advance-design-product-all-in-one-software-structural-engineers-2.webp

Advance Design

GRAITEC

#Structuralanalysis #Design #BIM

Jeden z najjednoduchšie použiteľných softvérov BIM
na modelovanie a štrukturálnu analýzu konštrukcií

Advance Design je pokročilé a ľahko použiteľné riešenie analýzy konečných prvkov pre stavebných inžinierov pracujúcich v prostredí BIM. Umožňuje návrh a posúdenie najrôznejších typov konštrukcií, použitie akéhokoľvek typu zaťaženia a kombináciu materiálov v jednom modeli, či už ide o železobetón, oceľ alebo drevo. Návrh a posudzovanie konštrukcií sa vykonáva podľa najpoužívanejších konštrukčných noriem (eurokódy / severoamerické normy).

Obráťte sa na odborníka
Bezplatná skúšobná verzia

Advance Design pomáha statikom a projektantom modelovať, riadiť a navrhovať projekty konštrukcií lepšie, bezpečnejšie a nákladovo efektívnejšie!

 

1 Najlepšia integrácia Revitu vo svojej triede

 

2 Softvér MKP pre vás vyvíjajú odborníci na statiku konštrukcií

 

3 Najrýchlejšie osvojenie novými užívateľmi: do 2 dní budete schopní navrhovať konštrukcie

 

4 Možná kombinácia materiálov v jednom modeli (oceľ, železobetón, drevo)

 

5 Funkčné prepojenie so softvérom Autodesk, Revit a Advance Steel

5 kľúčových výhod Advance Design

Ušetrite 20 % času pri modelovaní a návrhu konštrukcií | GRAITEC Slovakia
Zrýchlenie MKP analýzy a optimalizácie konštrukcií | GRAITEC Slovakia
Otvorený softvér BIM a úplná integrácia s aplikáciami Autodesk Revit a Advance Steel | GRAITEC Slovakia
Intuitívny a ľahko pochopiteľný softvér, vďaka ktorému budete okamžite veľmi produktívni! | GRAITEC Slovakia
Pravidelné aktualizácie a vývoj na základe požiadaviek našich zákazníkov | GRAITEC Slovakia
 • Kompletná knižnica konštrukčných prvkov, pokročilé návrhy a automatické generátory (klimatické zaťaženie, seizmické zaťaženie, dopravné zaťaženie…). Automatické generovanie výkresov výstuže pre železobetónové nosníky, stĺpy, základy, steny a dosky.

 • Výkonný viacjadrový MKP riešiteľ, nástroje postprocesingu a dokumenty statických výpočtov. Posuňte svoje statické návrhy na vyššiu úroveň s programom Advance Design!

 • Advance Design funguje ako konštrukčná platforma BIM a zaručuje digitálnu kontinuitu konštrukčných údajov.

 • Riešte aj pokročilé statické úlohy. Advance Design dokáže riešiť aj nelineárne výpočty, používať metódu push over a zvláda aj fázy výstavby.

 • Vďaka najnovším funkciám a vylepšeniam v procese navrhovania môžete zostať na špičke v tomto odvetví. Navyše máte neustály prístup k našej odbornej podpore GRAITEC a záruku pravidelných aktualizácií softvéru.

Pozrite sa, čo hovoria naši zákazníci o spoločnosti Advance Design

Advance Design | GRAITEC Slovakia

Ste pripravení vyskúšať Advance Design?

S nami máte zaručenú odbornú podporu a kompletné profesionálne školenie. Kontaktujte náš tím a dozviete sa viac.

Získajte cenovú ponuku

Novinky verzie 2024

Odhady emisií uhlíka

Cesta k projektom, ktoré znamenajú udržateľnú budúcnosť, je teraz jednoduchšia vďaka novej kalkulačke CO2 v programe Advance Design 2024.

Definícia emisných faktorov CO2 | GRAITEC Slovakia
Výsledky | GRAITEC Slovakia
 • Ovládajte proces určovania emisií CO2 pomocou Správcu zoznamu súborov údajov o emisiách. Priraďte konkrétne emisné faktory CO2 jednotlivým materiálom alebo konštrukčným prvkom.

 • Výsledky výpočtov sú k dispozícii v grafickej podobe a vo forme dokumentu. Výsledky nákladov a emisií CO2 môžete vizuálne skontrolovať na karte Výsledky.

Odhady cenových nákladov

Pomocou novej kalkulačky nákladov v aplikácii Advance Design môžete lepšie posúdiť ekonomický vplyv vašich konštrukčných návrhov (materiály a rozmery konštrukčných prvkov).

Definície jednotkových cien | GRAITEC Slovakia
Výsledky | GRAITEC Slovakia
 • Pomocou Správcu jednotkových cien môžete údaje zadávať jednoduchšie a rýchlejšie. Celý proces môžete kontrolovať pomocou súborov údajov o jednotkových cenách.

 • Výsledky výpočtov sú k dispozícii v grafickej podobe a vo forme dokumentu. Výsledky nákladov a emisií CO2 môžete vizuálne skontrolovať na karte Výsledky.

Vylepšená analýza drevených konštrukcií podľa normy EN 1995

Rozšírenie rozsahu návrhov a posúdení vrátane nového návrhu podpier, zárezov a delených prvkov podľa EN. Optimalizácia drevených profilov v závislosti od priehybu

Navrhovanie členených prútov (EN1995) | GRAITEC Slovakia
Posúdenie tlaku v podpore podľa normy EN1995 | GRAITEC Slovakia
Posudzovanie nosníkov so zárezom nad podperou podľa normy EN1995 | GRAITEC Slovakia
 • Rozšírenie možností návrhu o posúdenie členených drevených nosníkov a stĺpov podľa normy EN 1995-1-1.

 • Doplňujúce posúdenie drevených konštrukčných prvkov – posúdenie napätí kolmo na vlákno v závislosti od rozmerov podpier podľa EN 1995-1-1 (6.1.5).

 • Doplňujúce posúdenie drevených konštrukčných prvkov podľa EN 1995-1-1 (6.5) – posúdenie zárezov na koncoch prvku

Advance Design | GRAITEC Slovakia

ZISTITE, ČO JE NOVÉ V
GRAITEC ADVANCE DESIGN

Advance Design | GRAITEC Slovakia

More about Advance Design and BIM workflows

Prepojenie Autodesk Advance Steel s Advance Design pomocou jedinečného pracovného postupu BIM

Pokiaľ ide o modelovanie, analýzu a optimalizáciu oceľových konštrukcií, Advance Design je špičkové riešenie, ktoré integruje všetky tieto procesy v modernom a zároveň ľahko použiteľnom softvéri.

Viac

Prepojenie Autodesk Revit s Advance Design pomocou jedinečného pracovného postupu BIM

Pracovný postup BIM pre navrhovanie konštrukcií: e: Prepojenie Autodesk Revitu a Advance Design pomocou jedinečného pracovného postupu BIM. Jednoducho exportujte analytický model Revit® priamo do modelu MKP…

Viac

5 ciest, ktorými sa bude uberať statika a konštrukčná analýza v nasledujúcich 5 rokoch

Základy konštrukčnej analýzy sa v podstate nezmenili až do nástupu riešení metódou konečných prvkov pred približne 50 rokmi…

Viac

Advance Design | GRAITEC Slovakia

Doplňte vaše postupy analýzy konštrukcií o návrhové moduly

Využite integrované návrhové moduly na podrobný návrh a posúdenie konštrukčných prvkov, na podrobné statické posudky a automatické generovanie výkresov výstuže.

Vystuženie stien
Steny namáhané šmykom S integrovaným návrhovým modulom môžete navrhovať zosilnené betónové steny namáhané šmykom alebo skupiny stien namáhaných šmykom (napr. výťahové šachty) vrátane podrobného vystuženia a automatického generovania výkresov a výkazov vystuženia.

Železobetónové dosky
Na návrh výstuže železobetónovej dosky použite jednu z dostupných metód (napr. pásovú metódu), či už ide o lepenú výstuž, KARI siete alebo kombináciu oboch. Konečné výkresy výstuže sa môžu opäť generovať automaticky

Oceľové spoje
Použite integrovaný návrhový modul Steel Connections (Oceľové prípoje) a navrhujte prípoje definované na 3D modeli vrátane statického posudku a automatizovaných výkresov.

 

Kľúčové funkcie Advance Design

Objavte, ako sa dá Advance Design dokonale prispôsobiť vašim projektom.
Náš tím odborníkov vám všetko vysvetlí, a ak budete potrebovať ukážku, kontaktujte nás.

Pracovné postupy BIM

Advance Design poskytuje výnimočné skúsenosti s BIM.
Umožňuje inteligentné pracovné postupy založené na modeloch pre inžinierov a stavebných odborníkov. Advance Design funguje ako platforma BIM a zabezpečuje kontinuitu geometrických a analytických údajov prostredníctvom prenosu modelu počas celého návrhového cyklu. Výsledky analýz sú tiež uložené v digitálnom modeli a tvoria súčasť procesu BIM. Možno ich napríklad použiť na spustenie procesu návrhu výstuže alebo oceľového spoja priamo z programu Revit. Tieto možnosti otvárajú nové prevratné príležitosti.

Prepojený štrukturálny pracovný postup
Integrácia programov Autodesk Revit a Advance Steel
Súlad s IFC
Správa analytických modelov

MOŽNOSŤ IMPORTU/EXPORTU MODELU
Program poskytuje niekoľko formátov na výmenu údajov, ako napríklad .ifc, .sdnf, .gtcx, .gtc, .smlx, .stp (cis2, pss) alebo .dxf, ktoré umožňujú pracovať s akýmkoľvek prostredím

ÚPLNÁ KOMPATIBILITA S PROGRAMOM AUTODESK REVIT
Možnosť obojsmernej výmeny geometrie a výsledkov so synchronizáciou vďaka špecializovanému nástroju BIM Connect dodávanému s programom s pokročilými nastaveniami výmeny a mapovaním rezov

ÚPLNÁ KOMPATIBILITA S PROGRAMOM AUTODESK ADVANCE STEEL
Možnosť obojsmernej výmeny modelov a synchronizácie vďaka formátom .smlx a .gtcx. Presnú výmenu zaručuje okrem iného implementovaná databáza profilov Advance Steel v programe Advance Design

OPISNÝ A ANALYTICKÝ MODEL
Program Advance Design sa vyznačuje tým, že má 2 závislé modely – popisný geometrický model a analytický model vytvorený na jeho základe, ktorý je kľúčom k správnej spolupráci s inými prostrediami

MOŽNOSŤ DELENIA A KOMBINOVANIA MODELOV
Program umožňuje ľubovoľné rozdelenie a zlúčenie samostatných súborov do jedného spoločného modelu, čo poskytuje rôzne pracovné scenáre

Modelovanie

Advance Design je pravdepodobne jeden z najjednoduchších na naučenie a používanie konštrukčných balíkov. Modelovanie je intuitívne vďaka kompletnej knižnici konštrukčných prvkov, pokročilým sprievodcom a automatickým generátorom zaťaženia (klimatické zaťaženie, seizmické zaťaženie, dopravné zaťaženie…). Tieto ľahko prispôsobiteľné prvky a sprievodcovia sa prispôsobia každej situácii: numerické excentricity, výstuhy, väzby s počiatočným predpätím, komplexné zaťažovacie systémy…
Dynamické pohľady
Správa úrovní
Šablóny vlastností
Viacero pohľadov
Súradnicový systém (globálny, miestny, používateľský)
Zobrazenie vykresľovania
3D animácia na modeli a výsledky

INTUITÍVNE A JEDNODUCHÉ DEFINOVANIE MODELU
Veľmi intuitívne nástroje na tvorbu modelu s možnosťou rezania, rozširovania a delenia prvkov. Rovinné kreslenie s možnosťou nastavenia lokalizačného, trasovacieho, ortografického a iných režimov.

GENERÁTOR 2D A 3D ŠTRUKTÚR
Možnosť vkladať parametrizované konštrukcie, ako sú väzníky, rámy a celé 3D haly/budovy, pomocou výkonného generátora

SPRÁVA PODLAHY A SYSTÉMU
Jednoduchá správa viacpodlažných konštrukcií a zoskupovanie prvkov vzhľadom na akékoľvek vlastnosti

DYNAMICKÉ POHĽADY
Využívajte parametrizované dynamické pohľady konštrukcií, ktoré možno súčasne pripojiť k výkazom výmer

NADSTAVBOVÉ PRVKY
Možnosť spojiť samostatné lineárne prvky a dosky do jedného superelementu

SÚRADNICOVÉ SYSTÉMY
Možnosť analýzy výsledkov a definovania prvkov v rôznych súradnicových systémoch (globálny, lokálny, užívateľský)

VYKRESĽOVANIE MODELU
Jednoduchšia analýza modelu vďaka možnosti vytvárať realistické vizualizácie objektu

ANIMÁCIA MODELU A VÝSLEDKOV
Vytváranie animácií na prezentáciu modelu a animáciu výsledkov metódou konečných prvkov.

PREZENTÁCIA SYMBOLOV A ZNAČIEK NA KONŠTRUKČNÝCH PRVKOCH
Možnosť zobraziť na všetkých alebo vybraných prvkoch uvedené symboly ( uvoľnenia, výstuhy atď.) a značky (prierez, materiál, ID atď.) na širokú a jednoduchú kontrolu modelu

JEDNODUCHÁ DEFINÍCIA A ÚPRAVA PARAMETROV PRVKOV
Jednoduchá definícia parametrov pomocou okna vlastností. Nastavenie parametrov dimenzovania jednotlivo, v skupine alebo prostredníctvom šablóny.

PRÁCA VO VIACERÝCH OKNÁCH
Jednoduché ovládanie modelu pomocou práce vo viacerých oknách a zobrazeniach modelu

Načítanie

AUTOMATICKÉ GENEROVANIE KOMBINÁCIÍ KÓDOV
Možnosť vytvárať kombinácie ručne alebo automaticky na základe matice vzťahov prípadov

POKROČILÝ GENERÁTOR ZAŤAŽENIA KLÍMY 3D
3D zaťaženie vetrom a snehom pre typické a zložité geometrie. Možnosť určenia snehového vreca pre zložitú geometriu budovy.

GENERÁTOR POHYBLIVÉHO ZAŤAŽENIA
Modely zaťaženia pre viacero jazdných pruhov, pešie trasy, cyklistické chodníky. Zadávanie vzorov zaťaženia a určenie výsledných obálok

GENERÁTOR ZAŤAŽENIA ŽERIAVOV
Možnosť vytvoriť jednokoľajovú alebo dvojkoľajovú žeriavovú dráhu s ľubovoľným počtom žeriavov, ktoré sa po nej pohybujú súčasne. Zaťaženie žeriavov sa určuje automaticky na základe parametrov zadaných používateľom

GENERÁTOR SEIZMICKÉHO ZAŤAŽENIA
Generovanie seizmických spektier podľa amerických a európskych noriem

LOKÁLNE A GLOBÁLNE IMPERFEKCIE
Automatické určenie ekvivalentných zaťažení (zohľadnenie účinkov 2. rádu) pre lokálne a globálne imperfekcie; analýza prvkov oceľových prútov so zohľadnením imperfekcií

IMPORT A EXPORT ZAŤAŽENÍ
Možnosť exportovať podporné reakcie a importovať ich ako zaťaženie pre iný model, čo umožňuje rôzne scenáre práce s oddelenými časťami konštrukcie

Pokročilé metódy konečných prvkov

Advance Design je vybavený výkonnou sieťou a viacjadrovým mechanizmom analýzy MKP, automatizovanými nástrojmi na následné spracovanie a podrobnými inteligentnými správami, ktoré sa automaticky aktualizujú po každej iterácii. Dosiahnite novú úroveň počítačom podporovaného inžinierstva s programom Advance Design!
Pokročilé možnosti siete
Nelineárna analýza
Všeobecné vzpery
Časová analýza Hsitory
Pushover analýza
Fázy konštrukcie

VÝKONNÝ VIACVLÁKNOVÝ RIEŠITEĽ MES
Statická a dynamická analýza, časová, seizmická, geometrické nelinearity, veľké posuny, stabilita, pushover analýza, tuhé väzby….

VÝPOČTY ETÁP
Možnosť definovať konštrukčné etapy s priradením prvkov a zaťažení k uvedenej etape.

NELINEÁRNE PODPERY A UVOĽŇOVANIE HRÁN
Komplexné podpery, pre ktoré je možné definovať ľubovoľnú nelineárnu pracovnú funkciu alebo s vopred definovanými charakteristikami (medzera, medzná sila, tlak/ťah). Okrem toho je možné definovať uvoľnenie hrán pre panely pracujúce na jednej strane (napr. len v tlaku, len v ťahu).

NÁSTROJE NA OVEROVANIE A KOREKCIU MODELU
Zabudované nástroje na korekciu výpočtového modelu a kontrolu používateľa v každej fáze výpočtu prostredníctvom zobrazenia príslušných upozornení.

ANALYTICKÉ UZLOVÉ SPOJE A MEMBRÁNY
Jednoduché zavedenie analytických spojov medzi uzlami, definícia výstuh/diafragiem, spojov nadradených uzlov s podradenými, podpier a pružných uvoľnení.

NÔŽKOVÉ SPOJE
Definícia menovitých alebo pružných uvoľnení medzi spojitými prvkami, ktoré umožnia verne reprodukovať prácu sekundárnych prvkov, ako sú napríklad väzníky, krokvy alebo priehradové nosníky.

RÝCHLY A PRESNÝ GENERÁTOR SIETÍ FE
Program generuje sieť konečných prvkov veľmi rýchlo a presne. Používateľ má veľa možností ovplyvniť tvar a hustotu siete.

Následné spracovanie

TABUĽKY VÝSLEDKOV
Prezentácia výsledkov MKP pre lineárne, plošné, uzlové a podporné prvky v tabuľkovej forme s dynamickým filtrovaním a triedením hodnôt.

PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV V GRAFICKEJ FORME
K dispozícii je niekoľko metód postprocesingu: grafická prezentácia výsledkov na modeli, diagramy výsledkov, napäťové diagramy, priesečníkové diagramy. Používateľ má široké možnosti nastavenia parametrov zobrazenia.

VÝSLEDKY NA MRIEŽKE
Mriežka následného spracovania pre plošné prvky s užívateľskými parametrami nezávislými od veľkosti mriežky.

VÝSLEDNÉ SILY
Automatické generovanie výsledných síl pre konštrukčné prvky vrátane skupiny stien.

POKROČILÉ GENEROVANIE ZOSTÁV
Široký súbor preddefinovaných tabuliek v správach. Plne prispôsobiteľné šablóny poznámok: štýly, tabuľky a snímky, titulná strana, texty zadané používateľom, odkazy na súvisiace dokumenty atď.

Návrh betónu

Advance Design vykonáva globálny návrh železobetónu, ktorý počíta teoretickú a skutočnú výstuž, návrh trhlín, interpolovanú zotrvačnosť trhlín, kontrolu priehybu atď. Všetky tieto výsledky sú k dispozícii pre všetky prvky v podrobných správach. Moduly Advance Design poskytujú aj podrobný zámer návrhu a výkresy výstuže. Advance Design obsahuje moduly pre návrh a vypracovanie detailov pre hlavné konštrukčné prvky: železobetónové nosníky, stĺpy, pätky, nosné a šmykové steny z RC, dosky z RC, ktoré umožňujú ísť do hĺbky na úrovni detailov, ako sú otvory, priehlbiny, preklady, príruby, 3D klietky výstuže… Moduly Advance Design poskytujú aj podrobné výkresy potrebné na stavbe.

NÁRODNÉ NORMY PRE NAVRHOVANIE BETÓNU
Navrhovanie železobetónových prvkov podľa európskych noriem s národnými prílohami, kanadských a amerických noriem.

NÁVRHOVÉ ŠABLÓNY
Definovanie šablón so súbormi štandardných parametrov na urýchlenie procesu návrhových výpočtov.

ANALÝZA PRIEHYBU A TRHLÍN
Výpočet a overenie priehybov železobetónových nosníkov a dosiek aj v stave s trhlinami s možnosťou korekcie výstuže na trhliny

VÝPOČET TEORETICKEJ A SKUTOČNEJ VÝSTUŽE
určenie teoretickej a skutočnej výstuže v lineárnych a plošných prvkoch

AUTOMATICKÉ VYHLADZOVANIE V ROZLOŽENÍ DOSKA-STĹP
vyhladenie výsledkov a zohľadnenie tuhosti spojenia dosky so stĺpom pomocou automatických tuhých obmedzení pre ľubovoľné prierezy

ZOHĽADNENIE INTERAKCIE MEDZI DOSKOU A NOSNÍKOM PRI NÁVRHU
automatické zohľadnenie tuhosti nosníka a dimenzovanie T-prierezu s efektívnou šírkou dosky

PODROBNÝ VÝPOČET DOSIEK PRE PRIERAZNÝ ŠMYK
overenie odolnosti betónu proti prerazeniu a určenie potrebnej výstuže v obvode

VIZUALIZÁCIA A OVERENIE 3D VÝSTUŽE
Generovanie skutočného rozloženia výstuže v 3D s plnými možnosťami úprav a overovania

SKUTOČNÁ VÝSTUŽ DOSKY
Modul pre dosky, ktorý umožňuje automaticky a ručne definovať skutočnú výstuž stropnej dosky. Teoretická výstuž môže byť výsledkom výpočtov na základe síl z metódy konečných prvkov alebo pásovej metódy.

GENEROVANIE VÝKRESOV VÝSTUŽE PRVKOV
Generovanie editovateľných výkresov v nosníkoch, stĺpoch, pätkách, základových pätkách ,stenách a doskách spolu s plánom výstuže.

ŠMYKOVÉ A GRAVITAČNÉ STENY
Analýza a návrh gravitačných a šmykových stien, aj ako skupiny stien

PODROBNÉ VÝPOČTOVÉ SPRÁVY
Automatické generovanie výpočtovej dokumentácie s podrobnými údajmi o vykonaných analýzach

Návrh oceľových prvkov a spojov

Advance Design vykonáva pokročilú analýzu a optimalizáciu oceľových prvkov a spojov podľa vybraných noriem. Návrhové šablóny, optimalizácia tvaru a priehybu prostredníctvom automatizovaných výpočtových cyklov, sprievodca pre oceľové konštrukcie a podrobná globálna správa obsahujúca všetky kontroly návrhu a grafické výsledky robia z Advance Design špičkové riešenie na navrhovanie oceľových konštrukcií.

DIMENZOVANIE ZA STUDENA TVAROVANÝCH PROFILOV
Podrobný výpočet podľa normy EN 1993-1-3 pre tenkostenné profily tvarované za studena, ako sú Z, C, E atď.

POKROČILÁ ANALÝZA BOČNÉHO TORZNÉHO VYBOČENIA OCEĽOVÝCH PRVKOV (LTB)
Pokročilá metóda analýzy založená na modeli so 7 stupňami voľnosti zohľadňujúca deformáciu prierezu.

OPTIMALIZÁCIA OCEĽOVÝCH PRVKOV
Optimalizácia oceľových prvkov na základe kritérií pevnosti a tuhosti s triedením podľa rôznych parametrov, ako sú rozmery, hmotnosť….

PODROBNÉ A PREHĽADNÉ VÝPOČTOVÉ SPRÁVY
Overenie procesu dimenzovania na základe podrobných výpočtových poznámok obsahujúcich overovacie vzorce

INTEGROVANÝ MODUL ANALÝZY SPOJOV
Analýza typických schém oceľových spojov, aj v skupine, s rozšírenými výpočtovými poznámkami

ROZSIAHLA KNIŽNICA PRIEREZOV
Urýchlenie procesu modelovania a analýzy vďaka možnosti využívať bohatú databázu jednoduchých a zložených oceľových profilov a vytvárať používateľské prierezy

ROZŠÍRENÉ MOŽNOSTI DEFINOVANIA DĹŽKY V KRUTE
Intuitívna definícia bočných torzných vzper na základe približovacích prvkov alebo bodov definovaných používateľom

PARAMETRICKÁ DEFINÍCIA PROFILOV TVAROVANÝCH ZA STUDENA
Možnosť definovať typické profily tvarované za studena parametrickým spôsobom so zadaním charakteristických rozmerov.

VÝPOČET PLASTICKÉHO FAKTORA PRE POUŽÍVATEĽSKÝ PROFIL
Kalkulačka prierezov umožňuje definovať aj plastický súčiniteľ pre ľubovoľný užívateľský prierez.

KONCEPCIA SUPERELEMENTU
Kombinácia viacerých samostatných prvkov do jedného superelementu na účely modelovania a výpočtu.

SPOLUPRÁCA S IDEA StatiCa CONNECTION
Možnosť exportu prvkov konštrukcie so silami do ďalšieho programu na dimenzovanie zložitých oceľových spojov metódou CBFEM.

Drevo

Drevo sa v stavebníctve presadzuje čoraz viac a navrhovanie dreva sa stalo zložitejším v súvislosti s uplatňovaním Eurokódu 5. Advance Design vykonáva aj kompletnú analýzu a optimalizáciu drevených prvkov.

OPTIMALIZÁCIA DREVENÝCH PRVKOV
Optimalizácia drevených prvkov na základe pevnostných a tuhostných kritérií s triedením podľa rôznych parametrov, ako sú rozmery, hmotnosť…

PODROBNÉ A PREHĽADNÉ VÝPOČTOVÉ SPRÁVY
Overenie procesu dimenzovania na základe podrobných výpočtových protokolov obsahujúcich overovacie vzorce.

NAVRHOVANIE V POŽIARNYCH PODMIENKACH
overenie prvkov v požiarnej situácii vrátane ochrany metódami redukcie pevnosti a redukcie prierezu

Základy

KALKULÁTOR TUHOSTI ZEMINY KTZ
Možnosť definovať pružné podpery s automatickým určením tuhosti podložia pre bodové, lineárne a plošné podpery.

ANALÝZA A OPTIMALIZÁCIA BODOVÝCH A LÍNIOVÝCH PÄTIEK
Možnosť geotechnickej analýzy pre priame základy z hľadiska únosnosti viacvrstvového základu, zosunutia, prevrátenia, tlakovej plochy, excentricity a sadania v podmienkach s odvodnením a bez neho

OVERENIE PRE VIACVRSTVOVÉ ZEMINY
Možnosť výpočtu únosnosti pod základovou pätkou pre jednovrstvové a viacvrstvové zeminy metódou určenou používateľom

VÝPOČET TEORETICKEJ A SKUTOČNEJ VÝSTUŽE V ZÁKLADOCH
výpočet výstuže a overenie pre šmyk/prieraz základov s výberom reálnej výstuže

ŠIROKÝ ROZSAH TVAROV ZÁKLADOV
možnosť výpočtu pre obdĺžnikové, lichobežníkové a soklové základy. Výpočet spojitých základov vystužených a bez výstuže

DATABÁZA ZEMÍN S MOŽNOSŤOU VYTVORENIA UŽÍVATEĽSKÝCH ZEMÍN
rozsiahla knižnica zemín s požadovanými parametrami, ktorú možno doplniť o nové užívateľské zeminy

AUTOMATICKÉ KRESLENIE VÝSTUŽE
Generovanie podrobného výkresu základov na základe užívateľskej šablóny výkresu

Murivo

NÁVRHOVÉ VÝPOČTY MUROVANÝCH STIEN
Možnosť návrhu výpočtov murovaných stien podľa podrobnej a zjednodušenej metódy (EN 1996-1-1 a EN 1996-3 s národnými prílohami vrátane poľskej, českej, slovenskej, francúzskej, anglickej, rumunskej a talianskej normy NTC) pre zvislé zaťaženie, pri sústredenom zaťažení, pre ohyb a šmyk, ako aj suterénne steny zaťažené tlakom zeminy

ZJEDNODUŠENÉ VÝPOČTY ALEBO NA ZÁKLADE SÍL OD ŽIEN
Možnosť spustiť modul ako samostatný s manuálnym definovaním geometrie, vonkajších zaťažení a určením ohybových momentov podľa prílohy C, okrem iného. Okrem toho možnosť navrhovať steny definované v modeli MKP na základe redukovaných síl v pilieroch

ŠIROKÝ ROZSAH PRIEREZOV STIEN
výpočet jednovrstvových a dvojvrstvových stien, stien vystužených piliermi a dutinových stien z keramických, silikátových, kamenivobetónových, pórobetónových a kamenných murovacích prvkov. Prierez steny možno uložiť na použitie v ďalších projektoch.

ANALÝZA VIACERÝCH PILIEROV SÚČASNE
Overenie všetkých pilierov vytvorených v stene dvernými a okennými otvormi, ktoré sa vykonáva pre komplexný stav zaťaženia (všetky overenia sa vykonávajú súčasne – zvislé zaťaženie, ohyb, šmyk a overenie pri sústredených silách bez potreby definovať viacero výpočtových polôh).

PODROBNÁ POZNÁMKA K VÝPOČTU
Základné výsledky výpočtu sú k dispozícii ihneď po výpočte v paneli výsledkov. Podrobná poznámka s celým priebehom výpočtu je k dispozícii vo formátoch pdf a docx a používateľ si ju môže nakonfigurovať.

JEDNODUCHÁ DEFINÍCIA GEOMETRIE A ZAŤAŽENIA
Intuitívna a jednoduchá definícia a zmena geometrie stien pomocou dialógových okien alebo priamo z grafického rozhrania. Všetky možnosti sú vybavené grafickými výzvami a popismi.

DATABÁZA MUROVACÍCH PRVKOV
Úplná knižnica murovacích materiálov a mált podľa Eurokódu s možnosťou pridania vlastných katalógov.

Súvisiace produkty

Autodesk®Inžinierstvo, Stavebníctvo

Revit je súbor nástrojov na podporu projektantov v celom stavebnom priemysle. Revit má nástroje špeciálne navrhnuté pre architektonické, stavebné, strojárske…

Advance Steel

Autodesk®Inžinierstvo, Výrobca

Advance Steel je softvérový balík na tvorbu detailov oceľových konštrukcií. Obsahuje špecializované makrá na vytváranie bežných spojov a iných konštrukčných…

PowerPack pre Autodesk Advance Steel

GRAITECInžinierstvo, Stavebníctvo, Výroba, Výrobca

Zlepšite svoje každodenné pracovné postupy a rozšírte funkčnosť programu Advance Steel pomocou balíka PowerPack pre Advance Steel. Prevezmite kontrolu nad…