Inventor – Novinky 2025

16 apríla 2024mechanical, Ostatné

Partager

maxresdefault.jpg

Aplikace Inventor byla vytvořena tak, aby vyhovovala neustále se vyvíjejícím potřebám profesionálů v oblasti 3D návrhu a inženýrství. Aplikace staví na širokém spektru funkcí modelování a výkonných nástrojů automatizace návrhu, provádí další krok vpřed v oblasti profesionálního strojírenského 3D návrhu. Uživatelé aplikace Inventor z celého světa nám neustále poskytují zpětnou vazbu a navrhují vylepšení, která zlepšují prostředí aplikace Inventor. Vstupte s námi do roku 2025, tato verze přináší řadu vylepšení.

Vylepšení plechu

Následující příkazy plechu byly modernizovány a zahrnují nyní pracovní postupy a rozhraní panelu vlastností. Můžete rychle a snadno vytvářet plechové prvky vyříznutí, plochy a obruby. Vaše úlohy související s plechem budou lepší díky výhodám aktualizovaného rozhraní a pracovních postupů.

 • Pracovní postupy panelu vlastností
 • Vše je na jednom panelu, bez karet.
 • Jsou podporovány motivy (světlý a tmavý).
 • Obecné informace o používání, možnostech a nabídkách panelu vlastností naleznete v části Panely vlastností.
 • Zahrnuje možnosti předvoleb. Další informace naleznete v části Práce s předvolbami.

Pole Prvků

V prostředí modelování součásti nyní můžete použít plochu, více ploch stejného rovinného prvku nebo načrtnutou hranici k vytvoření pole prvků pouze v rámci této hranice. Můžete vybrat metodu, která se použije pro pole, například pouze prvky uvnitř hranice, všechny prvky s těžišti uvnitř hranice nebo použití základního bodu, kdy se použijí všechny prvky se základním bodem uvnitř hranice.

Selektory prvků Povrchová úprava

A Existující selektor prvku Povrchová úprava byl nahrazen dvěma selektory: Zahrnout a Vyloučit. Pomocí selektoru Zahrnout vytvořte výběr ploch a těles (k rušení výběru položek použijte navíc klávesu Ctrl). Pomocí selektoru Vyloučit vyberte plochy, které mají být z výběru vyloučeny.

Priorita výběrů těles, nebo ploch

Pomocí nové možnosti výběru určete, zda chcete vybrat objemová nebo povrchová tělesa v součásti, nebo pouze plochy. Když je aktivní filtr výběru těles, můžete vybrat těleso a provést další úpravy odebráním ploch z vybraného tělesa pomocí filtru výběru ploch. Podržením tlačítka Ctrl můžete vybrat více ploch najednou.

Odvodit součást

V součástech lze nyní odvozovat vzhledy, povrchové úpravy a parametry povrchových úprav do cílového dokumentu jak při použití příkazu Odvodit, tak při použití příkazu Vytvořit součást. Při zahrnutí povrchové úpravy budou automaticky zahrnuty všechny její parametry. Platí to i obráceně a při vyloučení povrchové úpravy budou všechny její parametry automaticky vyloučeny. Upozorňujeme, že vypnuté povrchové úpravy nelze odvodit.

V dialogu Odvozená součást se všechny prvky povrchových úprav odvozené součásti nacházejí ve složce Povrchové úpravy. Povrchové úpravy u vyloučených těles nebo těles v ohraničujícím kvádru nelze zahrnout. Podobně nelze zahrnout povrchové úpravy, které jsou vypnuté ve zdrojové součásti. Povrchové úpravy použité u více těles se zobrazí pouze u zahrnutých těles a nezobrazí se na plochách vyloučených těles nebo těles v ohraničujícím kvádru.

Když je zahrnut prvek povrchové úpravy, zahrnou se také jeho parametry. Ty však lze ručně vyloučit. Parametry povrchové úpravy však nelze zahrnout, když je vyloučena samotná povrchová úprava.

Pokud existuje alespoň jeden odvozený prvek povrchové úpravy, zobrazí se pod uzlem prohlížeče Odvozená součást nová složka Povrchové úpravy. Odvozené povrchové úpravy nelze přemístit a jsou uspořádány stejně jako ve zdrojové součásti. Odvozené prvky povrchových úprav nelze měnit.

Vytvořit součást, Vytvořit komponentu

Příkazy Vytvořit součást a Vytvořit komponentu nyní podporují použití prvků povrchových úprav.

Zakázat parametry

Nyní můžete zakázat nebo odstranit požadovaný parametr povrchové úpravy. Chcete-li parametr zakázat, použijte tlačítko Zakázat parametr, které se nachází vedle něj. Když je parametr zakázán, nevytvoří se v tabulce Parametry odpovídající záznamy. Všechny existující parametry asociované se zakázaným polem budou odebrány z tabulky Parametry i z tabulky iKomponenta. Některé prvky povrchových úprav nevyžadují přepsání vzhledu. Pomocí tlačítka Zakázat parametr můžete řídit použití přepsání vzhledu.

Zobrazit rozšířené názvy

Pomocí možnosti „Zobrazit rozšířené názvy“ v rozevírací nabídce „Předvolby zobrazení“ prohlížeče můžete za názvem uzlu prvku zobrazit rozšířené informace pro následující typy povrchových úprav:

 1. Vzhled: Barva
 2. Povrchová úprava materiálu: Zpracovat
 3. Tepelné zpracování: Zpracovat
 4. Drsnost: Zpracovat
 5. Nátěr: Zpracovat

Rychlý přístup k umístění složky souborů XML

Nová položka „Otevřít umístění knihovny povrchových úprav“ v panelové nabídce poskytuje rychlý přístup ke složce, kde jsou umístěny definice povrchových úprav v souborech XML.

Vylepšení děr

V součástech i sestavách nyní můžete při vytváření děr použít 3 nové typy hrotů vrtáku (Ploška W, Úhel V, Úhel Y). Typ Úhel Y vytvoří hrot vrtáku, který je začleněn do parametru hloubky díry. Výsledkem typu Ploška W je vytvoření plochého hrotu vrtáku.

Do dialogu Popis díry bylo přidáno tlačítko Typ hrotu vrtáku, které k 2D a 3D poznámkám děr přidává značku <DPOINT>. Při použití této značky se aktivní typ hrotu vrtáku zahrne do poznámky.

Do dialogu Popis díry bylo navíc přidáno tlačítko Směr závitu, které umožňuje přidání značky <TDIR> pro směr závitu. Při zaškrtnutí políčka Pravostranný závit se v poznámkách zobrazí hodnota „RH“ pro pravostranné závity. Formátování je spravováno pomocí Editoru stylů.

3D poznámky a definice založené na modelu

V příkazech Obecná poznámka a Poznámka obecného profilu, které se nacházejí na panelu Obecná poznámka, můžete použít předvolby.

Předvolba může obsahovat:

 • Text
 • Značky
 • Parametry
 • Standardní iVlastnosti
 • Fyzikální vlastnosti

Předvolby pro obecné poznámky a poznámky obecného profilu nejsou sdílené, je nutné vytvořit pro každý typ samostatné předvolby. Předvolby obecných poznámek jsou však sdíleny mezi součástmi i sestavami.

Vylepšení prezentací

Nově můžete nahradit zdrojový model v prezentaci. Proces je podobný kreslení reference pro nahrazení modelu. Chcete-li změnit stav referenčního modelu, použijte stejný pracovní postup a možnosti otevření souboru k výběru požadovaného stavu modelu.

3D značka svaru

Značky svaru ve 3D lze nyní snadno vytvářet výběrem prvků koutového svaru. Vyberte plochu nebo hranu prvku svaru a poté výběrem možnosti „Synchronizace – předvolba“ v místní nabídce synchronizujte data ze starší 3D značky svaru. Funkce „Synchronizace – předvolba“ je k dispozici pouze pro 3D značku svaru, která je připojena k prvku svarové housenky.

Funkce „Synchronizace – předvolba“ načítá následující parametry:

 • Konec 1
 • Konec 2
 • Délka
 • Rozteč
 • Kontura

 

Pokračujte na: Vylepšení příkazu Zjednodušit

Súvisiaci obsah

UVEDENIE AUTODESK PRODUKTOV 2025

3 apríla 2024OstatnéPavel Hájek

Spoločnosť Autodesk tradične vydáva nové verzie produktov koncom marca. Termíny dostupnosti jednotlivých produktov radu 2025 a ich českých verzií nájdete…

AutoCAD – Novinky 2025

8 apríla 2024OstatnéPavel Hájek

AutoCAD 2025 je stále v popředí 2D světového designu pro vytváření a sdílení výkresů s využitím inovativních nástrojů. Letos přichází…

Revit – Novinky 2025

7 apríla 2024architektúra, BIMMilan Nemec

Apríl je tradične čas nových verzií programov Autodesk, a s rokom 2024 je tu Revit 2025. V porovnaní s predchádzajúcou…