Inventor Nastran

Autodesk®

#Inventor #Mechnical Design #Product Design #Product Modelling

Inventor Nastran®, založený na všeobecne uznávanej technológii riešiteľov Autodesk Nastran, poskytuje nástroje na analýzu konečných prvkov (FEA) pre inžinierov a analytikov

Obráťte sa na odborníka
Pozrite si naše školenia

Prečo používať Inventor Nastran

Prístup k širokej škále typov simulačných štúdií pre nelineárne simulácie, dynamiku, prenos tepla, únavu a ďalšie

Dôkladný testovací režim

Využite výhody komplexného overovacieho programu a súboru dokumentácie pomocou NAFEMS

Zvýšenie výkonnosti výrobku

Vyberte si z kompletného portfólia výkonných typov štúdií, ktoré vám pomôžu optimalizovať váš návrh

Zníženie počtu záručných problémov

Prekročte rámec lineárnych statických typov štúdií a analyzujte účinky opakujúcich sa zaťažení v štúdii únavy

Rýchly čas na analýzu

Analyzujte svoje návrhy včas a často priamo v programe Inventor, aby ste znížili počet fyzických prototypov

Flexibilné predplatné

Predplaťte si Inventor Nastran a majte možnosť nainštalovať a používať tri predchádzajúce verzie softvéru

Možnosť prenosu tepla

Analyzujte účinky konvekcie, vedenia a žiarenia na váš návrh, aby ste predišli poruchám spôsobeným nadmernými teplotami

Inventor Nastran | GRAITEC Slovakia

5 kľúčových výhod programu Inventor Nastran

Vyberte si z kompletného portfólia výkonných typov štúdií, ktoré vám pomôžu optimalizovať návrhy

Rýchle riešenie lineárnych statických štúdií

Poskytnite profesionálnu úroveň simulačnej analýzy

Podpora virtuálneho prototypovania návrhov CAD

Poskytovanie vysokokvalitnej analýzy konečných prvkov s vloženým CAD

Prečo si vybrať GRAITEC?

Prvotriedne obchodné a technické poradenstvo na optimalizáciu nákupu

Viac ako 700 aktívnych odborníkov na digitálnu transformác

Kompletná podpora a školenia, nech ste kdekoľvek

Viac ako 270 000 spokojných klientov po celom svete

Inventor Nastran | GRAITEC Slovakia

Ste pripravení vyskúšať Inventor Nastran?

Inventor Nastran® poskytuje nástroje na analýzu konečných prvkov (FEA) pre inžinierov a analytikov

Získajte cenovú ponuku

Kľúčové funkcie programu Inventor Nastran

Prístup k širokej škále typov simulačných štúdií pre nelineárnu simuláciu, dynamiku, prenos tepla, únavu a ďalšie

Inventor Nastran | GRAITEC Slovakia

Dôkladný režim testovania

Používanie programu Inventor Nastran vám umožňuje zabezpečiť dôkladný režim testovania a využívať výhody komplexného overovacieho programu a súboru dokumentácie pomocou NAFEMS

 

Zvýšenie výkonnosti výrobku

Pomocou programu Inventor Nastran si môžete vybrať z kompletného portfólia výkonných typov štúdií, ktoré vám pomôžu optimalizovať váš návrh. To vám umožní zlepšiť výkonnosť výrobku a tiež projektu

Zníženie počtu záručných problémov

Vďaka programu Inventor Nastran môžete prekročiť rámec lineárnych statických typov štúdií a analyzovať účinky opakujúcich sa zaťažení v únavovej štúdii. To vám tiež umožňuje znížiť záručné problémy

 

Rýchly čas na analýzu

Inventor Nastran vám umožňuje skrátiť čas uvedenia na trh včasnou a častou analýzou návrhov priamo v Inventore a znížiť tak počet fyzických prototypov

Inventor Nastran | GRAITEC Slovakia
Inventor Nastran | GRAITEC Slovakia

Flexibilné predplatné

S programom Inventor Nastran máte možnosť využívať výhody flexibilných predplatných, ktoré vám dávajú možnosť inštalovať a používať tri predchádzajúce verzie. To podporuje zvýšenú flexibilitu pri navrhovaní a konštruovaní

 

Schopnosť prenosu tepla

Softvér Inventor Nastran umožňuje vašim tímom dosiahnuť rozšírenú schopnosť prenosu tepla. Jeho používanie vám umožní analyzovať účinky konvekcie, vedenia a žiarenia na vašu konštrukciu, aby ste sa vyhli poruchám spôsobeným nadmernými teplotami

Ďalšie funkcie

Tvorba výkresov
Rýchlo vytvárajte jasné, presné a podrobné výkresy pre výrobu

Spolupráca pri zdieľanom zobrazení
Spolupracujte s kľúčovými zainteresovanými stranami na svojich návrhoch z akéhokoľvek zariadenia

Nenárodné údaje
Priamo otvárajte návrhy vytvorené v iných systémoch CAD bez nutnosti prekladu

Interoperabilita BIM
Čítajte a autorizujte údaje Revitu pri účasti na projektoch BIM

Konfigurácie návrhov
Urýchlite proces 3D modelovania rýchlym vytváraním nových konfigurácií vašich návrhov

Automatizovaný návrh rámu 
Rýchlo vytvárajte a simulujte 3D modely svojich návrhov zvarových rámov

Centrum obsahu
Vyberte si štandardné komponenty z rozsiahlej prispôsobiteľnej knižnice

Plechy
Navrhujte a pripravujte zložité výrobky z plechu na výrobu

Definícia na základe modelu 
Zahrňte do svojho 3D modelu informácie o výrobe pre následné aplikácie

Generátor tvarov
Vytvárajte a vyhodnocujte vysoko výkonné možnosti konštrukcie v priebehu niekoľkých minút

Súvisiace produkty

Autodesk®Architektúra, Dizajn výrobkov, Inžinierstvo, Stavebníctvo, Výroba, Výrobca

Softvér AutoCAD pre počítačom podporované navrhovanie (CAD) umožňuje všetkým typom profesionálov vytvárať presné 2D a 3D výkresy

Súvisiace produkty

Inventor CAM

Autodesk®Dizajn výrobkov, Výroba, Výrobca

Využívajte Inventor CAM na zjednodušenie pracovného postupu obrábania s možnosťami 2,5-osového až 5-osového frézovania, sústruženia a frézovania so sústružením zabudovanými…

GRAITECDizajn výrobkov, Inžinierstvo, Výroba

Graitec PowerPack pre používateľov Autodesk® Inventor®, tento doplnok pre Inventor obsahuje sortiment nových funkcií, ktoré povedú k zvýšeniu produktivity, urýchlia…

Autodesk®Dizajn výrobkov, Výroba

Inventor je kompletný 3D produkt pre mechanické navrhovanie a dokumentáciu s možnosťou simulácie vášho návrhu a súvisiacich materiálov. Vytvára komplexné…