cover-mosty-m.jpg

Infraštruktúra

OBRÁŤTE SA NA ODBORNÍKA

Pomáhame profesionálom v stavebníctve digitalizovať a zefektívňovať ich procesy, zvyšovať výkonnosť a budovať udržateľný zajtrajšok.

Suchá nádrž a uzavretie hrádze v Krsiciach

Ide o výstavbu protipovodňovej ochrany v obci Krsice formou zakrytia 2 úsekov existujúcich hrádzí DN 400 a DN 600 a realizáciu novej suchej nádrže nad obcou Krsice vrátane preložky cesty k jej hrádzi.

Zjistit více
Suchá nádrž a uzavretie hrádze v Krsiciach | GRAITEC Slovakia

Array

I/30 – PODHORSKÝ PARK OKRUŽNÁ KŘIŽOVATKA

Kruhový objazd je navrhnutý ako štvorramenný špirálový kruhový objazd. Vonkajší priemer kruhovej križovatky je 58 m. Okružná križovatka je navrhnutá v šikmej rovine s priečnym sklonom mimo stredu 2,5 %.

Zjistit více
I/30 – PODHORSKÝ PARK OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA | GRAITEC Slovakia

Array

Projekt HTÚ výrobného areálu

Projektovou úlohou bolo vypracovať podrobný návrh hlavných terénnych úprav v 3D v projekte výrobného areálu neďaleko Prahy, kde sa súčasne začínajú projekčné práce a prípravné práce na stavenisku.

Zjistit více
Projekt HTÚ výrobného areálu | GRAITEC Slovakia

Array

Cestné projekty

V projektoch sme použili cestné podzostavy a nastavenia šablón pre Civil 3D. Projekt podzemnej chodby bol vypracovaný pre významného klienta v Českej republike, ktorý má systém správy 3D modelov. Dokázali sme splniť prísne požiadavky na podrobnosť modelu vrátane negrafických informácií. Projekt modeloval 3D prvky existujúceho a nového stavu a okrem vrstiev vozovky v Civil 3D boli v Revite vytvorené aj prvky osvetlenia, HVAC atď.

Zjistit více
Cestné projekty | GRAITEC Slovakia

Array

Green House Bridge

Spolupráca medzi spoločnosťami DEKONTA, a.s. a Graitec s.r.o. sa začala vďaka príprave šablóny pre 2D výstupy projektov zemných prác, ktoré sú základom projektov v portfóliu spoločnosti DEKONTA, a.s.

Zjistit více
Green House Bridge | GRAITEC Slovakia

Array

Vitajte na stránkach spoločnosti GRAITEC!

Budete presmerovaní na stránku GRAITEC SK. Ak chcete pokračovať, kliknite na tlačidlo nižšie:

Ak chcete zmeniť krajinu/jazyk, vyberte si nižšie: