realist din bara de instrumente „Visual Styles„.

 

Cum se optimizează calitatea modului de afişare a modelelor în Advance Steel

 

3. … sau se inserează comanda „Visualstyles” pentru a activa „Visual Styles Manager„. Clic-dreapta pe modul de randare realist şi se selectează „Apply to current Viewport„.

 

Cum se optimizează calitatea modului de afişare a modelelor în Advance Steel

  Setarea fundalului  

1. Se utilizează comanda „Background„.

 

Cum se optimizează calitatea modului de afişare a modelelor în Advance Steel

 

2. Se selectează tipul „Gradient„.

3. Clic în caseta „Bottom color„.

 

Cum se optimizează calitatea modului de afişare a modelelor în Advance Steel

 

4. Se selectează o culoare închisă adecvată din partea de jos a ecranului (se păstrează „Color Model” setat în modul HSL) şi se notează valorile din „Hue„, „Saturation” şi „Luminance„.

 

Cum se optimizează calitatea modului de afişare a modelelor în Advance Steel

 

5. Se repetă procedura pentru culorile „Middle” şi „Top„, după ce au fost setate valori pentru „Hue” şi „Saturation„, precum şi o valoare de luminanţă mai mare pentru fiecare.

  Materiale  

AutoCAD® dispune de un număr de materiale predefinite care pot fi asignate obiectelor modelului.

1. Se activează „Tool Palettes” prin apăsarea combinaţiei CTRL+3.

2. Se selectează unul din panourile denumite „???? – Materials Sample” sau „???? – Materials Library” (clic-dreapta la capătul de jos al listei de panouri şi se selectează panoul dorit).

 

Cum se optimizează calitatea modului de afişare a modelelor în Advance Steel

 

3. Se selectează obiectele cărora le va fi atribuit un material.

4. Clic-dreapta pe materialul dorit şi se selectează „Apply Material to Objects„.

  Materiale personalizate  

Dacă materialul necesar nu se găseşte pe nici o paletă, se poate crea şi personaliza propriul material (de exemplu, un material generic semi-transparent pentru structuri metalice) prin efectuarea paşilor de mai jos:

1. Se inserează comanda „Materiale” pentru a activa paleta de materiale.

2. Din casetă se selectează materialul pe baza căruia va fi creat noul material (se selectează materialul cel mai asemănător cu cel pe care doriţi să îl creaţi).

3. Se apasă butonul „Create New Material„:

 

Cum se optimizează calitatea modului de afişare a modelelor în Advance Steel

 

4. Se dă o denumire noului material, de exemplu, „Semi-transparent” şi se apasă OK

5. Se editează proprietăţile materialului după preferinţe.

a. Pentru a obţine un material care schimbă stilul unui element, dar nu şi culoarea, se selectează caseta „By Object” de lângă „Color”.

b. Pentru a face un material transparent se reduce opacitatea (o opacitate de 70-80% este adecvată pentru structurile metalice).

c. Dacă doriţi să utilizaţi o textură, cum ar fi zidărie de cărămidă sau rugină, se apasă „Select Image” de sub opţiunea Diffuse Map. Poate fi utilizată orice imagine în format .jpg. Autodesk oferă o gamă variată de imagini în folderele:

C:Program DataAutoDeskAutoCAD 2010R18.0enutextures, pentru Vista sau Windows 7

sau

C:Documents and Settingsuser.nameApplciation DataAutoDeskAutoCAD 2010R18.0enutextures
pentru Windows XP.

 

6. Noul material poate fi aplicat unui obiect direct selectând obiectul. Apoi clic-dreapta pe materialul din paletă şi se selectează Apply Material To Objects.

  Aplică materialul pe layere  

Un material poate fi asociat unui layer, astfel încât tuturor obiectelor de pe layer să le fie asignat automat materialul.

1. Se inserează comanda MaterialAttach.

 

Cum se optimizează calitatea modului de afişare a modelelor în Advance Steel

 

2. Se trage materialul din lista din partea stângă peste layer-ul situat în lista din partea dreaptă pentru a-i fi asociat.

3. Materialul „Global” presupune a nu atribui nimic unui layer.

4. Pentru a şterge o asignare, se apasă semnul „X” de lângă numele layer-ului.

Astfel, în acest exemplu, layer-ului „Grinzi” i-a fost asociat materialul „Sections„, ce a fost aplicat tuturor elementelor de pe acest layer. Întrucât materialul este definit prin color=byobject, iar opacitatea este de 70%, toate grinzile au devenit semi-transparente.