Inventor – Novinky 2025 / 2

16 apríla 2024Ostatné

Partager

construction-office-hansen-yuncken-044-1920x1280-1.jpg

Vylepšení příkazu Zjednodušit

Počínaje touto verzí lze komponenty nahradit jednoduchým válcem. Vyberte jakoukoli z možností Nahradit v oblasti Nahradit obálkami a nastavte typ na Orientovaný minimální ohraničující válec. Když je vybrána možnost Vše v jedné obálce, na panelu i na kreslicí ploše se zobrazí hodnoty průměru a výšky.

Vylepšení stavů modelů

Použijte možnost Náhrada v nabídce obsahu v uzlu prohlížeče součástí. Uzel prohlížeče součástí odráží stav náhradní součásti a příkaz Vytvořit iSoučást je zakázán.

Výpočet hmotových vlastností prvků svarů

Po použití prvků sestavy, například vyříznutí nebo vysunutí pro podsestavu svařence, není možnost „Aktualizovat hmotnost“ ve výchozím nastavení nastavena jako aktivní.

Vylepšení šroubových spojů

Při použití Generátoru šroubových spojů můžete nyní vybrat pole (kruhová a obdélníková) vytvořená v prostředí sestavy. V oblasti Umístění na kartě Návrh byla přidána možnost Sledovat pole.

Poznámky výkresu

Přidané předvolby do dialogu Formát textu

V dialogu Formát textu nyní můžete určit a používat předvolby. V předvolbě se uloží pouze text, ne nastavení dialogu. Upozorňujeme, že předvolby nejsou sdíleny mezi rozdílnými příkazy.

Možnost změnit měřítko oblouků revizních obláčků

Bylo provedeno několik vylepšení práce s revizními obláčky. Nyní můžete změnit velikost oblouků revizních obláčků. To umožňuje vytvářet revizní obláčky kolem menších detailů v pohledu.
Revizní obláček můžete také upravit prostřednictvím místní nabídky uzlu prohlížeče revizního obláčku pomocí nově přidaného příkazu „Upravit…“. V dialogu Revizní obláček můžete vybrat možnost zobrazení dialogu při každém vložení nového revizního obláčku. To umožňuje provést okamžitou úpravu a použít aktuální nastavení jako výchozí hodnoty.

Podpora barevné výplně pozadí pro kóty v souboru DWG

Do dialogu Formát textu byla přidána nová možnost Výplň pozadí pro kóty výkresu, která zlepšuje čitelnost výkresů.
Při exportu do souboru DWG budou poznámky s výplní pozadí importovány a exportovány s barevnou výplní pozadí. To však neplatí pro poznámky s odkazem a obecnou poznámku.

Použití vlastností kusovníku v textu

Do dialogu Text byla přidána možnost přidat vlastnosti kusovníku do libovolného textu výkresu.

Skrytí vynášecí čáry kóty průměru a poloměru

Byla přidána nová možnost pro kóty průměru a poloměru, která umožňuje skrýt vynášecí čáru. Chcete-li použít tuto funkci, vyberte vynášecí čáru, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Skrýt vynášecí čáru.

Automatické čáry přerušení v oříznutých pohledech

Do Editoru stylů a norem byly přidány nové možnosti nastavení čar přerušení na hranách oříznutého pohledu. V Editoru stylů a norem rozbalte položku Poznámky pohledu a výběrem možnosti Oříznout určete styl.

Značka oblouku pro kóty

Nyní můžete vytvářet kóty se značkou oblouku podle normy ISO 129-1:2018. Na kartu Možnosti v Editoru stylů a norem byly přidány nové možnosti k určení pozice značky oblouku (buď nad, nebo před kótou).

Nastavení indexu revize pro tabulky revizí

Nyní je možné určit výchozí číslování (abecední nebo číselné) přímo v šabloně výkresu místo samotné tabulky revizí Do Editoru stylů a norem byla přidána nová možnost „Výchozí hodnoty indexu revize“ pro tabulky revizí.

Drsnost

Nyní můžete definovat značky drsnosti na základě normy ISO 21920-1.

Přidání možnosti Seřadit kusovník

Nyní můžete určit pořadí řazení položek v rozpisce kusovníků přímo v Editoru stylů pomocí nově přidané možnosti Seřadit.

Symbol přechodu

Počínaje touto verzí aplikace Inventor můžete definovat symbol přechodu na základě normy ISO 21204:2020. Na panel Značky na kartě Poznámka byl přidán nový příkaz Symbol přechodu.

Sloučení buněk v tabulkách

Verze Inventor 2025 nabízí novou možnost sloučení buněk. V tabulce vyberte požadované buňky, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Sloučit buňky. Sloučení buněk jsou viditelná v dokumentech aplikace Excel při exportu obecné tabulky se sloučenými buňkami. Upozorňujeme, že formáty *.csv a *.txt sloučení buněk nepodporují.

 

Aktuální omezení:

  • Obecné tabulky, které jsou řízeny externím souborem, zobrazují sloučení buněk ze zdrojového souboru. Neumožňují však úpravy existujících sloučení ani vytváření nových.
  • Když tabulka obsahuje sloučené buňky, jsou některé nástroje tabulky, například Výběr sloupce, Vložit řádek, Odebrat řádek, Seřadit a Viditelnost řádku, zakázány.
  • Sloučení buněk nelze v dialogu Tabulka vrátit zpět. Pokud změny nechcete použít, stačí kliknutím na tlačítko Storno zavřít dialog.
  • Hodnotu v rámci buňky nelze zarovnat.
  • Výběr sloučené buňky nevede k výběru celé sloučené oblasti.
  • Chcete-li začít s úpravami sloučené oblasti, je nutné vybrat levou horní buňku.

Pole náčrtu

Nyní můžete použít načrtnutou hranici a geometrii náčrtu pole pouze v rámci této hranice. Určíte, která geometrie bude použita v poli, například pouze geometrie uvnitř hranice, veškerá geometrie s těžišti uvnitř hranice nebo veškerá geometrie se základními body uvnitř hranice.

Použití iVlastností v textu geometrie náčrtu

V této verzi byla přidána možnost přidat standardní a uživatelské iVlastnosti jako text geometrie v náčrtech součástí. K vlastnostem se dostanete prostřednictvím příkazu formátování textu.

Vylepšení grafiky – Výběr

Zvýraznění výběru komponent, ploch a hran bylo vylepšeno, aby byl zajištěn větší kontrast s modelem. Při zvýraznění komponenty se její obrys zobrazí v kontrastní barvě. Díky tomu se zvýrazní, což dále vylepší a usnadní její identifikaci.

Chcete-li použít novou možnost Zvýraznit skryté plochy, přejděte do dialogu Možnosti aplikace  na kartu Barvy  do skupiny Zvýraznit a vyberte možnost Zvýraznit skryté plochy. Tato možnost je dostupná pouze tehdy, pokud je zapnuta možnost Pokročilé zvýraznění.

Zobrazení komponent v samostatných barvách

U sestav nyní můžete dočasně zobrazit komponenty v samostatných barvách. Zobrazení komponent v jedinečných barvách může pomoci při výběru, seznamování s prostorovými vztahy komponent a v dalších situacích. Můžete také definovat barvy, které chcete při zobrazení samostatných barev použít.

Vylepšené zvýraznění

Zvýraznění koule, válce nebo anuloidu a dalších útvarů bylo vylepšeno, aby bylo možné lépe rozlišit objekt zájmu.

Vylepšení zobrazení čar

Zobrazení geometrie náčrtu bylo vylepšeno, takže se křivky zobrazují vyhlazeně. Tato možnost zobrazení čar je ve výchozím nastavení v možnostech aplikace zapnutá.

 

Pokračujte na: Přizpůsobení seznamu barev

Súvisiaci obsah

UVEDENIE AUTODESK PRODUKTOV 2025

3 apríla 2024OstatnéPavel Hájek

Spoločnosť Autodesk tradične vydáva nové verzie produktov koncom marca. Termíny dostupnosti jednotlivých produktov radu 2025 a ich českých verzií nájdete…

AutoCAD – Novinky 2025

8 apríla 2024OstatnéPavel Hájek

AutoCAD 2025 je stále v popředí 2D světového designu pro vytváření a sdílení výkresů s využitím inovativních nástrojů. Letos přichází…