Cum se poate îmbunătăţi lucrul cu modele de dimensiuni mari ? | GRAITEC Romania

Cum se poate îmbunătăţi lucrul cu modele de dimensiuni mari ?

În timpul modelării unei structuri mai mari viteza de lucru poate fi îmbunătăţită prin utilizarea unor comenzi, configurări hardware dar şi printr-un stil de lucru mai coerent.

În plus faţă de informaţiile oferite de FAQ-ul Cum se poate îmbunătăţi viteza la modelare şi detaliere? următoarele operaţii pot îmbunătăţi viteza:

– Folosirea frecventă a comenzilor „Purge” şi „Audit” pentru a evita sau repara în cel mai scut timp cu putinţă, eventualele probleme de modelare..
– Reducerea mărimii solidelor ACIS din model (dacă modelul are piese complexe din programul Inventor , acestea pot fi convertite în „basic Shell (Shrink Wrap)
– Împărţirea modelului în faze şi afişarea doar a elementelor necesare, folosind funcţia de grupare din Exploratorul Proiectului.

Exploratorul Proiectului este accesibil din ribbon-ul Modelare AS :

Cum se poate îmbunătăţi lucrul cu modele de dimensiuni mari

 

Clic dreapta pe „Grupuri” din „Structuri” şi selectaţi „Creaţi un grup nou

Cum se poate îmbunătăţi lucrul cu modele de dimensiuni mari

 

După ce grupul apare în listă, clic dreapta pe acesta şi selectaţi „Adaugă element„. Selectaţi apoi elementele din model care să fie adăugate în grupul respectiv.

Cum se poate îmbunătăţi lucrul cu modele de dimensiuni mari

 

Se poate controla vizibilitatea obiectelor dintr-un anumit grup cu ajutorul butonului din stânga grupului:

Cum se poate îmbunătăţi lucrul cu modele de dimensiuni mari

 

– Aplicarea unei marci de lot/fază obiectelor din model, şi apoi afişarea doar a obiectelor fazei necesare.
– Marca de lot/fază se aplică din proprietăţile obiectului – pagina „Denumire„.

Cum se poate îmbunătăţi lucrul cu modele de dimensiuni mari

 

– Obiectele ce aparţin unei anumite faze se pot localiza şi marca în model cu ajutorul comenzii „Caută filtru„.

Cum se poate îmbunătăţi lucrul cu modele de dimensiuni mari

 

– După ce obiectele au fost marcate, folosiţi „Afişează numai obiectele selectate” sau „Afişează numai subansamblurile selectate” pentru a ascunde restul modelului şi a păstra vizible doar obiectele aparţinând fazelor selectate.

Cum se poate îmbunătăţi lucrul cu modele de dimensiuni mari

 

– Crearea şi folosirea zonelor izolate din model: de-a lungul sistemului de axe, vizualizarea unei anumite îmbinări etc. Pentru a crea astfel de zone izolate se foloseşte comanda „Definiţi o nouă zonă izolată din model” din Exploratorul proiectului.

Cum se poate îmbunătăţi lucrul cu modele de dimensiuni mari

 

– Utilizarea funcţionalităţilor „Multi user” chiar şi pentru lucrul individual: extrageţi din modelul master doar obiectele necesare la un moment dat.
– Împărţirea modelului în modele mai mici, pe care, în final, să le uniţi într-o structură comună prin copierea lor din fişierele utilizate într-un singur fişier (modelul final).