Întrebări tehnice frecvente - Autodesk Advance Steel FAQ

Blocat în procesul de creare? Verificați lista noastră de întrebări frecvente!
Probabil veți găsi răspunsurile.

Vedeti cursurile noastre de formare

Cum se modifică precizia cotei de nivel?
Ce înseamnă abrevierile folosite în stilurile de detaliere?
Cum se creează o implementare pentru a instala Advance Steel 2015 în modul silenţios?
Cum pot fi importare barele de instrumente din Autodesk Advance Steel 2014 în Autodesk Advance Steel 2015?
Cum se activează licenţa Autodesk Advance Steel?
Pentru ce se utilizează parametrul ‘scurtare’?
Cum se modifică culoarea liniilor de reprezentare a elementelor în planşe?
Cum se creează un profil compus?
Cum se calculează grosimea de strângere a şuruburilor în Advance Steel?
Cum se comportă profilele compuse la numerotare?
Cum se utilizează opţiunea ‘Scribing’ în fişierele NC şi DXF?
Cum se adaugă o treaptă utilizator la o scară în spirală?
Cum se utilizează o serie de procese de detaliere?
Cum se pot afişa găurile în planurile cu vederi?
Cum se creează un borderou de planşe?
Cum se actualizează cartuşul planşei după modificarea datelor proiectului?
Cum se creează automat îmbinări pe layere specifice?
Cum se adaugă un material nou în baza de date?
Cum se renumerotează automat secţiunile dintr-o planşă?
Cum se utilizează comenzile de filtru pentru punctele de acroşare?
Cum se modifică distanţa de siguranţă pentru găuri în fişierele CN?
Cum funcţionează comanda DELETE în planşe în versiunea Advance Steel 2010?
Cum se creează mâna curentă a unei balustrade neliniare dintr-o grindă poligonală?
Cum se modifică numele fişierului de detalii?
Cum se configurează etichetele pentru a se grupa în funcţie de distanţa între elemente?
Care este diferenţa între lungimea reală şi lungimea proiectată pentru elementele prelucrate?
Cum se modifică valorile iniţiale în Advance Steel 2012?
Cum se adaugă secţiuni noi în îmbinari profile laminate la rece?
Cum sunt reprezentate elementele care lipsesc din baza de date?
Cum se creează un cod de bare într-un extras de materiale?
Cum se creează şi cum se utilizează ‘Elementele predefinite’?
Cum se adaugă un nou tip de grătar din bare?
Care sunt atributele disponibile în indicatorul planşei?
Cum se modifică stilul de detaliere folosit de vederile de tip secţiune manuală?
Cum se editează noua paletă de instrumente?
Cum se creează grinzi de vang cu secţiune utilizator?
Cum se poate modifica vederea implicită în detaliere?
Cum se afişează linia mediană în planşele de detaliere?
Cum se gestionează reprezentarea elementelor din beton în Advance Steel cu ajutorul priorităţilor?
Care este importanţa priorităţilor elementelor de beton în planşele de ansamblu în Advance Steel?
Cum se creează panouri de tablă cutată pe o suprafaţă curbă?
Ce este o vedere interactivă şi ce valori implicite o controlează?
Ce opţiuni se pot utiliza pentru modificarea materialului?
Cum se pot exporta şi importa valorile inţiale dintr-un profil utilizând Graitec Advance Manager?
Cum putem salva toate valorile iniţiale într-un nou profil?
Cum se creează îmbinările predefinite între elemente din beton şi cele din metal în Advance Steel?
Care sunt avantajele Obiectului îmbinare?
Cum se adaugă elemente şi piese speciale noi în îmbinările predefinite ‘Contravântuiri cu piesă turnată de forma sferică’ şi ‘Contravântuiri cu dispozitiv fix’ ?
Cum se creează şi se importă o îmbinare utilizator?
Care sunt principalele atribute de şablon utilizate în extrasele de materiale (BOM)?
Pentru ce este utilizată opţiunea cantitate explicită?
Cum se afişează numele îmbinărilor predefinite într-o vedere?
Cum se calculează grosimea de strângere al unui şurub în Advance Steel?
Cum se creează o planşă de detaliu a unei piese speciale?
Cum se creează un şurub în Graitec Advance Manager?
Cum se modifică modul de reprezentare al marcajelor de revizie?
Cum se reprezintă elementele CAD în planşele generale Advance Steel?
Cum se grupează îmbinările predefinite în Advance Steel?
Cum sunt orientate plăcile poligonale şi plăcile îndoite în planşe?
Cum se poate include numărul contractului şi alte referinţe în numele fişierelor pentru maşinile cu comandă numerică?

Care sunt punctele de acroşare acceptate de cotele manuale?
Cum se transferă setările utilizator de la o versiune la alta?
Cum se obţine automat formatul planşei în numele fişierului în momentul schimbării prototipului?
Cum se poate îmbunătăţi lucrul cu modele de dimensiuni mari ?
Cum se delimitează o zonă în planşă în care este restricţionată aranjarea detaliilor?
Cum se exportă un model din Revit şi cum se importă în Advance Steel?
Cum se poate afla suprafaţa exactă a unei plăci?
Cum se creează o secţiune utilizator pentru a fi folosită în Advance Steel şi în Advance Design?
Cum se combină atributele din Advance Steel în bloc ?
Cum se creează o planşă cu desfăşurata unei ţevi rectangulare?
Cum se creează un fişier PDF cu mai multe pagini din mai multe planşe?
Cum se adaugă o vedere izometrică într-o planşă de subansamblu?
Cum se poate trece la un pachet superior de Advance?
Cum se poate trece de la Advance 2010 la Advance 2011 şi cum se pot utiliza ambele licenţe pe acelaşi calculator?
Cum se configurează haşura folosită de vederile automate / manuale în detalii?
Cum se poate găsi o prelucrare identificată de Verificare-Audit ce nu poate fi procesată sau ştearsă?
Cum se configurează modul de aranjare automată a vederilor?
Cum se pot integra comenzi suplimentare în paletele de instrumente?
Cum se creează o ancoră în noua aplicaţie Graitec Advance Manager?
Cum se configurează un stil de detaliere pentru a afişa referinţa sistemului de axe?
Cum se configurează un stil de detaliere astfel încât să afişeze vederea de sus a grinzii arcuite?
Cum se realizează planurile de lucru?
Cum se modifică stilul de cotare folosit de liniile indicatoare sau cote?
Cum se reinstalează programul Advance Steel într-o altă limbă?
Cum se utilizează Advance Steel CUI?
Cum se personalizează interfaţa utilizator în Advance Steel?
Cum se gestionează elementele cu ajutorul planurilor de lucru?
Cum se creează un detaliu care să conţină axele elementelor, etichete cu numele secţiunii, lungimea şi cote ce măsoară distanţa între noduri?
Cum se adaugă profile noi pentru ‘Balustrade laterale exterioare’?
Cum se configurează simbolul pentru găuri în detalii?
Cum se optimizează modul de afişare a modelelor în Advance Steel?
Cum se reprezintă tuburile în fişierele pentru maşinile cu comandă numerică?
Care este utilitatea fişierelor ‘.upd’?
Cum se poate îmbunătăţi viteza la modelare şi detaliere?
Care sunt diferenţele de calcul pentru pachetele de prindere a şuruburilor în cazul normelor DIN 6914 şi DIN EN 14399-4?
Cum se personalizează banda de instrumente în Advance Steel?
Cum se configurează un stil de detaliere pentru a permite detalierea grătarelor?
Cum pot fi personalizate template-urile pentru extrasele de materiale?
Cum se copiază sudurile în Advance Steel?
Cum funcţionează modul ‘Desenare rapidă’?
Cum se înregistrează documentele în model?
Cum calculeaza Advance Steel diametrul barei din sistemul de tiranţi?
Cum se pot îmbunătăţi performanţele Advance Steel pe sisteme 64biţi?
Cum se creează un nou tip de cameră în listă, şi cum se adaugă aceasta la un proces cu propriul ei stil de detaliere?
Cum se pot filtra vederile pe o planşă?
Cum pot fi grupate rezultatele în extrasele de materiale pe planşă în funcţie de un criteriu dat de utilizator?
Cum se editează cartuşul unei planşe?
Cum se activează funcţia de convertire a planşelor în Advance Steel 2010 pe platformă AutoCAD 2010?
Cum pot fi accesate bazele de date de pe un computer în reţea?
Cum se definesc unităţi de măsură diferite şi precizia pentru o anumită etichetă?
Cum se converteşte configurarea dintr-o versiune precedentă de Advance Steel?
Cum se utilizează semnele de orientare?
Cum se adaugă noi trepte pentru elementul structural “scară dreaptă”?
Cum se modifică culoarea liniilor de cotă?
Cum se utilizează tehnologia BIM între Advance Design şi Advance Steel?
Cum se utilizează opţiunea Scribing?
Cum se modifică numele secţiunilor pentru o clasă de profile?
Cum extind memoria virtuală pentru a optimiza performanţele Advance Steel , pe un sistem de operare Windows XP / 32 biţi ?
Cum se adaugă noi profile pentru tipul de element ‘Pane’ ?

Cum definesc un nou prototip implicit utilizat de un proces ?
Cum se taie mai multe tuburi într-un singur nod?
Cum creez un extras extern pentru un detaliu?
Cum pot adăuga şuruburile de ancoraj în extrasele de materiale?
Cum modific toleranţa la numerotarea pieselor identice?
Cum poate fi modificat un template pentru un extras din planşa cu detalii în versiunea Advance Steel 2010?
Cum deschid un model Advance Steel doar cu AutoCAD®?
Cum se modifică culoarea diferitelor tipuri de linii în detalii?
Cum configurez ce etichetă manuală este utilizată?
Cum se taie un tub cu ajutorul altui tub?