Balík PowerPack pre vytváranie detailov výstuže v aplikácii Revit®

GRAITEC

#BIM #Revit® #3Dmodeling

Ušetrite čas pri zadávaní výstuže
a získajte bezplatnú odbornú podporu pre Revit.

Optimalizujte zadávanie výstuže, výstuže prvkov a výkresov výstuže vrátane zostáv v programe Revit®. Získate prístup k jednoduchšiemu vystužovaniu prvkov. Ušetríte čas a znížite počet chýb a zároveň podporíte tímovú prácu. Získajte vysokú efektivitu a presnosť vďaka: automatickým výkazom výstuže, dynamickému číslovaniu prvkov výstuže a pokročilým nástrojom na vystužovanie prvkov.

 

87 % respondentov uvádza zvýšenie návratnosti investícií do Graitec PowerPack

Stiahnite si bezplatnú skúšobnú verziu
Získajte cenovú ponuku

1 Profesionáli, ktorí používajú Autodesk Revit® na vystužovanie konštrukcií, môžu urýchliť generovanie všetkých 3D prvkov vystuženia a ich úpravu

 

2 Automatické výkresy výstuže a užívateľské zostavy s rozložením prvkov na základe miestnych postupov a požiadaviek.

 

3 Využite plný potenciál softvéru Autodesk Revit s balíkom PowerPack for Rebar Detailing a navyše využite bezplatnú odbornú podporu na optimalizáciu svojich skúseností s Revitom.

5 kľúčových výhod PowerPack pre Rebar Detailing

Využite svoj čas naplno | GRAITEC Slovakia
Zabezpečte primeranú presnosť | GRAITEC Slovakia
Zvýšte produktivitu práce | GRAITEC Slovakia
Zjednodušte spoluprácu | GRAITEC Slovakia
Podpora a aktualizácie | GRAITEC Slovakia
 • Šetrite čas automatizáciou procesov, ako je napríklad číslovanie výstuže a jej vykazovanie. Vďaka používateľským skriptom a prednastaveným šablónam PowerPack zvýši vašu produktivitu a dodrží termín dokončenia projektu.

 • Eliminujte chyby v návrhu a chýbajúce informácie. Navrhujte železobetónové konštrukcie s maximálnou presnosťou. Výstupná dokumentácia najvyššej kvality – zoznamy výstuže, rozmiestnenie výstuže, zoznamy materiálov – zdieľajte aktuálne informácie medzi všetkými členmi tímu. Pokročilé funkcie umožňujú bezchybne modelovať a navrhovať zložité tvary výstužných prvkov.

 • Navrhujte železobetónové konštrukcie s maximálnou presnosťou a zvýšte produktivitu práce. Možnosť modelovania komplexných tvarov položiek výstuže a bezchybný návrh.

 • Zabezpečte efektívnu spoluprácu so všetkými členmi tímu na jednom spoločnom a aktuálnom modeli. Úplná integrácia do prostredia Revit umožňuje úpravy v reálnom čase a jednoduché zdieľanie údajov medzi členmi tímu. Aj v prípade exportu údajov do iných aplikácií, napríklad do softvéru na ohýbanie výstuže, môžu všetci naďalej pracovať na jednom spoločnom modeli.

 • Zostaňte vpredu vďaka využívaniu najnovších funkcií a vylepšení vpracovnom procese návrhu. Získajte prístup k odbornej podpore od spoločnosti GRAITEC a využívajte pravidelné aktualizácie softvéru.

Dokonale doplňte a vyvážte svoje projekty
s balíkom PowerPack pre Advance Steel.

Hlavná výstuž

Rýchle generovanie a nastavenie výstuže.  Modelujte kompletnú 3D výstuž pre všetky konštrukčné prvky – stĺpy, nosníky, steny a pätky.

Generovanie výkresov

Ušetrite čas pomocou automatického generovania rezov, podrobných popisov výstuže, rozkresľovania výstuže a jej výpisov priamo na výkresy Revitu. Prispôsobiteľné nastavenia harmonogramu pre výkresy všetkých konštrukčných prvkov (nosníkov, stĺpov, pätiek a stien). Rozšírené možnosti vytvárania jedného spoločného výkresu pre viacero prvkov alebo samostatných výkresov.

Rozdelenie výstuže

Delená a kontaktná výstuž prispôsobená miestnym požiadavkám a postupom. Rôzne spôsoby kontaktovania delenej výstuže

Viditeľnosť výstuže

Jednoduché a optimalizované ovládanie zobrazenia výstuže v pohľadoch Revitu. Možnosť zobrazenia podľa priradených vrstiev. Definovanie a priradenie vrstiev k výstuži.

Označenie konca výstuže

Používateľom konfigurovateľný symbol konca výstuže na prehľadnejšie zobrazenie v 2D zobrazeniach. Prehľad polohy konca priamej výstuže pre položky s presahom v zobrazeniach Revit.

Lemovanie otvorov

Rýchle zadávanie a generovanie výstuže na lemovanie otvorov pre jeden alebo viacero otvorov doskových prvkov, ako sú steny a stropné dosky, v programe Revit. Detegujte otvory a nastavte parametre lemovacej výstuže okolo otvoru vrátane možnosti nastaviť rôzne tvary výstuže.

A ďalšie funkcie, ktoré vám uľahčia každodennú prácu

Lemovanie hrán

Rýchlo špecifikujte a generujte výstuž na opásanie hrán pozdĺž jednej alebo viacerých hrán doskových prvkov, ako sú steny a stropné dosky. Nastavenie parametrov:

Priečna výstuž (U alebo strmeň).
Pozdĺžna výstuž samostatne pre horný a spodný povrch.

Zvlnenie výstuže

Eliminácia kolízie pozdĺžnej výstuže nadväzujúcich prvkov, ako sú stĺpy a steny. Rýchle generovanie zalomenia výstuže v programe Revit. Použitie na priame výstužné prvky alebo na prvky s hákmi. Použitie na jednotlivých prútoch alebo súboroch výstuže.

Šmyková výstuž

Pohodlné zadávanie šmykovej výstuže pre prútové prvky, ako sú stĺpy a nosníky. Výber z prednastavených parametrov alebo používateľom definované variabilné rozloženie výstuže v celom priereze.

Číslovanie výstuže

Úspora času pomocou špeciálnych filtrov na výber výstuže na základe parametrov – počet, typ, rozloženie, označenie, tvar, priemer. Môžete tiež zvýrazniť, vyhľadať, vybrať alebo vymazať všetky prípady v aktívnom zobrazení

PowerPack pre Revit® Rebar Detailing | GRAITEC Slovakia

Ste pripravení na cenovú ponuku?

Zaručujeme špecializovanú podporu a kompletné odborné školenia. Kontaktujte náš tím a získajte viac informácií a cenovú ponuku.

Vyžiadajte si cenovú ponuku

Nové funkcie verzie 2024

Klonovanie výkresov | GRAITEC Slovakia
Priradenie role výstuže | GRAITEC Slovakia
Automatické delenie | GRAITEC Slovakia
 • Tento príkaz účinne duplikuje výkresy a zachováva ich vlastnosti a konfigurácie, čím urýchľuje proces návrhu a zabezpečuje jednotnosť projektu.

  Pozrite si video

   

 • Tento nástroj zjednodušuje tvorbu detailov výstuže, automaticky určuje úlohy výstuže, zvyšuje presnosť umiestnenia a rýchlosť tvorby detailov.

   

 • Tento príkaz rozdeľuje zložité modely na zvládnuteľné segmenty na základe kritérií používateľa, čím sa optimalizuje pracovný postup a výkonnosť modelov v rozsiahlych projektoch.

   

Súvisiace produkty

PowerPack pre Revit® Rebar Design

GRAITECArchitektúra, Inžinierstvo, Stavebníctvo

Posilnite a zrýchlite 3D vytváranie detailov výstuže v programe Revit®. Automatizujte výkresy, dokumentáciu a harmonogramy. Zostaňte v súlade s medzinárodnými…

PowerPack pre Revit

GRAITECArchitektúra, Dizajn výrobkov, Krajinná architektúra, Stavebníctvo

Pomocou PowerPack pre Revit® pomôžeme projekčným tímom znížiť počet chýb, odstrániť opakujúce sa procesy a zlepšiť kvalitu a výkon. Architektom,…

GRAITECInžinierstvo, Stavebníctvo

Advance Design je pokročilé a ľahko použiteľné riešenie analýzy konečných prvkov pre stavebných inžinierov pracujúcich v prostredí BIM. Umožňuje návrh…