graitec-banner-31-test-2.jpg

Konštrukcie

Pomáhame profesionálom v stavebníctve digitalizovať a industrializovať ich procesy, zlepšovať výkonnosť a budovať udržateľný zajtrajšok.

Obráťte sa na odborníka

Most na cestu I/75 nad Váhom v km 1,795 stavby Cesta I/75 Šaľa – obchvat

Most je súčasťou obchvatu mesta Šaľa a prevádza cestu I/75 ponad inundačné územie a koryto rieky Váh a poľnú cestu vedenú čiastočne v hrádzi na pravom brehu. Celková dĺžka mostného diela je 690 m. Maximálne rozpätie preklenujúce rieku Váh navrhnuté technológiou letmej betonáže dosahuje 100 m.

Zjistit více
Most na cestu I/75 nad Váhom v km 1,795 stavby Cesta I/75 Šaľa – obchvat | GRAITEC Slovakia

Pilotný BIM projekt VD Orlík

Investor využije pri riadení výstavby metodiku BIM. Stavba sa nachádza na strmom svahu a kladie na zhotoviteľa mimoriadne nároky z hľadiska vybavenia staveniska, organizácie práce a dodržiavania harmonogramu.

Zjistit více
Pilotný BIM projekt VD Orlík | GRAITEC Slovakia

Hvezdárna Teplice

Pôvodná budova bola postavená ako tzv. akcia Z. Základom projektu bola pôvodná projektová dokumentácia, ale počas rekonštrukcie sa ukázalo, že projekt bol skôr zbožným želaním, ako by budova mohla vyzerať. Preto bolo potrebné v priebehu výstavby vykonať doplnenia a zmeny PD, najmä v oblasti základov a spodnej stavby.

Zjistit více
Hvezdárna Teplice | GRAITEC Slovakia

Propojené produkty

Depozitár Severočeskej vedeckej knižnice

Projekt bol pôvodne navrhnutý v roku 2012, ale bol pozastavený a znovu spustený v roku 2017. Využitie Advance Design umožnilo prepracovať projekt podľa aktuálnych noriem ČSN EN, keďže pôvodný projekt bol navrhnutý podľa už neplatných starších noriem ČSN.

Už počas projektu hlavný dodávateľ požiadal o rozdelenie stavby na 2 etapy z dôvodu obmedzeného priestoru (rozdelenie na 2 časti v pôdoryse). Táto požiadavka však bola zamietnutá a nakoniec bola stavba modelovaná na 3 časti oddelené dilatačnými škárami.

Zjistit více
Depozitár Severočeskej vedeckej knižnice | GRAITEC Slovakia

Propojené produkty

Oceľová lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej cesty v archeologickom parku Mikulčice – Kopčany

Zaujímavým aspektom projektu a jeho realizácie bola otázka spôsobu a postupu výstavby konštrukcie lávky.

Požiadavky odborov životného prostredia výrazne obmedzovali prístup na český breh, kde bolo možné prepravovať stavebný materiál a stavať konštrukciu len mimo hniezdnej sezóny vo vtáčích rezerváciách, ktorá trvala približne od marca do júna, pričom termín dokončenia oceľovej konštrukcie bol stanovený na koniec augusta. Okrem toho bolo potrebné dodržať podmienky vyjadrenia Správy povodia Moravy, ktoré znemožňovali umiestnenie podpier, hoci aj dočasných, do koryta rieky na inštaláciu.

Zjistit více
Oceľová lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej cesty v archeologickom parku Mikulčice – Kopčany | GRAITEC Slovakia

Array

BIM v projektovaní technologií a stajní

Od konca roka 2016 spoločnosť Farmtec a.s. v pravidelných intervaloch priebežne zavádza riešenia BIM. Cieľom implementácie bolo prejsť pri projektovaní poľnohospodárskych objektov vrátane použitých technológií z 2D kreslenia v AutoCAD-e na prácu s 3D informačným modelom. Na tento prechod bol vybraný softvér Autodesk Revit a súvisiace riešenia podporujúce proces BIM.

Rozsah a postup chronologicky – 3 súvisiace fázy:

Stavebná časť, t. j. návrh stavebných objektov, ako sú najmä stajne a zimoviská
Technologická časť, t. j. konkrétne prvky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každej stavby.
Časť technického vybavenia budov, konkrétne zdravotné a bezpečnostné zariadenia.

Zjistit více
BIM v projektovaní technológií a stajní | GRAITEC Slovakia

Array

Prečo pracovať GRAITEC

Prvotriedne obchodné a technické poradenstvo na optimalizáciu nákupu

Viac ako 700 aktívnych odborníkov na digitálnu transformác

Kompletná podpora a školenia, nech ste kdekoľvek

Viac ako 270 000 spokojných klientov po celom svete

Spoločnosť Graitec nám vždy poskytovala prvotriedne služby. Nielenže majú skúsenosti a sú odborníkmi na softvér Autodesk Advance Steel a všeobecne na prácu s oceľovými detailmi, ale sú aj veľmi pohotoví. Ak máme niekedy nejaké problémy, jednoducho zadáme otázku na podporu a vieme, že nám rýchlo odpovedajú.

Chris Hurst, Byrom Associates

Graitec poskytol vynikajúcu podporu. V prvý deň používania softvéru som mohol zavolať, ak som sa zasekol a aj keď sa daný bod mal preberať na druhý alebo tretí deň kurzu, poradili mi, aby som mohol pokračovať v práci.

Ian Murray , majiteľ, I J Murray Associates Ltd

POZRITE SI PRÍBEHY NAŠICH ZÁKAZNÍKOV

Akékoľvek otázky?

Ak máte akékoľvek otázky alebo požiadavky týkajúce sa našich produktov, školení, poradenských služieb alebo podujatí, kontaktujte nás. Náš tím odborníkov je tu, aby vám pomohol získať z vašich projektov to najlepšie.

KONTAKTUJTE NÁS

Vitajte na stránkach spoločnosti GRAITEC!

Budete presmerovaní na stránku GRAITEC SK. Ak chcete pokračovať, kliknite na tlačidlo nižšie:

Ak chcete zmeniť krajinu/jazyk, vyberte si nižšie: