Úprava dĺžky segmentov výstuže v Revite

20 marca 2024Ostatné

Partager

r.jpg

Úprava dĺžky segmentov výstuže je možná priamo na výstuži od verzie Autodesk Revit 2024.1.

Stačí vybrať výstuž kliknutím myšou a potom sa zobrazia editovateľné dĺžky jednotlivých segmentov výstuže, resp. parametre, ktoré sú priradené kotvám segmentov v definíciách tvarových rodín výstuže.

Vďaka tomu nie je potrebné upravovať dĺžku segmentu vo vlastnostiach a výrazne sa urýchli práca s výstužou v programe Revit.

Samozrejme, na úpravu segmentov výstuže je stále možné používať okno vlastností. Rozmery môžete upravovať aj ťahaním ovládacích šípok (kroky na zmenu dĺžky segmentu závisia od nastavenia zaokrúhľovania výstuže).

Alternatívne je možné zmeniť dĺžku segmentu nastavením iného odsadenia od okraja prvku alebo definovaného krytia, ale tu je potrebný ďalší medzikrok úpravy väzby alebo úpravy vrstvy betónového krytia na prvku.

Navrhované riešenie je preto pravdepodobne užívateľsky najprívetivejším prístupom. Je však dôležité poznamenať, že napríklad strmene závisia od definície počiatku v definícii tvarovej rodiny výstuže. Teda strmeň sa bude predlžovať/zmršťovať od daného bodu. Ak výstuž otočíte pomocou medzerníka (SPACE), zmení sa smer úpravy rozmerov.

 

Súvisiaci obsah

Inventor – Novinky 2025

16 apríla 2024mechanical, OstatnéPavel Hájek

Aplikace Inventor byla vytvořena tak, aby vyhovovala neustále se vyvíjejícím potřebám profesionálů v oblasti 3D návrhu a inženýrství. Aplikace staví…

Inventor – Novinky 2025 / 2

16 apríla 2024OstatnéPavel Hájek

Aplikace Inventor byla vytvořena tak, aby vyhovovala neustále se vyvíjejícím potřebám profesionálů v oblasti 3D návrhu a inženýrství. Aplikace staví…

Inventor – Novinky 2025 / 3

16 apríla 2024mechanical, OstatnéPavel Hájek

Aplikace Inventor byla vytvořena tak, aby vyhovovala neustále se vyvíjejícím potřebám profesionálů v oblasti 3D návrhu a inženýrství. Aplikace staví…