Cum se poate defini global armătura reală dintr-un element plan pentru controlul fisurării? | GRAITEC Romania

Cum se poate defini global armătura reală dintr-un element plan pentru controlul fisurării?

Prin folosirea standardului de proiectare Eurocod 2 se impune, în anumite situaţii, realizarea unui control al deschiderii fisurilor, astfel încât să fie asigurate criteriile de durabilitate.

Pentru o verificare corectă a deschiderii fisurilor, utilizatorul trebuie să stabilească aria de armătură reală utilizată la armarea elementelor plane.

Pentru exemplificare, se va considera modelul structural din Figura 1. După o primă analiză a Expertului de beton (considerându-se ariile de armătură teoretice calculate automat), pentru elementul selectat (Figura 1) se remarcă faptul că verificarea deschiderii fisurilor nu este îndeplinită. Se va opta pentru definirea armăturii reale pentru elementul analizat.

Cum se poate defini global armătura reală dintr-un element plan pentru controlul fisurării?
Figura 1. Eroare survenită la controlul fisurării

 

Notă: În linia de comandă este afişat un mesaj care avertizează de fiecare dată cand elementele (liniare sau plane) nu îndeplinesc condiţia pentru deschiderea maximă a fisurilor.

Pentru definirea armăturii reale se accesează opţiunea „Definirea armării” din fereastra de proprietăţi a elementului plan selectat (Figura 2a). În secţiunea „Definiţie globală„, se poate opta pentru tipul de armătură reală utilizată (cu plase sudate sau cu bare). În acest caz, se va opta pentru o armare cu plase sudate (Figura 2b).

Cum se poate defini global armătura reală dintr-un element plan pentru controlul fisurării?
Figura 2. Definirea armăturii globale reale într-un element plan

 

Notă: În fereastra Ipoteze > Expertiza Beton Armat > Ipoteze de calcul > Plase se poate consulta lista cu plase sudate disponibile în baza de date (Figura 3).

Cum se poate defini global armătura reală dintr-un element plan pentru controlul fisurării?
Figura 3. Vizualizarea tipurilor de plase sudate

 

După reluarea calculului cu Expertul de beton, se va observa că verificarea privind deschiderea maximă a fisurilor a fost realizată. Rezultatele obţinute sunt prezentate în Figura 4.

Cum se poate defini global armătura reală dintr-un element plan pentru controlul fisurării? Cum se poate defini global armătura reală dintr-un element plan pentru controlul fisurării?
Figura 4. Deschiderea fisurilor după direcţia axei locale x
în elementele plane (wkx)
Figura 5. Deschiderea fisurilor după direcţia axei locale y
în elementele plane (wky)