powerpack-rebar-design-webpage-banner2.jpg

PowerPack Návrh & Detailov Výstuže pre Revit®

GRAITEC

#BIM #Revit® #3Dmodeling

Efektívne navrhovanie a posudzovanie výstuže v programe Revit
s bezplatnou podporou pre Revit!

Zlepšite a urýchlite návrh výstuže v programe Revit. Automatické vytváranie výkazov výstuže, výkresov a posudkov. Využívajte postupy podľa rôznych návrhových noriem.

 

87 % respondentov hlási zvýšenie návratnosti investícií s balíkom Graitec PowerPack

Stiahnite si bezplatnú skúšobnú verziu
Získajte cenovú ponuku

Podpora 3D výstuže na všetkých kategóriách konštrukcií rodín modelov BIM, import výsledkov metódou konečných prvkov na návrh ..

 

1 Statici a projektanti výstuže zvýšte svoju produktivitu používaním nástroja na podrobný návrh výstuže v konštrukciách.

 

2 Bezproblémová integrácia s Revitom® umožňuje lepšiu spoluprácu v reálnom čase. Získajte presné a bezchybné návrhy.

 

3 Využite plný potenciál Autodesk Revit s balíkom PowerPack pre Rebar Design a navyše využite bezplatnú odbornú podporu na optimalizáciu vašich skúseností s Revitom.

PowerPack pre Revit® Rebar Design | GRAITEC Slovakia

Osloboďte svoje projekty pomocou balíka PowerPack Návrh & Detailov Výstuže pre Revit®

00:0000:00
PowerPack pre Revit® Rebar Design | GRAITEC Slovakia

5 kľúčových výhod PowerPack Návrh & Detailov Výstuže pre Revit®

Podpora 3D výstuže na všetkých kategóriách konštrukcií rodín modelov BIM, import výsledkov metódou konečných prvkov na návrh .

Kompletné konštrukčné modely BIM v Revite® - tvary, výsledky MKP a výstuž. | GRAITEC Slovakia
Využite silu programu Revit na navrhovanie konštrukčných prvkov | GRAITEC Slovakia
Efficient, Higher Quality Reinforced Concrete Design  | GRAITEC Slovakia
Generovanie 3D výstuže na základe výsledkov konečnej analýzy elektrickej energie | GRAITEC Slovakia
Ušetrite čas pri tvorbe konštrukčnej dokumentácie pomocou automatizovaných výkresov výstuže a statických posudkov. | GRAITEC Slovakia
  • Návrh na základe podrobných informácií o celom BIM modeli konštrukcie. Zefektívnenie spolupráce. Navrhujte železobetónové konštrukcie efektívne a správne podľa projektových špecifikácií.

  • Optimalizujte procesy modelovania a navrhovania konštrukcií. Zvýšte produktivitu pomocou automatizovaného 3D vystužovania. Vizualizujte výsledky metódou konečných prvkov a vykonávajte pokročilé posúdenia konštrukcií.

  • Ušetrite čas, eliminujte prodley, zvýšte produktivitu a znížte náklady. Optimalizujte návrh výstuže železobetónových konštrukcií vo svojich modeloch Revit.

  • Navrhujte výstuž pre železobetónové konštrukcie efektívne a rýchlo. Modelovanie výstuže v 3D a jej vizualizácia a prepojenie s prvkom výstuže znižuje počet chýb.

  • Navrhovanie na základe podrobných informácií. Zjednodušte komunikáciu a spoluprácu s cieľom získať presné a aktuálne informácie o prvkoch. Vytvárajte komplexné statické posúdenia konštrukčných prvkov. Navrhujte železobetónové konštrukcie efektívne, správne dimenzované a lacno podľa projektových špecifikácií.

Dokonale doplňte a vyvažte svoje projekty
s PowerPack Návrh & Detailov Výstuže pre Revit®.

Lepšie pracovné postupy BIM pre konštrukcie

Vylepšený návrh konštrukcií a zjednodušený pracovný postup – od importu a synchronizácie výsledkov až po vizualizáciu vnútorných síl a výstuže.

Rýchlejšie výpočty konštrukčných prvkov

Automatické vytváranie, aktualizácia a úprava výstužných klietok pre dosky, steny, nosníky, stĺpy a pätky. Používajte importované alebo manuálne výsledky návrhu na podporu medzinárodných konštrukčných predpisov.

Efektívnejšie využívanie skupín prvkov

Ušetrite čas návrhu zoskupením podobných prvkov do skupín. Generovanie požadovanej výstuže na základe kombinácií zaťaženia obálky pre všetky prvky naraz.

Statické posúdenia

Generovanie zjednodušených alebo podrobných štrukturálnych posúdení vrátane predpokladov návrhu. Výsledky možno zobraziť v prehliadači, vytlačiť alebo exportovať do formátov xls, doc a pdf.

Rýchle predbežné návrhy

Rýchle generovanie 3D vystuženia železobetónových prvkov (stĺpy, nosníky, steny, základy) na predbežný návrh. Návrhové predpoklady umožňujú vystužiť konštrukciu na základe tabuliek parametrov bez potreby kompletného návrhu prvku. Generovanie 3D výstuže v okamihu a parametrickej výstuže, ktorú možno v neskorších fázach projektu jednoducho upravovať.

Výkonná analýza konštrukcie

Grafický návrh konštrukcií pomocou diagramov výsledkov. Posúdenie napätí a interakčné diagramy pre prútové prvky.

Priama analýza prvkov

Navrhovanie a posudzovanie prvkov priamo v programe Revit. Nie je potrebný žiadny externý softvér na analýzu konštrukcií. Automatické zosilňovanie prvkov na základe ručne zadaných alebo z Excelu importovaných zaťažovacích stavov a kombinácií zaťaženia.

PowerPack pre Revit® Rebar Design | GRAITEC Slovakia

Ste pripravení na cenovú ponuku?

Zaručujeme špecializovanú podporu a kompletný súbor odborných školení. Kontaktujte náš tím, aby ste sa dozvedeli viac a získali cenovú ponuku

Vyžiadajte si cenovú ponuku

Súvisiace produkty

PowerPack pre Revit

GRAITECArchitektúra, Dizajn výrobkov, Krajinná architektúra, Stavebníctvo

Pomocou PowerPack pre Revit® pomôžeme projekčným tímom znížiť počet chýb, odstrániť opakujúce sa procesy a zlepšiť kvalitu a výkon. Architektom,…

PowerPack pre Revit® Rebar Detailing

GRAITECInžinierstvo, Stavebníctvo

Optimalizujte zadávanie výstuže, výstuže prvkov a výkresov výstuže vrátane zostáv v programe Revit®.

GRAITECInžinierstvo, Stavebníctvo

Advance Design je pokročilé a ľahko použiteľné riešenie analýzy konečných prvkov pre stavebných inžinierov pracujúcich v prostredí BIM. Umožňuje návrh…

Ako ovplyvní nový spôsob nákupu v spoločnosti Autodesk moje nákupy?

Objavte

PowerPack pre Revit® Rebar Design | GRAITEC Slovakia

Vitajte na stránkach spoločnosti GRAITEC!

Budete presmerovaní na stránku GRAITEC SK. Ak chcete pokračovať, kliknite na tlačidlo nižšie:

Ak chcete zmeniť krajinu/jazyk, vyberte si nižšie: