Pentru ce se utilizează parametrul ‘scurtare’? | GRAITEC Romania

Pentru ce se utilizează parametrul ‘scurtare’?

Parametrul „Scurtare” este utilizat pentru a defini lungimea deformaţiei pentru orice tip de profil care suferă alungiri sau scurtări din deformaţii în timpul asamblării pe şantier (ex: tiranţi precomprimaţi). Lungimea profilului va fi calculată luând în considerare parametrul „Scurtare”, spre deosebire de greutate ce nu este afectată de valoarea acestui parametru.

Parametrul „Scurtare” poate fi definit în fereastra de proprietăţi a profilului, în pagina „Comportament”, şi reprezintă lungimea deformaţiei suferită de profil la instalare.

Pentru ce se utilizează parametrul 'scurtare'

Pentru exemplificare, vom considera 3 ţevi rotunde, fiecare având o lungime de 1000 mm, pentru care vom defini valori diferite ale parametrului „Scurtare”: 0 (fără scurtare), o valoare pozitivă (de exemplu, 100 mm), respectiv o valoare negativă (de exemplu, -100 mm). Cele 3 profile vor fi numerotate şi apoi detaliate cu ajutorul unui stil de detaliere specific profilelor. Se creează apoi un extras de materiale într-un fişier şi un extras de materiale direct pe planşa creată anterior.

Valorile câmpurilor „Greutate” şi „Lungime”, în „Extras de materiale”, „Extras de materiale pe planşă” şi în „Planşă”:

Pentru ce se utilizează parametrul 'scurtare'

Pentru ce se utilizează parametrul 'scurtare'
Pentru ce se utilizează parametrul 'scurtare'

Lungimea profilului în extrasul creat direct pe planşă şi în extrasul de materiale este calculată luând în considerare valoarea parametrului „Scurtare”. Lungimea elementului este cea finală, luând în considerare deformaţiile ce apar pe şantier pentru a monta elementul în ansamblul din care face parte.

Greutatea profilului în extrasul creat pe planşă şi în extrasele de materiale nu este afectată de valoarea parametrului „Scurtare” pentru că greutatea totală a elementului este aceeaşi în ambele cazuri, înainte şi după producerea deformaţiilor.

Notă: Această opţiune nu creează nici un fel de prelucrare de tip scurtare sau extindere la extremităţile elementului.