Cum sunt considerate sudurile în Advance Design Steel Connection? | GRAITEC Romania

Cum sunt considerate sudurile în Advance Design Steel Connection?

Cum sunt considerate sudurile în Advance Design Steel Connection?
Pentru calculul îmbinărilor metalice este necesară şi verificarea sudurilor.
Pentru exemplificare, vom evidenţia cordoanele de sudură verificate pentru o îmbinare de tip „Placă de capăt între stâlp şi grindă„, între un stâlp cu secţiunea HEA400 şi o grindă cu secţiunea HEA220. În cadrul îmbinării acţionează următoarele eforturi:

– o forţă axială cu intensitatea de 10kN,
– o forţă tăietoare de 20kN
– un moment înconvoietor de 30kNm. Vom verifica sudura dintre placa de capăt şi grindă.

Sudura dintre placă şi grindă este compusă din trei părţi: „Placă de capăt la inimă„, „Placă de capăt-talpă superioară” şi „Placă de capăt inferioară„. Fiecare parte a sudurii poate fi definită cu grosime proprie. Dacă se activează opţiunea „Pe contur pentru placă„, sudura va fi considerată continuă pe tot conturul secţiunii grinzii şi va avea grosimea egală cu cea pentru „Placă de capăt la inimă”.

Pentru acest exemplu, s-a optat pentru o sudură pe conturul secţiunii grinzii cu grosimea de 6mm:

Cum sunt considerate sudurile în Advance Design Steel Connection?

Dimensiunile reale ale secţiunii grinzii şi forma cordonului de sudură sunt prezentate în imaginile alăturate:

Cum sunt considerate sudurile în Advance Design Steel Connection?

Cum sunt considerate sudurile în Advance Design Steel Connection?
Cum sunt considerate sudurile în Advance Design Steel Connection?

 

Deoarece în cele mai multe cazuri inginerul proiectant nu poate controla cu stricteţe aspectul grosimii constante pe toată lungimea sudurii, a fost aleasă varianta cea mai acoperitoare din punct de vedere al siguranţei. Prin urmare, s-au luat în considerare numai acele părţi din sudura care sunt în linie dreaptă şi care pot fi considerate de o calitate optimă. Lungimile efective ale acestor cordoane sunt considerate ca fiind lungimile cordoanelor de sudură drepte, din care sunt scăzute capetele echivalente unei grosimi de sudură.

How are the welds verified using the Advance Design Steel Connection module?

Verificările sudurii sunt împărţite în verificări ale sudurii dintre tălpile grinzii şi placă de capăt, şi verificări ale sudurii dintre inima grinzii şi placă. Verificările sudurii conţin: condiţiile constructive pentru lungimile şi grosimile minime ale cordoanelor de sudură şi verificările de rezistenţă ale acestora.

Sudura dintre talpa profilului şi placa de capăt este considerată ca fiind alcătuită din trei cordoane de sudură.

Condiţiile constructive pentru lungimea şi grosimea minimă de sudură vor fi verificate pentru cordonul de sudură cu lungimea efectivă cea mai mică (în acest caz, 76.5mm).

Verificările de rezistenţă pentru această sudură sunt efectuate considerând un singur cordon de sudură cu lungimea efectivă egală cu suma lungimilor efective ale celor trei cordoane de sudură ce o compun (208mm+76.5mm+76.5mm = 361mm).

How are the welds verified using the Advance Design Steel Connection module?
How are the welds verified using the Advance Design Steel Connection module?

Sudura dintre inima grinzii şi placa de capăt este alcătuită din două cordoane de sudură identice pe fiecare parte a inimii.

Condiţiile constructive pentru lungimea şi grosimea minimă de sudură vor fi verificate pentru unul din aceste cordoane (140mm).

Verificările de rezistenţă pentru această sudură vor fi făcute considerând două cordoane egale de sudură cu lungime efectivă corespunzătoare (140mm).