Cum se poate afişa deschiderea fisurilor într-un element plan? | GRAITEC Romania

Cum se poate afişa deschiderea fisurilor într-un element plan?

Prin folosirea standardului de proiectare Eurocod 2, se impune în anumite situaţii efectuarea unui control al deschiderii fisurilor, astfel încât să fie asigurate criteriile de durabilitate.

Pentru exemplificare, vom considera rezervorul de beton armat din Figura 1. Controlul deschiderii fisurilor se realizează sub gruparea de încărcări frecvente. Prin urmare, la generarea combinaţiilor de încărcări se alege şi situaţia „Frecvenţă” pentru starea limită de serviciu (SLS) – Figura 2.

How are the crack widths displayed in a planar element?
Figura 1. Structura analizată

How are the crack widths displayed in a planar element?
Figura 2. Parametrii generali ai combinaţiilor de încărcări

 

După analiza cu Expertul de beton, deschiderea fisurilor pentru elementele plane ce alcătuiesc rezervorul se afişează din bara de instrumente „Analiză – Rezultate Beton Armat” (Figura 3 şi Figura 4).

How are the crack widths displayed in a planar element?
Figura 3. Deschiderea fisurilor pe directia axelor locale x în elementele plane

How are the crack widths displayed in a planar element?
Figura 4. Deschiderea fisurilor pe direcţia axelor locale y în elementele plane