graitec-banner-36-test.jpg

Opentree

GRAITEC

#DocumentManagement #AEC #BIM

Správa výkresov a dokumentov pre architektov a inžinierov.
Intuitívny systém na správu výkresov a dokumentov, ktorý pomáha architektonickým a inžinierskym podnikom zefektívniť ich procesy a zároveň spĺňať náročné požiadavky na kontrolu dokumentov podľa najnovších noriem.

Obráťte sa na odborníka
Pozrite si naše školenia

Prečo používať Opentree

Pomáha spravovať projekty, vydávať a zverejňovať obsah stavebného projektu.

Automatizácia pomenovania súborov

Konvencie pomenovania súborov pomáhajú firmám udržať si poriadok a uľahčujú identifikáciu výkresov a dokumentov.

Rýchle vyhľadávanie

Snaha nájsť, sprístupniť a upraviť informácie je častým problémom, ktorý narúša produktivitu.

Kontrola a schválenie

Opentree ponúka automatizovaný proces preskúmania a schvaľovania, ktorý pomáha zlepšiť komunikáciu a zefektívniť procesy.

Riadenie verzií a revízií

Riadenie verzií a revízií je v procese návrhu prospešné, pretože pomáha sledovať postupné a významné zmeny.

Inteligentné prepojenie údajov

Opentree výrazne skracuje čas potrebný na kontrolu správnosti informácií v razítku vďaka automatickej aktualizácii rozpisiek.

Nahrávanie do bežných dátových prostredí

Opentree automaticky nahráva súbory a metaúdaje do spoločných dátových prostredí, čím šetrí váš čas.

Opentree | GRAITEC Slovakia

5 kľúčových výhod Opentree

Majiteľ podniku: Zlepšenie produktivity, zvýšenie ziskovosti, získanie viacerých zákaziek a minimalizácia rizík.

IT: Zvýšenie bezpečnosti, ochrana duševného vlastníctva, zlepšenie toku údajov a zníženie nákladov.

BIM/Design Manager: Automatické dodržiavanie noriem, včasné dodanie a zlepšenie kvality.

Správca dokumentov: Znížte čas kontroly, čas strávený nahrávaním, prepracovaním a odmietnutím kvality.

Projektant: Rýchle vyhľadávanie, automatizácia manuálnych časovo náročných úloh a zlepšenie prehľadu.

Prečo si vybrať GRAITEC?

Prvotriedne obchodné a technické poradenstvo na optimalizáciu nákupu

Viac ako 700 aktívnych odborníkov na digitálnu transformác

Kompletná podpora a školenia, nech ste kdekoľvek

Viac ako 270 000 spokojných klientov po celom svete

Opentree | GRAITEC Slovakia

Ste pripravení vyskúšať Opentree?

Zaručujeme špecializovanú podporu a kompletný súbor profesionálnych školení. Kontaktujte náš tím a dozviete sa viac.

Získajte cenovú ponuku

Opentree | GRAITEC Slovakia

Správa výkresov a dokumentov pre architektov a inžinierov

Zlepšite efektivitu, prehľadnosť, kvalitu a súlad vašich stavebných projektov.

Prísna kontrola všetkých výkresov a dokumentov vášho stavebného projektu s Opentree
Intuitívny systém na správu výkresov a dokumentov, ktorý pomáha architektonickým a inžinierskym firmám zefektívniť ich procesy a zároveň spĺňať náročné požiadavky na kontrolu dokumentov podľa najnovších noriem.

Zvýšte efektivitu
Dodávajte projekty v kratšom čase vďaka zefektívneniu každodenných procesov.
Automatizujte mnohé manuálne činnosti náchylné na chyby spojené so správou výkresov a dát.

Zlepšite kvalitu
Staňte sa preferovaným dodávateľom v dodávateľskom reťazci v stavebníctve, včasným dodávaním kvalitného obsahu. Vďaka robustnému procesu riadenia zmien, ktorý zahŕňa verzie a revízie, rýchlo vydávajte svoj obsah s vedomím, že prešiel správnym kontrolným postupom.

 

Kľúčové funkcie Opentree

Objavte teraz, ako môže Opentree dokonale vyhovovať vašim projektom.
Náš tím odborníkov vám všetko vysvetlí a pokiaľ potrebujete ukážku, kontaktujte nás.

Automatizácia konvencií pre pomenovanie súborov

Konvencie pomenovania súborov pomáhajú podnikom udržať si poriadok a uľahčujú identifikáciu výkresov a dokumentov.
Dôslednou organizáciou súborov budete môcť rýchlo nájsť to, čo potrebujete. V zdieľanom prostredí alebo pri skupinovom zdieľaní súborov to pomôže ostatným ľahšie sa orientovať vo vašej práci.
Aplikáciu Opentree možno nakonfigurovať na nasadenie ľubovoľného štandardu pomenovania súborov (vrátane normy ISO 19650 pre projekty BIM). Softvér vás vedie krok za krokom, automatizuje pomenovanie tam, kde je to možné, a zabezpečuje, aby vaše projekty boli v súlade s nastavenou projektovou normou.

Rýchle vyhľadávanie

Snaha nájsť, sprístupniť a upraviť informácie je častým problémom, ktorý narúša produktivitu.
Nesprávne pomenované súbory, súbory uložené na nesprávnom mieste a tzv. verzovanie (viacero kópií toho istého), to všetko zhoršuje situáciu a zvyšuje zbytočné náklady.
Opentree sa stará o správu súborov, pričom zabezpečuje, že súbory sú správne pomenované, sú uložené tam, kde by ste ich očakávali, a vďaka rozsiahlym metaúdajom za nimi môžete rýchlo nastaviť výkonné vyhľadávanie, aby ste našli správne informácie, keď ich potrebujete.

Kontrola a schvaľovanie

Manuálne a papierové procesy preskúmania a schvaľovania pracovných postupov môžu výrazne ovplyvniť produktivitu, ovplyvniť čas realizácie projektu a dokonca zvýšiť finančné riziko a zodpovednosť v prípade zverejnenia nesprávnych informácií.
Opentree ponúka automatizovaný proces preskúmania a schvaľovania, ktorý pomáha zlepšiť komunikáciu a zefektívniť procesy.
Okrem toho odstraňuje z projektu stavebného návrhu akékoľvek dohady a zanecháva podrobný záznam o všetkých, ktorí videli zmeny a vykonali úpravy.

Kontrola verzií a revízií

Kontrola verzií a revízií je v procese projektovania prospešná, pretože pomáha sledovať postupné a významné zmeny.
Umožňuje všetkým členom tímu spolupracovať na základe poslednej aktualizovanej verzie a zároveň zachováva neoceniteľné informácie o histórii dokumentu.
Schopnosť Opentree spravovať všetky verzie a revízie poskytuje manažmentu komplexný pohľad na vývoj ich projektu stavebného návrhu.
Jasný, otvorený spôsob komunikácie tiež pomáha znižovať zbytočné zdvojovanie úsilia, zlepšovať výsledky projektu a zároveň dáva istotu, že sa vždy zverejňuje správny obsah.

Inteligentné prepojenie údajov

V rámci projektu stavebného návrhu môže byť vytvorených mnoho dokumentov. Napríklad zmluvy, podmienky, rozsah prác, výkresy a špecifikácie.
Preto je dôležité, aby bol správca dokumentov zodpovedný za vedenie presnej evidencie všetkej firemnej dokumentácie a za zabezpečenie distribúcie správnych informácií včas a ľuďom, ktorí ich potrebujú.
Opentree výrazne skracuje čas potrebný na kontrolu správnosti informácií o výkresoch a dokumentoch vďaka automatickej aktualizácii rozpisiek s inteligentným prepojením údajov.
Ako súbor prechádza pracovným postupom, Opentree priebežne aktualizuje informácie, čím zabezpečuje, že všetok váš obsah je v súlade s nastavenými štandardmi.

Odosielanie do bežných dátových prostredí

Spoločné dátové prostredie je jednotný zdroj informácií, ktorý sa používa na zhromažďovanie, správu a šírenie grafických modelov, dokumentácie a údajov pre celý projektový tím. To pomáha predchádzať duplicite úsilia a zlepšuje celkovú spoluprácu v dodávateľskom reťazci.
Aj keď používanie CDE prináša mnoho výhod, je spojené s nákladmi a je dôležité spravovať svoje údaje. Koniec koncov, sú právom vaše.
Spoločnosť Opentree automaticky nahráva súbory a metaúdaje do spoločných dátových prostredí, čím šetrí váš čas a zabezpečuje účinný postup riadenia pri zdieľaní a zverejňovaní vášho duševného vlastníctva. To zahŕňa hĺbkový audítorský proces o tom, čo bolo odoslané, komu a k akému dátumu.
Medzi bežné dátové prostredia, do ktorých môžete odosielať súbory pomocou Opentree, patria BIM 360 Docs, Autodesk Docs, SharePoint, AspeHub, ViewPoint for Projects, Asite, Acconex a Business Collaborator.

Ďalšie funkcie

Vzhľad a prostredie systému Windows

Zavedenie nových technológií a nástrojov do vašej firmy môže zvýšiť produktivitu, posilniť morálku a pomôcť prijímať lepšie a rýchlejšie rozhodnutia.
Veľkou výzvou pri zavádzaní nových technológií je prijatie používateľmi. Funkčnosť je rozhodujúca, ale rovnako dôležitá je aj „používateľská prívetivosť“, ak chcete uspieť pri zavádzaní novej technológie.
Opentree je riešenie na správu výkresov a dokumentov, ktoré vyzerá a pôsobí ako systém Windows. Vďaka známemu rozhraniu a štruktúre priečinkov softvér poskytuje prostredie, s ktorým sú používatelia už spokojní. To pomáha rýchlo si získať srdcia a mysle vašich zamestnancov a zvýšiť návratnosť investícií.

Zabudované nástroje na označovanie

V minulosti bolo bežné, že sa k prehliadaniu, kontrole a označovaniu výkresov používal softvér CAD, napríklad AutoCAD.
S nákupom softvéru boli spojené nielen náklady, ale aj nekontrolované prostredie, v ktorom sa inštalovalo viacero kópií toho istého softvéru, čo viedlo k problémom s dodržiavaním predpisov a k problémom s IT.
Opentree má vlastný vstavaný prehliadač s rozsiahlymi nástrojmi na označovanie, ktorý dokáže prezerať viac ako 30 rôznych formátov súborov vrátane PDF, Microsoft Office, DWG, DWX, DGN, RVT, DWF a ďalších.
Všetko sa uchováva v systéme, ktorý ponúka efektívny proces, hĺbkový audit toho, čo sa stalo, a zároveň znižuje zbytočné náklady na CAD.

Automatické vytváranie výstupov

Stavebné projekty sú vo veľkej miere závislné na zdieľanie veľkého množstva informácií medzi rôznymi zainteresovanými stranami.
Požiadavky na výmenu informácií pomáhajú definovať prenos informácií, v akom formáte, na akej úrovni, kedy a akým spôsobom.
Môže to byť časovo náročná úloha, ktorú je nutné „uložiť-vyplniť“ ako požadovaný formát, preto Opentree pomáha tomuto procesu prostredníctvom svojej schránky workflow, kde softvér automatizuje vytváranie výstupov, ako sú PDF, .IFC, .DWG.
Namiesto čakania do konca dňa, týždňa alebo mesiaca a hromadného exportu, jednoduchá konfigurácia umožní softvéru vykonávať túto úlohu v reálnom čase.

Správa e-mailov pomocou doplnku aplikácie Microsoft Outlook

Každý deň sa na celom svete odošle a prijme viac ako 319 miliárd e-mailov a takmer každý má svoj jedinečný spôsob správy a ukladania týchto informácií.
Bez technológie, ktorá by tomuto procesu pomohla, je ťažké získať ostrý obraz o všetkej projektovej komunikácii týkajúcej sa projektu stavebného návrhu, pretože informácie sú roztrieštené a ťažko prehľadné.
V prípade právnych sporov sa zdokumentované dôkazy veľmi hromadia, preto je nevyhnutné, aby podniky mali prostriedky na zachytávanie a správu týchto informácií.
Opentree so svojím doplnkom pre Outlook umožňuje používateľom rýchlo prechádzať centrálnym úložiskom súborov a ukladať dôležité informácie. Pri ukladaní e-mailov a súborov pomáha Opentree zachytávať metadáta, ktoré pomáhajú rýchlo vyhľadávať v každom e-maile.

Súvisiace produkty

GRAITECArchitektúra, Inžinierstvo, Stavebníctvo, Výroba

Graitec PowerPack pre Revit je kľúčovým rozlišovacím prvkom pri efektívnej realizácii projektu. PowerPack dáva projektovým tímom do rúk výkon, automatizáciu…

Vitajte na stránkach spoločnosti GRAITEC!

Budete presmerovaní na stránku GRAITEC SK. Ak chcete pokračovať, kliknite na tlačidlo nižšie:

Ak chcete zmeniť krajinu/jazyk, vyberte si nižšie: