Revit – Novinky 2025

7 apríla 2024architektúra, BIM

Partager

revit.jpg

Apríl je tradične čas nových verzií programov Autodesk, a s rokom 2024 je tu Revit 2025. V porovnaní s predchádzajúcou verziou Revit 2024 neprináša zásadné zmeny, je to skôr vylepšenie existujúcich funkcií – ale prínosné ! Autodesk totiž masívne implementoval najmä požiadavky užívateľov na Revit Ideas, a tak sa môžeme tešiť na zrýchlenie a vylepšenie postupov v Revite.

 

Toposolid, part II

Toposolid, predstavený v Revite 2024 zásadne zmenil Revit na plnohodnotný nástroj pre úpravy terénu v pozemných stavbách a krajinnej architektúre. V Revit 2025 ide tento nástroj ešte ďalej: Nová funkcia Excavations/Výkopy umožňuje priamo vytvárať výkopy pomocou prvkov z kategórii Floor/Podlaha a Roof/Strecha, pomocou nástroja Join/Spoj môžete spájať terén napríklad so stenami. Okrem klasického výkazu s výkopmi je vo vlastnostiach toposolidu prehľadná tabuľka s elementami, ktoré tvoria v ňom výkop a zároveň objem výkopu. Na plochy výkopu je teraz možné vkladať “hostované” rodiny.

Spolu s nástrojom Graded Region/Nová úroveň povrchu je možné vytvoriť a vykázať terénne úpravy a nová možnosť prichytávania bodov terénu v 3D umožňuje rýchlo vytvoriť rôzne násypy apod.

Pribudla nová možnosť tvorby terénu, terén je možné vytvárať aj z plochy prvku Mass/Objem.

Zlepšilo sa aj zobrazenie zložitejších/podrobnejších terénov: ostré plochy je možné vizuálne nastaviť na hladké zobrazenie.

Toposolid dostal aj vlastné nody v rámci Dynamo 3.03, je teda možné mnoho veci automatizovať a parametrizovať.

Ďalšie novinky v Revite

Kontinuálne vylepšovanie stien v tejto verzii dostalo interaktívne ikony pre ovládanie Wrap/Zalomení a najmä možnosť automatického Join/Spoja stien, modelovaných pri sebe. Teraz, pokiaľ pridávate zateplenie, alebo obklad, pribudla ikona pre Automatické spojenie stien a už nemusíte dodatočne používať príkaz spoj pre grafiku a otvory v stenách. Je možné konštrukcie aj zamknúť a pri posune jednej zo stien sa posunú aj všetky pripojené steny.

Profil Mullions/Příčel pre obvodové plášte už môžu mať viac obrysov a tak je možné pridať detail steny profilu. Bohužiaľ stále absentuje možnosť rozdielnych materiálov pre časti priečky, napríklad zvýrazniť tesnenie priečnika.

Zlepšilo sa aj vyhľadávanie v Project Browser/Prohlížeči projektu: Vyhľadané prvky je možné prehľadávať aj v rámci podriadených uzlov.

Budúcnosť Autodesku je v cloude – Revit 2025 umožňuje priamo v Revite sledovať zmeny v linkovaných koordinačných modeloch z cloudu a upraviť tak napríklad polohu prierazov, alebo elementov podľa aktuálnych zmien.

Úžasné vylepšenie dostal editor rodín: Array/Pole môže mať počet prvkov menší ako 2 – počet prvkov v poli môže byť 1 alebo 0 – už nepotrebujete nastavovať zložité podmienky viditeľnosti prvkov, všetko si riadi Revit sám. Pozor, toto nastavenie nie je možné použiť v projekte.

Prehliadač materiálov umožňuje hromadné mazanie materiálov – konečne tak môžeme rýchlo upratať importované materiály z dwg.

Dokumentácia a výkresy

Tagy/Popisky sú perfektný nástroj, ktorý zásadne zrýchľuje dokumentáciu projektu. A Revit 2025 prináša možnosť rýchleho, hromadného zarovnania Tagov/Popiskov na výkrese

Revit 2025 pridáva ďalšiu možnosť radenia Sheets/Výkresov – okrem Sets/Setov pridáva možnosť Sheets Collection/Kolekce. Narozdiel od Sets/Setov, kolekcia je parametrom Sheet/Výkresu a tento parameter je možné použiť pri triedení dokumentácie v Project Browser, samozrejme a môžu byť súčasťou rozpisky výkresu a vo výkaze. Vďaka tomuto parametru môžu mať výkresy rovnaké číslo, pokiaľ sú v rôznej kolekcii: Zvlášť výhodné napríklad pri dokumentácii rekonštrukcií objektov a pod.

Pre export do PDF pribudla možnosť exportu výkresu na pozadí, pri tlači množstva výkresov tak užívateľ môže pokračovať ďalej v práci.

Revit a vystužovanie

Revit 2025 prináša zásadné vylepšenia pri práci s výstužou, spolu s nástrojom Toposolid prináša najviac noviniek v rámci Revit 2025. Pohľad kolegu Petra Laníka na novinky:

Parametrické dělení a stykování výztuže přesahem

 • · Výběr čáry pro definici stykování výztuže přesahem pro jednu nebo více řad (sad) výztuže
 • · Definice stykování výztuže přesahem délkou položky výztuže
 • · Úprava přesahů výztuže
 • · Typy přesahů a nastavení přesahové délky
 • · Automatické vazby na koncích přesahů

Zvýraznění položek výztuže přesahujících maximální délku

 • · Vizuální kontrola položek výztuže, u kterých je nutné upravit jejich délku
 • · Použití filtrů aplikace Revit pro zvýraznění položek výztuže, které je nutné rozdělit

Zabránění nechtěným změnám tvaru výztuže v modelu

 • · Zakázání automatických vazeb jednotlivých segmentů výztuže
 • · Posuvník (úchop) se zakázanou vazbou nereaguje na úpravy tvaru betonového prvku
 • · Manuální posunutí úchopu výztuže se zakázanou vazbou
 • · Editace vazby pro více položek a zakázání všech vazeb najednou
 • · Kontrola statusu nastavení vazeb výztuže pomocí výkazů nebo filtrů

Schématické rozkreslení výztuže v popisech výztuže

 • · Volba zobrazení pouze tvaru výztuže nebo tvaru s popisem rozměrů segmentů
 • · Podrobnější a přesnější prováděcí výkresy výztuže

Pokročilé popisy v rozkreslení tvaru výztuže

 • · Lepší ovládání popisů v rozkreslení tvaru výztuže (výtah)
 • · Výběr a posun popisu délek segmentů a kót v rozkreslení tvaru výztuže
 • · Zarovnání popisů v realistickém zobrazení tvaru výztuže
 • · Zarovnání popisů u více rozkreslení tvarů výztuže najednou

Zdokonalené zobrazení sad (řad) výztuže

 • · Výběr zobrazovaných položek řady z více sad (řad) výztuže najednou
 • · Nastavení způsobu zobrazení sady (řady) výztuže pro více sad (řad) výztuže najednou

Klikni pre pokračovanie na: >> Oceľové konštrukcie 

Súvisiaci obsah

UVEDENIE AUTODESK PRODUKTOV 2025

3 apríla 2024OstatnéPavel Hájek

Spoločnosť Autodesk tradične vydáva nové verzie produktov koncom marca. Termíny dostupnosti jednotlivých produktov radu 2025 a ich českých verzií nájdete…

Revit Structure – Novinky 2025

4 apríla 2024OstatnéPetr Laník

Na konci března Autodesk tradičně uvádí nové verze produktů.