Inventor – Novinky 2025 / 3

16 apríla 2024mechanical, Ostatné

Partager

maxresdefault.jpg

Přizpůsobení seznamu barev

Seznam barev v Editoru barevných schémat si nyní můžete přizpůsobit. Možnosti byly přidány do nově vytvořené části Samostatné barvy. Do Editoru barevných schémat se dostanete pomocí karty Nástroje  – Možnosti aplikace  – Barvy  – Přizpůsobit schémata.

Zvýšit úroveň kót

V součástech i sestavách nyní můžete vytvářet kóty 3D poznámek přímo z kót vybraného náčrtu nebo prvku pomocí nově přidaného příkazu „Zvýšit úroveň kót“ na kartě Poznámka. Výběrem prvku nebo náčrtu aktivujete kóty a poté vyberete kóty, jejichž úroveň chcete zvýšit.

Obtisky

 • Na jednu plochu lze umístit více obtisků. Jejich pořadí v prohlížeči modelu určuje, který obtisk leží výše.
 • Přepsání vzhledu neovlivňují vzhled obtisku.
 • Zobrazují se na tělesech, površích a odvozených součástech a sestavách.

Sdílené pohledy

Sdílené pohledy nyní podporují obtisky, včetně více překrývajících se obtisků na jedné ploše. Při vytváření sdílených pohledů se obrázky obtisků kvůli kompatibilitě s prohlížeči převedou na obrázky SVF.

Podpora modulu iLogic u události Před zařazením do úložiště Vault

Do dialogu Spouštěče událostí byla přidána nová událost s názvem Před zařazením do úložiště Vault. To umožňuje provést finální kontrolu souborů před jejich odesláním do úložiště Vault. Máte možnost napsat pravidlo, které provede kontrolu a nastaví příznak ke zrušení procesu zařazení. Pokud je skupina souborů, například nadřazené nebo podřazené soubory, zařazována společně a jeden z nich zrušíte, nebudou zařazeny žádné soubory.

 

Podpora modulu iLogic při řízení rozsahu úprav se stavy modelu

Pomocí fragmentů můžete řídit úpravy stavů modelu.

Možnost vybrat soubory obrázků pro tlačítka na pásu karet

Na kartě Možnosti v Editoru pravidel (pro externí pravidlo) jsou zobrazeny aktuální ikony. Kliknutím na tlačítko složky otevřete dialog souboru, kde můžete vybrat jiný rastrový soubor z libovolné složky. Vybraný soubor bude zkopírován do stejné složky jako pravidlo, přičemž název bude změněn, aby odpovídal konvenci pojmenování. Doporučené rozlišení obrázku (v pixelech) je 16 × 16 pro malý obrázek a 32 × 32 pro velký. Ostatní rozměry však budou automaticky přizpůsobeny.

Povolení bezpečnostního skenování pravidel modulu iLogic ve výchozím nastavení

Možnost „Kontrolovat pravidla na přítomnost škodlivého kódu“ je nyní po instalaci ve výchozím nastavení zaškrtnuta. K této možnosti se dostanete těmito způsoby:

 • Dialog Spouštěče událostí > Možnosti
 • Karta Nástroje > iLogic > Konfigurace modulu iLogic > Možnosti zabezpečení

Vylepšení Generátoru tvarů

Nyní můžete vygenerovat zprávu s výsledky Generátoru tvarů. Použijte nový příkaz Zpráva, který byl přidán přímo na panel nástrojů.

 

Editor souborů tabulek

Na kartu Obecné dialogu Možnosti aplikace byl přidán nový rozevírací seznam, který umožňuje určit výchozí editor k otevírání souborů tabulek. Pokud je jako editor souborů tabulek nastavena aplikace, která není nainstalována, zobrazí se dialog s výzvou. Pokud je ve vašem systému nainstalována aplikace LibreOffice, máte k dispozici následující tři možnosti:

 • Automaticky: Aplikace Inventor nejprve vyhledává aplikaci MS Excel. Pokud není nalezena, vyhledává aplikaci LibreOffice.
 • Microsoft Excel: Aplikace Inventor vyhledává pouze aplikaci MS Excel.
 • LibreOffice: Aplikace Inventor vyhledává pouze aplikaci LibreOffice.

Podpora formátu XLSX aplikace Microsoft Excel

Formát XLSX aplikace Microsoft Excel je nyní podporován a je výchozím formátem pro úpravy souborů, jako jsou například tabulky ohybů plechu, oblastí a závitů. Soubory lze uložit ve formátu XLSX a aplikace Inventor bude upřednostňovat soubor XLSX a použije jej jako první.

 

Zvýšený výkon

V následujících oblastech byl vylepšen výkon:

 • Adaptivita – toto vylepšení prospívá výpočtům sestav s adaptivními datovými sadami. Jedním z takových pracovních postupů výpočtů sestav je pracovní postup přidání vazby. Zlepšení pocítíte také u kabelů a svazků, trubek a potrubí a v Generátoru rámových konstrukcí.
 • Otevírání a zavírání – sestavy a výkresy
 • Úprava na místě – rychlejší zahajování i ukončování
 • Stavy modelu – slouží k vytváření a přepínání stavů modelu. Sestavu s velkou tabulkou stavů modelu, která obsahuje velké množství řádků a sloupců, lze nyní prostřednictvím tabulky efektivněji upravovat. Kromě toho je aktivace stavu modelu a otevření dialogu Rozpiska mnohem rychlejší než dříve.
 • Generátor rámových konstrukcí – několik operací
 • Odvození – několik operací
 • Aktualizace – sestavy
 • Vyhledávání v prohlížeči – sestavy
 • Ukládání – rychlejší
 • Obtisky – sestavy

Záznam zpětné vazby k výkonu

Tento nový doplněk byl navržen, aby vám pomohl vyhodnocovat možné problémy s výkonem. K nástroji se dostanete pomocí Správce doplňků. Po zaznamenání zpětné vazby se zobrazí řada panelů, na kterých můžete poskytnout informace o své zkušenosti.

 

Import formátu IFC (Industry Foundation Class) pro aplikaci Inventor

Aplikace Inventor nyní umožňuje import souborů IFC. Při importu můžete učinit volby, které ovlivňují výkon, určují data k importu a stanovují vlastnosti a parametry souboru IFC. Dialog importu poskytuje možnost načíst model umožňující určit, který obsah bude importován a jak bude zobrazen v prostředí modelování. Výběry se zvýrazní na panelu Importovat i na kreslicí ploše. Můžete vyloučit celé třídy IFC nebo jednotlivé prvky.

Výběr verze aplikace Revit pro výstup

Nově máte možnost exportu do aplikace Revit 2023 a novějších verzí. Pokud není nainstalován odpovídající modul Revit Core Engine (RCE), budete vyzváni k jeho instalaci. V průběhu instalace můžete v aplikaci Inventor nadále pracovat na jiných úlohách. Po dokončení instalace restartujte příkaz, který jste použili před instalací.
Při použití příkazu Zjednodušit k exportu souborů aplikace Revit (*.RVT) vyberete verzi v rozevíracím seznamu.

Při exportu komponent budov k vytváření výstupů v souborech RFA zobrazíte seznam verzí aplikace Revit kliknutím na tlačítko Možnosti.

Aplikace Inventor nyní poskytuje větší grafickou věrnost modelů exportovaných do formátu RFA.

 

 

 

 

Súvisiaci obsah

Inventor – Novinky 2025

16 apríla 2024mechanical, OstatnéPavel Hájek

Aplikace Inventor byla vytvořena tak, aby vyhovovala neustále se vyvíjejícím potřebám profesionálů v oblasti 3D návrhu a inženýrství. Aplikace staví…

Inventor 2024.1 Čo je nové

13 novembra 2023Konštrukčné riešenia, mechanicalPavel Hájek

Čomu sa venoval vývojový tím Inventoru od vydania Inventoru 2024? Neustále pracujú na ďalších vylepšeniach! Teraz, po 4 mesiacoch, môžeme…