Cum se utilizează o serie de procese de detaliere? | GRAITEC Romania

Cum se utilizează o serie de procese de detaliere?

O serie de procese de detaliere permite utilizarea mai multor procese, consecutiv, pentru a obţine automat şi rapid planşele de uzinare.

O serie de procese de detaliere poate fi creată şi modificată cu ajutorul comenzii „Serie de procese de detaliere”.

Cum se utilizează o serie de procese de detaliere

În fereastra „Explorare suite procese”, selectaţi „Utilizator” pentru a modifica o suită de procese.

Folosind butoanele din partea stângă a ferestrei de dialog, puteţi să redenumiţi şi să copiaţi o suită existentă sau să creaţi o nouă suită.

Cum se utilizează o serie de procese de detaliere

Odată ce suita de procese a fost selectată, folosind butoanele partea dreaptă a ferestrei de dialog, se pot adăuga sau şterge procese. De asemenea, poate fi modificată ordinea proceselor în suită.

Cum se utilizează o serie de procese de detaliere

Notă: Procesele selectate în suită trebuie să fie definite pentru o selecţie de elemente (ex. „Piesele selectate, Placă, Pagină completă, A2).

Apoi pentru fiecare proces în parte, trebuie să selectaţi obiectele din model ce vor fi detaliate. Pentru aceasta, se apasă butonul „Selectează” Cum se utilizează o serie de procese de detaliere din fereastra de dialog pentru a selecta apoi elementele din modelul 3D, după care se apasă „Enter”.

Cum se utilizează o serie de procese de detaliere

Odată ce selecţia a fost realizată, butonul devine Cum se utilizează o serie de procese de detaliere

Notă: Dacă aţi făcut o greşeală în selectarea obiectelor, puteţi să reiniţializaţi selecţia utilizând butonul „Reiniţializează” Cum se utilizează o serie de procese de detaliere din fereastra de dialog.

Pentru a lansa crearea planşelor, apăsaţi butonul „Utilizează”. Procesele de detaliere vor rula în ordinea definită şi planşele de uzinare vor fi create automat.