Rýchle automatické návrhy terénnych úprav v Grading Optimization

25 júna 2022Obecné

Partager

construction-office-hansen-yuncken-044-1920x1280-1.jpg

Toto je nástroj pre zákazníkov, ktorí majú zakúpenú AEC kolekciu. Nájdete ho potom v Civili 3D. Ikonu Grading Optimization nájdete hneď na začiatku v menu pásu kariet v záložke Predvolené.

Obrázok1

Po kliknutí nájdete informáciu, či máte nástroj nainštalovaný a drobný pomocník, viď obr.:

Obrázok2

Ikony na spustenie jednotlivých funkčných nástrojov tohto doplnku nájdete v záložke Analyzovať úplne vpravo.

Obrázok3

Obrázok4

Ikona Objekty zemného telesa spustí Prehliadač objektov zemných telies a paletu nástrojov na záložke Objekty zemného telesa – metrické jednotky. Na palete nástrojov môžeme vybrať niektorú z typov okrajových podmienok a len kliknutím napr. na krivku vytvoriť okrajovú podmienku.

Obrázok5  Obrázok6

V našom prípade si skúsime jednoduchý príklad a vytvoríme si rýchlo jednoduchú nádrž. Inak tento nástroj slúži na zložité komplexné návrhy terénnych úprav.

Prvou okrajovou podmienkou bude Obmedzenie terénnych úprav. Zobrazia sa Vlastnosti zemného telesa, kde môžeme ešte mnohé nastaviť, viď obr. V našom prípade sme sa sústredili hlavne na prepínač úplne dole Obmedzenie terénnych úprav, ktorý sme nechali zapnutý.

 Obrázok7

V ďalšom kroku sme použili z palety nástrojov okrajovú podmienku Nádrž.

 Obrázok8

V páse kariet potom klikáme na ikonu Optimalizovať. Zobrazí sa nové okno, kde môžeme ešte okrajové podmienky upravovať a hlavne optimalizáciu odštartovať.

Obrázok9

Dochádza k optimalizácii povrchu podľa okrajových podmienok. Môžeme kedykoľvek kliknúť na ikonu zastaviť a načítať výsledný povrch do Civilu 3D ako nový povrch TIN, alebo zmeniť predvolené nastavenia a začať odznova.

Obrázok10

Okrem Povrchu TIN môžete načítať do Civilu 3D aj návrhové línie alebo body. To vám umožní ďalšie spresňovanie vášho návrhu priamo v Civile 3D.

Obrázok11

Obrázok12

Obrázok13

Dôležité je, že celý proces je jednoduchý a rýchly oproti štandardnému postupu s pomocou zemných telies, návrhových línií alebo koridorov.

Kto nemá čas postupovať podľa tohto návodu v článku, tak vzorové súbory Autodesk nájdete v cestách podľa jednotiek (Metric/Imperial) alebo verzie Civilu 3D (2022/2023):

  • C:Program FilesAutodeskGrading Optimization 2023samplesMetric
  • C:Program FilesAutodeskGrading Optimization 2023samplesImperial
  • C:Program FilesAutodeskGrading Optimization 2022samplesMetric
  • C:Program FilesAutodeskGrading Optimization 2022samplesImperial

Zo vzorových príkladov odporúčam vyskúšať napr. GO-Hotel-Site_2.dwg, viď obr.

 Obrázok14

V poslednom čase som na túto tému vytvoril webinár, ktorý si môžete pozrieť zo záznamu tu.

Snímkald

Tejto téme sa ďalej budeme venovať a ďalšie webináre budú nasledovať.