banner-webpage-powerpack-revit-2.jpg

Ultimate plug-in pre Revit®, PowerPack pre Revit®

GRAITEC

#BIM #Revit® #3Dmodeling

Dodávajte projekty rýchlejšie s PowerPackom pre Revit a s bezplatnou podporou pre Revit!

Pomocou PowerPack pre Revit® pomôžeme projekčným tímom znížiť počet chýb, odstrániť opakujúce sa procesy a zlepšiť kvalitu a výkon. Architektom, stavebným inžinierom, inžinierom pre vzduchotechniku a klimatizáciu, konštruktérom a projektantom. . … otvoriť cestu k vyššej efektivite vašich projektov Revit®.

 

Zaznamenaný 87% nárast návratnosti investícií s Graitec PowerPack

Stiahnite si bezplatnú skúšobnú verziu
Získajte cenovú ponuku

Ušetrite čas, znížte počet chýb a realizujte lepšie projekty s balíkom PowerPack pre Revit®.

 

1. Automatizujte opakujúce sa úlohy

 

2. Vylepšená správa dát, efektívnejší prístup k údajom modelu a ich napĺňanie v modeli BIM.

 

3. Správa zložitých rodín a parametrického obsahu.

 

4. Realizujte projekty Revit® efektívnejšie a výhodnejšie s nástrojmi na úsporu času

 

5. Využite plný potenciál Autodesk Revit s balíkom PowerPack pre Revit® a navyše využite bezplatnú odbornú podporu na optimalizáciu svojich skúseností s Revitom.

* Pridelená podpora pre váš balík je limitovaná celkovým počtom 10 hodín počas trvania licencie, a to prostredníctvom e-mailu. Platí pre všetky verzie balíka PowerPack okrem edície Start.

PowerPack pre Revit | GRAITEC Slovakia

Osloboďte svoje projekty pomocou balíka PowerPack pre Revit

 

00:0000:00
PowerPack pre Revit | GRAITEC Slovakia

5 kľúčových výhod PowerPack pre Revit®

Zjednodušte svoje pracovné postupy | GRAITEC Slovakia
Prevezmite kontrolu nad svojimi konštrukčnými modelmi | GRAITEC Slovakia
Spolupracujte efektívnejšie | GRAITEC Slovakia
Nastavenie pracovných procesov podľa vašich potrieb | GRAITEC Slovakia
Vyhodnocujte svoje investície | GRAITEC Slovakia
 • Pracujte efektívnejšie a znížte počet chýb vďaka automatizovaným nástrojom, ako je napríklad File, Family a Parameter Manager. Vyhľadávajte a upravujte prvky vo svojom modeli pomocou nástroja Vyhľadávač prvkov. Ľahko vytvárajte presnú a komplexnú projektovú dokumentáciu pomocou funkcií, ako je napríklad Quick Draw.

 • Automatizujte vytváranie analytických modelov a analytických prvkov, aby ste vytvorili presnejšie výpočtové modely konštrukcie. Ľahko identifikujte a riešte problémy s nespojitými analytickými prvkami modelu priamo v programe Revit skôr, ako vás to bude stáť čas a peniaze, pomocou nástroja Error Detect.

 • Spolupracujte efektívnejšie so svojím tímom. Zlepšite spôsob zdieľania údajov a správy dokumentácie, aby ste lepšie spolupracovali a znížili počet chýb v projektoch Revit®.

 • Přizpůsobte si pracovní procesy svým požiadavkám a zvyklostiam pomocou používateľsky definovaných nástrojov, ako sú napríklad exportné rodiny, prepojenie s programom Excel a vlastné nastavenia exportu do formátov nwc a ifc.

 • Môžete si byť istí, že máte v rukách nástroje, ktoré vedú k úspešným projektom, a zároveň máte prístup k najnovším funkciám a trvalej podpore. Softvér je pravidelne aktualizovaný a môžete sa spoľahnúť na podporu našich technických expertov spoločnosti GRAITEC, aby ste mohli skutočne zhodnotiť svoju investíciu.

PowerPack pre Revit | GRAITEC Slovakia

Naši zákazníci to hovoria najlepšie

Len samotná funkcia Join/Unjoin v PowerPacku nám ušetrí niekoľko hodín na projekt, čo zodpovedá stovkám hodín ročne.

Alain Rossetto, IB CONCEPT, Francúzsko

Zásuvný modul PowerPack pre Revit® ponúka širokú škálu nástrojov na zvýšenie produktivity pre Revit®. Využívame najmä funkcie číslovania nosníkov a funkcie spojenia dosky a steny, ktoré nám šetria drahocenný čas pri vytváraní rezov v Revit®. Len samotná funkcia Join/Unjoin doplnku Powerpack nám ušetrí niekoľko hodín na projekt, čo zodpovedá stovkám hodín ročne.Obrovská výhoda pre našu schopnosť realizovať čoraz väčší počet projektov.

Vlastnosti: – V rámci projektu Revititul je možné využiť aj ďalšie funkcie, ako napr: Produktivita pri číslovaní, Join/Unjoin

Ide o prácu, ktorá by za normálnych okolností trvala až jeden deň, čo sa výrazne skrátilo na menej ako hodinu.

Stuart Hollyman, BCAL Consulting, Spojené kráľovstvo

Všetci naši inžinieri využívajú PowerPack pre Revit®, poskytuje nám veľkú efektivitu najmä pri koordinácii rozmiestnenia pilót a ich číslovania. Ide o prácu, ktorá by za normálnych okolností trvala až jeden deň, čo sa výrazne skrátilo na menej ako hodinu.Odporúčame všetkým, aby si našli čas na oboznámenie sa s touto funkciou a zaviedli ju do svojich pracovných postupov.

Funkcie: Efektívnosť s prepojením na Excel a pridaním parametra

Zistite, ako PowerPack pre Revit®
dokonale vyhovuje vašim projektom.

PowerPack for Revit | Tailor your workflows to your needs and standards with customizable Link to Excel option

Prepojenie s programom Excel

Interaktívne a obojsmerné prepojenie modelu Revit a programu Microsoft Excel na jednoduchšiu synchronizáciu údajov. Ovládajte, kontrolujte a upravujte svoj model v programe Revit pomocou jednoduchých tabuliek.

PowerPack for Revit | Family Manager

Správca rodín

Všetky vaše rodiny Revit na jednom mieste. Jednoduché vyhľadávanie vhodných prvkov, prehľadávanie rozsiahlych knižníc, načítanie viacerých rodín naraz a export a úprava prvkov v niekoľkých jednoduchých krokoch.

PowerPack for Revit | Element Lookup

Vyhľadávanie prvkov

Okamžité vyhľadávanie prvkov v programe Revit. Vyhľadávajte a vyberajte konkrétne prvky, používajte komplexné filtre a nastavte a uložte používateľské dotazy na vyhľadávanie na základe používateľských kritérií.

PowerPack for Revit | Empower Revit® to number and renumber all element categoriesk

Číslovanie

Posuňte svoju prácu v programe Revit na vyššiu úroveň vďaka číslovaniu a prečíslovaniu všetkých kategórií prvkov: osí, podláh, konštrukčných prvkov, potrubí….. Využite výhody používateľsky definovaných pravidiel pre poradie číslovaných prvkov a ich pomenovanie.

PowerPack for Revit | Measure and control time spent on BIM projects

Sledovanie práce

Jednoducho merajte a kontrolujte čas strávený na projektoch BIM. Počas práce na súboroch v Revite môžete sledovať procesy a generovať z nich údaje na pozadí. Vytvárajte grafy a správy o sledovaní práce a exportujte ich do programu Excel.

Exchange and synchronize BIM models between Revit® and GRAITEC software

BIM Connect

Prepojte a synchronizujte modely BIM medzi softvérom Revit a Graitec. Vyberte si, či chcete potvrdiť, zamietnuť alebo upraviť zmeny vykonané pomocou synchronizačného nástroja.

A ďalšie funkcie na uľahčenie každodennej práce

Export/Import

Ušetrite čas rýchlym exportom hárkov Revit® a pohľadov Revit® do viacerých cieľových formátov naraz: PDF, IFC, NWC, DXF.

Otvory pre potrubia

Ušetrite čas pri kontrole nosných prvkov pomocou tohto príkazu. Vytvárajte otvory pre potrubia HVAC v konštrukčných prvkoch: HVAC, potrubia, prvky káblových žľabov. Možno ľubovoľne konfigurovať a upravovať počas projektu.

Pridanie parametrov

Ušetrite čas pri vytváraní zostáv pridaním spoločných parametrov pre konkrétnu kategóriu prvkov – stĺpy, steny, dosky, parapety a nadpražia. Filtrovanie a automatická úprava parametrov podľa toho, ako sa mení model

Nástroje na správu súborov

Jednoduchá konverzia všetkých súborov Revit (.rvt, .rfa, .rte) na aktuálnu verziu. Ušetrite čas pri aktualizácii projektu/rodiny/šablóny spustením na pozadí. Automatizujte svoju prácu so správou súborov. Zjednodušte prepájanie projektov Revit vrátane čistenia. Automatický prenos noriem a úrovní projektu z pripojeného modelu pomocou doplnku P/owerPack pre Revit.

Orezový kváder

Jednoduché orezávanie 3D modelu v reálnom čase pomocou kolieska myši po spustení nástroja Rezací blok. Pomocou rozbaľovacej ponuky vyberte orezávanie podľa jednotlivých rovín kolmých na osi X, Y a Z.

Rozdelenie potrubia

Hromadné rozdelenie potrubia HVAC na menšie segmenty vám ušetrí značný čas na projekte. Výstup bude zodpovedať vašim nastaveniam v predpokladoch rozdelenia.

PowerPack pre Revit | GRAITEC Slovakia

Ste pripravení na cenovú ponuku?

Zaručujeme špecializovanú podporu a kompletné odborné školenia. Kontaktujte náš tím a získajte viac informácií a cenovú ponuku.

Vyžiadajte si cenovú ponuku

Nové funkcie vo verzii 2024

Vytvoriť analytický model | GRAITEC Slovakia
Automatiovať analytický model | GRAITEC Slovakia
Analytické nástroje | GRAITEC Slovakia
Rozdelenie stĺpcov | GRAITEC Slovakia
 • Urýchlite generovanie analytických modelov Revit® pre štandardné konštrukčné prvky: nosníky, stĺpy, steny a dosky. Vytvárajte analytické prvky a panely na základe geometrie vybraných konštrukčných objektov, doplnené o informácie o rezoch.

  Pozri video

 • Automatické vytváranie analytických prvkov a panelov pri zadávaní konštrukčných prvkov v programe Revit. V prípade nosníkov, stĺpov, dosiek a stien možno na základe konštrukčného modelu automaticky vygenerovať analytický model, automaticky ho prepojiť s konštrukčným modelom a prevziať jeho parametre.

  Pozri video

 • Flexibilný analytický model Revitu, ktorý nie je potrebné prepojiť, možno jednoducho upraviť pomocou tohto nástroja. Príkazy Skrátiť/Predĺžiť a Pripnúť k osi šetria čas pri opravách a úpravách analytických modelov.

 • Rozdeľte jeden alebo viac konštrukčných stĺpov pomocou bodov, poschodí alebo referenčných rovín a definujte posuny novovytvorených prvkov.

  Pozri video

PowerPack pre Revit | GRAITEC Slovakia

ZISTITE, ČO JE NOVÉ V
GRAITEC POWERPACK PRE REVIT

8 dôvodov, prečo by ste mali používať PowerPack pre Revit

Our Customer Experience Director Carl explains reasons to try PowerPack for Revit and save time when using Revit software

PowerPack pre Revit | GRAITEC Slovakia

 

Zvýšenie efektivity projektu Revit s balíkom GRAITEC PowerPack

Je čas zvýšiť produktivitu vášho projekčného tímu pomocou nástrojov, ktoré urýchľujú modelovanie, dokumentáciu a šírenie údajov.

8 krátkych videí, ktoré vysvetľujú výhody používania balíka PowerPack pre Revit.

 • #01 Zvýšenie efektivity projektu
 • #02 Získajte konkurenčnú výhodu
 • #03 Jednoduchosť Presnosť Rýchlosť
 • #04 Riadenie projektu
 • #05 Výkonnosť modelovania
 • #06 Zrýchlenie dokumentácie
 • #07 Bezproblémová správa údajov
 • #08 Skúsenosť zákazníka

Pozrite si celý zoznam videí tu

PowerPack pre Revit | GRAITEC Slovakia

Ste pripravení vyskúšať PowerPack pre Revit?

Zaručujeme špecializovanú podporu a profesionálne školenia. Kontaktujte náš tím a dozviete sa viac.

 

Bezplatné biele knihy

Ako si udržať prácu pomocou Revitu

Ako si udržať prácu pomocou Revitu

Cieľom tohto dokumentu je identifikovať bežné nástrahy, ktorým je potrebné sa vyhnúť a ako sa podľa možnosti zotaviť z problémov,…

Vyhnite sa 7 závažným nástrahám v procese BIM

Vyhnite sa 7 závažným nástrahám v procese BIM

Neefektívne pracovné postupy vedú k nedodržaniu termínov, stratám príležitostí, stratám zisky a potenciálne aj stratu reputácie. Novinkou je, že dizajnérske…

Avoiding the 7 deadly wastes in your BIM process

Avoiding the 7 deadly wastes in your BIM process

Inefficient workflows lead to missed deadlines, lost opportunities, lost profits, and potentially lost reputation. The news is that design firms…

Súvisiace produkty

PowerPack pre AEC Collection

GRAITECArchitektúra, Inžinierstvo, Mestský dizajn, Stavebníctvo, Terénne úpravy, Výroba, Výrobca

Zvýšenie efektivity vašich projektov AEC. Lepšia spolupráca a vyššia produktivita pomocou balíka PowerPack pre AEC Collection

PowerPack pre Revit® Rebar Detailing

GRAITECInžinierstvo, Stavebníctvo

Optimalizujte zadávanie výstuže, výstuže prvkov a výkresov výstuže vrátane zostáv v programe Revit®.

PowerPack pre Revit® Rebar Design

GRAITECArchitektúra, Inžinierstvo, Stavebníctvo

Posilnite a zrýchlite 3D vytváranie detailov výstuže v programe Revit®. Automatizujte výkresy, dokumentáciu a harmonogramy. Zostaňte v súlade s medzinárodnými…

Vitajte na stránkach spoločnosti GRAITEC!

Budete presmerovaní na stránku GRAITEC SK. Ak chcete pokračovať, kliknite na tlačidlo nižšie:

Ak chcete zmeniť krajinu/jazyk, vyberte si nižšie: