PowerPack pre Revit

GRAITEC

#BIM #Productivity #3Dmodeling

Graitec PowerPack pre Revit je kľúčovým rozlišovacím prvkom pri efektívnej realizácii projektu. PowerPack dáva projektovým tímom do rúk výkon, automatizáciu a schopnosti, ktoré pomáhajú znižovať chybovosť, eliminovať opakujúce sa úlohy, zlepšovať kvalitu projektov a zvyšovať prevádzkovú efektívnosť a ziskovosť.

Obráťte sa na odborníka
Pozrite si naše školenia

Prečo si kúpiť PowerPack pre Revit

Urýchlite každodenné opakujúce sa úlohy, zvýšte produktivitu, znížte chybovosť a umožnite pracovné postupy so softvérom Graitec Design Software.

Prepojenie na Excel

Vytvorte interaktívne obojsmerné prepojenie medzi projektom Autodesk Revit® a tabuľkami Microsoft Excel.

Správca rodiny

Family Manager optimalizuje vytváranie modelov BIM a uľahčuje kolaboratívnu prácu, aby sa zaručila efektívna spolupráca a zabezpečila súdržnosť medzi prvkami projektu v rámci agentúry alebo projekčnej kancelárie.

Vyhľadávanie prvkov

Funkcia Element Lookup poskytuje pokročilé funkcie vyhľadávania, ktoré ponúkajú flexibilitu potrebnú na umožnenie jednoduchého výberu objektov na základe ich vlastností a na účely dávkového spracovania.

Číslovanie

Číslovanie a prečíslovanie je jednoduché pre všetky prvky, ako sú mriežky, úrovne, miestnosti, konštrukčné prvky, potrubia, dvere, prvky atď.

Sledovanie práce

Zaznamenáva čas strávený používateľom na projekte alebo súbore z programu Autodesk Revit® a vytvára grafy činností, ktoré možno neskôr použiť na vytváranie výkazov činností.

BIM Connect

Súbor nástrojov na spoluprácu a interoperabilitu na výmenu BIM modelu medzi Revitom a Graitec Design Software.

PowerPack PREMIUM CONCRETE

PowerPack navrhuje inovatívny súbor nástrojov na modelovanie výstuže a detailov priamo v Revite. Pracuje s rôznymi medzinárodnými normami na urýchlenie generovania 3D klietok výstuže, úpravu výstuže, automatizáciu a vlastnú dokumentáciu vrátane výkresov, harmonogramov so schémou a projektových správ.

Modelovanie výstuže

Využite výhody pokročilých funkcií na zrýchlenie generovania klietok výstuže v kombinácii s funkciami určenými na jemné doladenie výkresov a plánov výstuže.

Výkresy výstuže

Využívajte sériu špecializovaných nástrojov pomáhajúcich pri tvorbe výkresovej dokumentácie, ako je značka Rebar, vytvárajte harmonogramy ohýbania tyčí, tvorbu výkresových listov na základe konfigurovateľných šablón.

Návrh klietky na výstuže

Okrem rozsiahleho súboru nástrojov na tvorbu detailov výstuže môžete generovať a navrhovať 3D klietky výstuže priamo v programe Revit na základe výsledkov konečnej geometrie.

PowerPack pre Revit | GRAITEC Slovakia

5 kľúčových výhod balíka PowerPack pre Revit

Široká škála príkazov, ktorých cieľom je zvýšiť produktivitu

Využívanie pokročilých funkcií na zníženie počtu chýb pri opakovaných úlohách alebo zložitej manipulácii s modelom Revit

Využite výhody kompletného pracovného postupu BIM založeného na formáte súborov GTCX, ktorý umožňuje pokročilú výmenu údajov a modelov medzi Revitom a Graitec Design Software.

Využívajte výhody rozsiahleho súboru nástrojov na správu a riadenie projektov Revit, od dávkového upgradu súborov Revit, dávkového exportu listov Revit alebo sledovania času stráveného prácou na súbore Revit.

Aktualizácie s mnohými vylepšeniami na základe požiadaviek zákazníkov

Prečo si vybrať GRAITEC?

Prvotriedne obchodné a technické poradenstvo na optimalizáciu nákupu

Viac ako 700 aktívnych odborníkov na digitálnu transformác

Kompletná podpora a školenia, nech ste kdekoľvek

Viac ako 270 000 spokojných klientov po celom svete

PowerPack pre Revit | GRAITEC Slovakia

Ste pripravení vyskúšať PowerPack pre Revit?

Zaručujeme špecializovanú podporu a profesionálne školenia. Kontaktujte náš tím a dozviete sa viac.

Získajte cenovú ponuku

00:0000:00
PowerPack pre Revit | GRAITEC Slovakia

PowerPack pre Revit ďalšie funkcie

Zistite, ako môže PowerPack pre Revit dokonale vyhovovať vašim projektom.
Náš tím odborníkov vám pomôže s vašimi požiadavkami a ak máte záujem o demo verziu, kontaktujte nás.

Pozrite si aj prémiové funkcie ConcretE

Dávkový export

Tento nový príkaz je všeobecnou funkciou na exportovanie listov Revit a pohľadov Revit do viacerých cieľových formátov.
Používatelia tak budú môcť rýchlo exportovať pohľady Revit® do akéhokoľvek dostupného formátu (PDF, IFC, NWC, DXF), a to naraz.

Otvory pre potrubia

Príkaz Pipe Openings (Otvory pre potrubia) vytvára a reže otvory v stavebných prvkoch okolo komponentov MEP. Možno ho použiť na prvky potrubia, rúry, kanály a káblové žľaby, pričom jeho hlavnou výhodou je možnosť kontrolovať prítomnosť otvorov vo všetkých stavebných prvkoch z dialógu, ako aj kedykoľvek aktualizovať a použiť konfiguráciu.

Pridať parameter

Nástroje Pridať parametre ponúkajú súbor príkazov na pridanie ďalších spoločných parametrov pre konkrétny typ objektu, ako sú stĺpy, steny, nosníky, dosky, nadpražia a parapety.
Všetky tieto parametre možno použiť napríklad pri príprave rozvrhov a možno ich jednoducho použiť na filtrovanie informácií.
Parametre sa aktualizujú automaticky, čo znamená, že vždy, keď ste v modeli vykonali zmeny pomocou uvedených funkcií, PowerPack uplatní uvedené zmeny v modeli.

Nástroje na správu súborov

Na správu súborov Revit je navrhnutých niekoľko nástrojov.
Príkaz File Updater prevedie všetky súbory Revit (.rvt; .rfa; .rte) z predchádzajúcej verzie programu na najnovšiu verziu nainštalovanú vo vašom počítači.
Namiesto otvárania každého projektu/rodiny/šablóny a čakania na dokončenie procesu aktualizácie stačí spustiť príkaz pre priečinok a postup môže prebiehať na pozadí vášho počítača.
K dispozícii sú aj ďalšie nástroje, ktoré pomáhajú pri správe súborov Revit, napríklad automatizácia odstraňovania zálohovaných súborov.
Inak je k dispozícii nástroj na čistenie pred prepojením projektu Revit. Tento príkaz jednoducho prečistí projekt Revit a automaticky prenesie normy a úrovne projektu pochádzajúce z tohto prepojenia do hostiteľského projektu Revit.

Rámček sekcie

Section Box sa rozširuje v reálnom čase jednoduchým posúvaním myšou. V 3D zobrazení môžu používatelia aktivovať nástroj Section Box jednoduchým kliknutím naň v záložke 3D zobrazenia. Po aktivácii je možné nastaviť požadovanú rovinu na rez cez X, Y a Z – kliknutím na rozbaľovaciu ikonu (rovina Z je predvolene zapnutá).
Po výbere požadovanej roviny stačí podržať klávesovú skratku Ctrl+stredné tlačidlo myši (MMB) a rovina sa rýchlo pretne.

Rozdelenie potrubia MEP

Funkcia Split Pipes (Rozdeliť potrubia) rozdeľuje potrubia a rúry na menšie segmenty. Dávkovo spracuje všetky potrubia a kanály na zadané dĺžky, čím ušetrí značné množstvo času a zaručí správnu konečnú konfiguráciu podľa pôvodne nastavených nastavení.

PowerPack pre PREMIUM CONCRETE

PowerPack navrhuje inovatívnu sadu nástrojov na modelovanie výstuže a vytváranie detailov priamo v programe Revit. Pracuje s rôznymi medzinárodnými normami na urýchlenie generovania 3D klietok výstuže, úpravu výstuže, automatizáciu a vlastnú dokumentáciu vrátane výkresov, harmonogramov so schémou a výkazov výmer.

MODELOVANIE VÝSTUŽE

 

Využite výhody pokročilých funkcií na zrýchlenie generovania klietok výstuže v kombinácii s funkciami určenými na jemné doladenie výkresov a harmonogramov výstuže.

Hlavné prúty

Príkaz Main Bars umožňuje rýchle generovanie kompletnej 3D klietky výstuže na vybraných betónových nosníkoch, stĺpoch, pätkách a stenách.
Výberom konštrukčného prvku, ako sú nosníky, stĺpy, pätky alebo steny, špecifické dialógové okno vzťahujúce sa na každú jednotlivú kategóriu konštrukčného prvku umožní používateľom podrobne konfigurovať jednoduchú alebo zložitejšiu klietku výstuže vrátane rôznych typov prútov (pozdĺžne, priečne, horné alebo dolné štartovacie…) a nastavení (počty, rozstupy, priemery…).

Delené tyče

Príkazy na delenie výstuže ponúkajú niekoľko nástrojov na správu delenia výstuže v programe Revit. Použitím určitých pravidiel (maximálna dĺžka, presný počet delení, delenie na riadok) a použitím rôznych spôsobov spojov (lapovanie, kľukové výstuže alebo použitie mechanických spojok so šachovnicovým delením alebo bez neho) PowerPack automaticky upraví dĺžku výstuže umiestnenej v modeli.

Výstuž otvorov

Príkaz Otvory slúži na rýchle generovanie konštrukčnej výstuže okolo otvorov.
Príkaz podporuje generovanie výstuže okolo otvorov na doskách a stenách a umožňuje generovať výstuže pre viacero samostatných otvorov naraz. Pre vybraný otvor otvorí konfiguračné okno s parametrami týkajúcimi sa betónového krytu a záložkami pre rôzne typy prútov výstuže.

Vystuženie okrajov

Nový príkaz Vystuženie hrán slúži na rýchle generovanie konštrukčnej výstuže pozdĺž hrán prvkov, ako sú dosky alebo steny.
Tento príkaz funguje tak, že vyberiete jednu (alebo viac) hranovú plochu, takže výstuž možno generovať pre viacero konfigurácií.
Konfiguračné okno umožňuje nastaviť parametre pre:
– priečnu výstuž (otvorenú alebo uzavretú)
– a pozdĺžne prúty; samostatne pre zvislé; horné a spodné rozvody.

Kľukové prúty

Tento príkaz sa používa na rýchle generovanie kľučiek na vybraných koncoch pozdĺžnych výstužných prútov. Je obzvlášť užitočný vo všetkých situáciách, keď sa chceme vyhnúť kolíziám kolineárnych prútov. Korby možno definovať na rovných tyčiach, aj s hákmi, modelovať jednotlivo alebo distribuovane. V prípade tyčí v rozložení sa kľuky definujú v smere kolmom na smer rozloženia.

Priečne rozloženie

Tento nástroj umožňuje používateľom vytvoriť pre lineárne konštrukčné prvky, ako sú nosníky alebo stĺpy, premenlivé rozloženie výstuže. Prostredníctvom príslušného dialógového okna môžete prispôsobiť parametre, ktoré budú definovať rozloženie výstuže

ROZDELENIE VÝSTUŽE

Použite rad špecializovaných nástrojov, ktoré pomáhajú pri tvorbe výkresovej dokumentácie, napríklad značku Rebar (Výstuž), vytvárajú rozvrhy ohýbania prútov, vytvárajú výkresové listy na základe konfigurovateľných šablón.

Generovanie výkresov

Tieto nástroje vygenerujú rezy, pohľady a umiestnia ich do tabuľkového zobrazenia pre niekoľko kategórií konštrukčných prvkov (napríklad nosník, stĺp, pätka a steny).
Na základe konfigurácie a nastavení používateľov automaticky vytvorí pohľad na plech spolu s príslušnými pohľadmi na prierez jedného alebo viacerých prvkov v súlade s nastavenými možnosťami .

Podrobnosti o ohýbaní

Vytvorte inteligentné detaily ohýbania prútov na základe modelovanej výstuže. Tento príkaz dokáže vytvoriť 2D plne dimenzovaný detail ohýbania prútov, ktorý sa bude aktualizovať podľa zmien v návrhu. Umiestnenie aj mierku týchto detailov možno ovládať, čo pomôže zvýšiť rýchlosť procesu tvorby dokumentácie.

Rozvrhy výstuže

Na urýchlenie procesu výpočtu množstva výstuže sa používateľom navrhuje súbor nástrojov určených na vytváranie a správu harmonogramu výstuže. Po prvé , je možné vygenerovať rozvrh výstuže Revit zo šablóny. Okrem toho môžu používatelia vytvoriť vlastný výkaz a exportovať ho priamo do programu word. Napokon je možné vytvoriť schému (obrázok) ohybových detailov, ktoré sa začlenia do rozpisov Rebar.

Viditeľnosť Rebar

PowerPack obsahuje niekoľko nástrojov na optimalizáciu a kontrolu viditeľnosti výstuže v jednotlivých pohľadoch Revitu. Po prvé, niekoľko nástrojov umožňuje zmeniť viditeľnosť výstuže zo skrytej na líniovú, z viditeľnej na skrytú pre každý typ výstuže (výstuže, tkaniny, cesty , plochy alebo spojky). Okrem toho môžu používatelia definovať vrstvy, priradiť ich k výstuži a spravovať ich viditeľnosť.

Symbol koncovej lišty (Tick and Tag)

Príkaz End Bar Symbol (Symbol koncovej tyče), ktorý je k dispozícii na páse Detailing (Detaily), umožňuje na 2D zobrazeniach rýchlo definovať špeciálny symbol (tick and tag) zobrazujúci umiestnenie koncov rovných tyčí. Je užitočný najmä v prípadoch, keď sa výstuhy na zobrazení prekrývajú.

Nástroje na číslovanie

Súbor nástrojov umožňuje vybrať alebo odstrániť výstuhu podľa čísla. Okrem toho tento veľký súbor nástrojov doplní príkaz Prehľadávanie výstuže, ktorý používateľom umožní prehľadávať všetku výstuž prostredníctvom filtra založeného na parametroch výstuže ( typ, priečka, značka, tvar, priemer…), ktorý zvýrazní všetky zodpovedajúce prípady v zobrazení.

NÁVRH KLIETKY VÝSTUŽE

Okrem rozsiahleho súboru nástrojov na detailovanie výstuže môžete generovať a navrhovať 3D klietky výstuže priamo v Revite na základe výsledkov konečnej geometrie.

Výpočet konštrukčných prvkov

Návrhár výstuže umožňuje používateľom vytvárať, aktualizovať a upravovať výstužné klietky pre dosky, steny, nosníky, stĺpy a pätky. Výstuž sa môže vykonávať automaticky na základe mnohých parametrov a výsledkov návrhu, ktoré možno importovať alebo nastaviť ručne. Implementovaných je niekoľko lokálnych návrhových predpisov použiteľných v mnohých krajinách ( Eurokód, NBC, NTC, ASCE …).

Vytvorenie skupiny

Táto funkcia spojí konštrukčné prvky s podobnými geometrickými a konštrukčnými predpokladmi do zostavy, aby sa pre všetky zoskupené prvky vytvorili identické výstužné klietky na základe teoretických obálok plôch výstuže a najhorších scenárov geotechnických kontrol.

Generovanie správ

Tento príkaz generuje vlastné správy vzhľadom na predpoklady a výsledky, zjednodušené alebo podrobné, v súlade s nastaveniami šablón správ.

Správa sa zobrazí v nástroji ReportViewer, ktorý umožňuje tlač a náhľad tlače, ako aj export do formátov Excel, Word a PDF.

Constructive Dispositions

Príkaz Konštrukčné dispozície umožňuje rýchle vygenerovanie kompletnej 3D klietky výstuže na vybraných betónových nosníkoch, stĺpoch, pätkách a stenách.
Kľúčové je, že vygenerovaná výstuž sa generuje bez úplných návrhových výpočtov, ale zároveň je v súlade s aktuálnym nastavením výstuže programu a spĺňa všetky minimálne požiadavky podľa zvoleného návrhového kódu.
Táto funkcia je užitočná najmä vtedy, keď chcete vygenerovať (v priebehu niekoľkých sekúnd) 3D výstuž na prvku a následne ju použiť ako základ pre prípravu požadovaného modelu výstuže, čo možno vykonať úpravou získanej klietky.

Zaťaženia a kombinácie

Vďaka PowerPacku možno konštrukčné prvky, ako sú nosníky, stĺpy, pätky a steny, navrhovať priamo v Revite s automaticky generovanou základňou 3D klietky výstuže. Bez použitia externého analytického softvéru by sa tieto lokálne prvky mohli navrhovať na základe rôznych typov zaťažení a kombinácií umiestnených ručne v špecializovanom rozhraní alebo importovaných z tabuľky Excel.

Diagramy

Tento príkaz zobrazí výsledky štrukturálnej analýzy.
V závislosti od uvažovaného konštrukčného prvku sa graficky overujú vyžiadania, napätia alebo interakčné krivky, aby sa splnili kritériá návrhu pre lineárne prvky.
Je možné použiť viacero grafov.

Súvisiace produkty

Autodesk®Inžinierstvo, Stavebníctvo

Revit je súbor nástrojov na podporu projektantov v celom stavebnom priemysle. Revit má nástroje špeciálne navrhnuté pre architektonické, stavebné, strojárske…

Revit – Funkcie

Autodesk®Architektúra, Inžinierstvo, Stavebníctvo

Revit je súbor nástrojov na podporu projektantov v celom stavebnom priemysle. Revit má nástroje špeciálne navrhnuté pre architektonické, stavebné, strojárske…

Autodesk®Architektúra, Inžinierstvo, Stavebníctvo

AEC Collection poskytuje projektantom, inžinierom a dodávateľom nástroje, ktoré pomáhajú realizovať kompletné projekty od konceptu až po výstavbu. Patria sem…

Vitajte na stránkach spoločnosti GRAITEC!

Budete presmerovaní na stránku GRAITEC SK. Ak chcete pokračovať, kliknite na tlačidlo nižšie:

Ak chcete zmeniť krajinu/jazyk, vyberte si nižšie: