Curbe de interacțiune, diagrame și grafice de stabilitate | GRAITEC Romania

Curbe de interacțiune, diagrame și grafice de stabilitate

Afișarea rezultatelor grafice detaliate pentru verificările realizate

free trial

Curbe de interacțiune, diagrame și grafice de stabilitate – Articol tehnic Advance Design

 

Modulul Advance Design Reinforced Concrete generează rezultate grafice pentru verificările realizate, oferind o vedere de ansamblu mai bună a elementului calculat. Secțiunea Stabilitate din Reinforced Concrete BIM Designers pentru fundații este împărțită în patru secțiuni sau ferestre, care afișează rezultatele pentru o anumită verificare: verificarea suprafeței comprimate, verificări la alunecare, răsturnare și verificarea excentricității.

Utilizatorul poate vedea imediat rezultatele principale și poate selecta atât condițiile pentru sol (drenate sau nedrenate) și combinația de analizat.

 

Verificarea suprafeței comprimate

Această verificare este legată de secțiunea Efect încărcări excentrice din fereastra Ipoteze de calcul.

Capacitatea de distribuire a eforturilor a unei fundații izolate este redusă semnificativ atunci când eforturile sunt excentrice. Pentru a evita ca marginile fundației să piardă contactul cu solul, valoarea suprafeței comprimate a fundației (suprafața efectivă) trebuie să fie setată peste un procentaj minim.

În această secțiune, utilizatorul poate defini valoarea procentuală considerată pentru suprafața minimă în compresiune a fundației:

Verificare: selectați această opțiune pentru a verifica procentajul de suprafață comprimată la starea limită de serviciu şi starea limită ultimă.
SLU (FUN/ACC/SEI): introduceţi un procentaj de suprafață în compresiune la ULS (fundamentală, accidentală, seismică)
SLS (QP/FR): introduceţi un procentaj de suprafață în compresiune la SLS (cvasi-permanentă, frecventă)
SLS (CH): introduceţi un procentaj de suprafață în compresiune la SLS (caracteristică)

 

Verificarea la alunecare

Ipotezele pentru această verificare sunt definite în secțiunea Alunecare din fereastra Ipoteze de calcul.

Notă:     Atunci când încărcarea nu este normală pe talpa fundației, fundațiile trebuie verificate față de cedarea prin lunecarea pe talpă. [SR EN 1997-1 §6.5.3(1)]

Unghi de frecare de calcul (δ): dacă prima opțiunea este selectată, unghiul de frecare δ este admis egal cu valoarea de calcul a unghiului efectiv de frecare internă la starea critică φ ‘crit. Conform SR EN 1997-1 §6.5.3(10), „Unghiul de frecare de calcul δd poate fi admis egal cu valoarea de calcul a unghiului efectiv de frecare internă la starea critică, φ’cv;d , la fundațiile de beton turnate pe loc […].”
Valoare impusă: Dacă această opțiune este selectată, veți putea introduce o valoare pentru unghiul de frecare dintre fundație și terenul de fundare.

 

Verificare la răsturnare

Această verificare este legată de secțiunea Răsturnare EQU din fereastra Ipoteze de calcul.

Verificare: selectați această opțiune pentru a verifica stabilitatea fundației la răsturnare.
Coeficient de siguranță: introduceți valoarea factorului de siguranță împotriva răsturnării.

 

Verificare de excentricitate

Verificarea excentricității se efectuează în conformitate cu articolul §6.5.4 din SR EN 1997-1: „Trebuie luate măsuri speciale de precauție atunci cand excentricitatea încărcării depășește 1/3 din lățimea fundației dreptunghiulare sau 0.6 din raza unei fundații circulare. […].”

Verificarea indică dacă încărcarea de calcul se află în interiorul unei elipse critice.

În cazul unei excentricități bidirecționale, limita este definită de o ecuație eliptică: (ex/A)2 + (ey/B)2 = (1/3) 2

 

În cazul stâlpilor, Reinforced Concrete BIM Designers dispune de o caracteristică numită Curbe de interacţiune care permite inginerilor să verifice vizual tensiunile, într-un mod interactiv și în timp real.

Exemplul de mai jos ilustrează verificarea unui stâlp din beton armat cu ajutorul curbelor de interacțiune. Un stâlp simplu, înalt de 4 m, cu secțiunea de 80×80 cm, va fi supus la încovoiere compusă și compresiune datorate unor forțe axiale.

Dupa calcul, software-ul generează curba de interacțiune rezultată pentru aria de armătură furnizată. Valorile corespunzătoare pentru fiecare torsor rezistent sunt afișate pe pagina curbelor de interacțiune.

Trei ferestre sunt disponibile pentru curbele de interacțiune: una afișând curba 3D N-Mx-My și două vederi în plan, N-My și Mx-My.

Cu ajutorul acestei reprezentări grafice, utilizatorul poate controla cu ușurință efectele carcaselor de armătură asupra rezistenței stâlpului.

De exemplu, dacă diametrul barelor este redus de la 12 mm la 10 mm, curba de interacțiune este actualizată și eforturile rezistente sunt reduse în consecință.

Dacă eforturile de proiectare se află în afara curbei de interacțiune, înseamnă că secțiunea nu este verificată. Se afișează următorul mesaj de eroare:

Exemplul de mai jos ilustrează o astfel de situație:

Pentru grinzi, modulul Reinforced Concrete dispune de patru secțiuni cu rezultate grafice, numite și diagrame.

 

Solicitări

Această secțiune conține diagramele pentru forțele interne principale: momentul încovoietor, forța tăietoare, forța axială, momentul de torsiune și momentul rezistent

Utilizatorul poate alege combinația pentru a afișa rezultatele și/sau ascunde anumite diagrame pentru o vedere mai clară.

Folosind riglele incluse în această secțiune, valorile diagramelor pot fi afișate în orice punct de-a lungul elementului.

 

Tensiuni

Secțiunea Tensiuni conține, de asemenea, rezultate grafice, afișând diagramele pentru tensiunile principale: tensiune compresiune în beton, tensiune compresiune în armătură, tensiune întindere în armătură, poziția axei neutre la baza fibrei superioare și deschiderea fisurilor.

Valorile efective pentru tensiuni / poziția axei neutre / deschiderea fisurilor sunt afișate în verde, iar valorile limită pentru acești parametri sunt afișate în roșu, ajutând utilizatorul să vadă cu ușurință dacă este depășită una dintre limite.

Pentru armăturile longitudinale și transversale, ariile de armătură necesară sunt afișate în albastru, iar ariile de armătură efectivă sunt reprezentate în roșu, permițând utilizatorului să analizeze cu ușurință dacă armătura calculată este suficientă și contribuind la procesul de optimizare.

 

Săgeată

O reprezentare simplă și foarte eficientă este diagrama pentru săgeți. Această secțiune are legătură cu fila Săgeată din fereastra Ipoteze de calcul, în care utilizatorul poate stabili ipotezele principale care vor fi luate în calcul, selecta metoda de calcul a săgeții și seta săgeata limită.

curbe de interactiune

 

Urmărește pagină noastră de Youtube pentru mai multe detalii apăsând aici