Cum se pot verifica la foc elementele liniare din oţel? | GRAITEC Romania

Cum se pot verifica la foc elementele liniare din oţel?

Verificarea la foc are o deosebită importanţă, întrucât în cazul producerii unui incendiu, este necesar ca, pentru o anumită perioadă de timp, să fie asigurată capacitatea portantă a construcţiei.

Advance Design permite efectuarea verificarea la foc a elementelor liniare din oţel conform capitolului §4.2 (metoda simplificată) din SR EN1993-1-2.

Pentru exemplificare, vom considera structura metalică din Figura 1 pentru care vom verifica rezistenţa elementelor metalice la acţiunea focului după un timp de expunere de 15 minute.

Cum se pot verifica la foc elementele liniare din oţel?
Figura 1. Structura analizată

 

Verificarea la foc se efectuează doar dacă opţiunea „Verificare la foc” este activată din fereastra ipotezelor de calcul pentru elementele din metal. Tot aici, se stabileşte şi perioada de expunere la foc (Figura 2).

Cum se pot verifica la foc elementele liniare din oţel?
Figura 2. Calcul la foc – definirea perioadei de expunere

Anumite elemente pot fi expuse acţiunii focului total sau parţial. Acest aspect poate fi stabilit din fereastra de proprietăţi a acestora (Figura 3). În exemplul analizat, pentru toate elementele structurii s-au considerat numai 3 feţe expuse la foc.

Cum se pot verifica la foc elementele liniare din oţel?
Figura 3. Fereastra de proprietăţi a elementelor din metal – definirea numărului de feţe expuse la foc

Verificarea la foc se realizează sub gruparea de încărcări frecvente. Prin urmare, la generarea combinaţiilor de încărcări se alege situaţia „Frecvenţă” pentru starea limită de serviciu (SLS) – Figura 4.

Ceilalţi parametri (săgeţi maxime admisibile, lungimea de flambaj şi lungimile de flambaj lateral) se stabilesc în mod similar, ca şi în cazul unei analize obişnuite cu Expertul de metal.

Cum se pot verifica la foc elementele liniare din oţel?
Figura 4. Parametrii generali ai combinaţiilor de încărcări

După calculul realizat cu Expertul de Metal, rezultatele verificării la foc sunt disponibile din bara de instrumente „Analiză – Rezultate Metal„. Aici se pot vizualiza nivelurile de solicitare corespunzătoare eforturilor din elemente, precum şi o detaliere a verificării la foc pentru un anumit element selectat (Fişa profilului > Rezistenţa la foc). Figura 5 şi Figura 6 prezintă nivelurile de solicitare corespunzătoare efortului Fx, respectiv „Fişa profilului” cu rezistenţa la foc pentru unul din stâlpii structurii analizate.

Cum se pot verifica la foc elementele liniare din oţel?
Figura 5. Rezistenţa la foc: nivelul de solicitare corespunzător efortului Fx

Cum se pot verifica la foc elementele liniare din oţel?
Figura 6. Fişa profilului : Rezistenţa la foc