Cum se poate copia rapid, în pilot, o arborescenţă de sisteme? | GRAITEC Romania

Cum se poate copia rapid, în pilot, o arborescenţă de sisteme?

O modalitate uşoară de a gestiona elementele unei structuri este organizarea în sisteme şi sub-sisteme (ce formează împreună o arborescenţă de sisteme). începând cu versiunea 2012, sistemele pot fi copiate rapid, în Pilot, prin utilizarea comenzilor specifice „Copiere” / „Lipire„.

Pentru exemplificare, se consideră arborescenţa de sisteme din Figura 1. Se va copia arborescenţa de sub-sisteme din sistemul „etaj 1” în cadrul sistemului „etaj 2„. Pentru a realiza acest lucru, se vor selecta sub-sistemele şi se va alege opţiunea „Copiere” (clic-dreapta pe sistemele selectate).

Cum se poate copia rapid, în pilot, o arborescenţă de sisteme?
Figura 1. Copierea unei arborescenţe de sub-sisteme

Apoi, din meniul derulant (clic-dreapta pe sistemul destinaţie – etaj 2), se alege opţiunea „Lipire” (Figura 2).

Notă: Se copiază doar arborescenţa sistemelor, nu şi elementele conţinute de acestea.

Cum se poate copia rapid, în pilot, o arborescenţă de sisteme?
Figura 2. Lipirea unei arborescenţe de sub-sisteme

 

Ulterior, denumirea sistemelor poate fi editată rapid (<F2> pe sistemul selectat).