Spacemaker – revolučný nástroj pre architektov, urbanistov a developerov

7 júla 2022Obecné

Partager

construction-office-hansen-yuncken-044-1920x1280-1.jpg

Spacemaker LI Lead Gen Ad 1 opt

Autodesk prináša na náš trh revolučný nástroj pre architektov, urbanistov a developerov – SPACEMAKER. Spacemaker je cloudový software, ktorý využíva umelú inteligenciu /AI/ pri návrhu rozsiahlejších urbanistických celkov, štúdií zastavanosti pozemku a pod. Software je určený pre architektov, urbanistov ale aj developerov, ktorý potrebujú rýchle vyhodnotenie územia a overenie si jeho možností z hľadiska zastavanosti.

Software umožňuje s podporu AI rýchlo vygenerovať v 3D oblasť pozemku aj so širším okolím /terén a budovy/, takéto územie analyzovať z hľadiska slnka, vetra, apod. a rýchlo generovať na základe zadaných kritérií hmoty na pozemku. Je možné definovať rôzny účel stavieb a v prípade napr. obytných budov aj hrubé dispozičné čelenie jednotlivých podlaží.

Užívateľ môže dopracovať takto generovanú štúdiu aj manuálnym vstupom a výsledky zobraziť buď priamo v cloude a spolupracovať s ostatnými kolegami, alebo pripraviť rôzne excelové reporty. Hmotový model je možno exportovať do vizualizačného programu, alebo do Revitu a ďalej s ním pracovať pre ďalšie stupne projektovej dokumentácie.

Ukážku programu sme priniesli ako prví v našom webinári, ktorý podrobne rieši rôzne nástroje pre spracovanie projektov typu feasibility study. Pozrieť si ho zo záznamu môžete na tomto linku https://attendee.gotowebinar.com/recording/3208611748336632843

Spacemaker LI Lead Gen Ad 2 opt