Cestné projekty

V projektoch sme použili cestné podzostavy a nastavenia šablón pre Civil 3D. Projekt podzemnej chodby bol vypracovaný pre významného klienta v Českej republike, ktorý má systém správy 3D modelov. Dokázali sme splniť prísne požiadavky na podrobnosť modelu vrátane negrafických informácií. Projekt modeloval 3D prvky existujúceho a nového stavu a okrem vrstiev vozovky v Civil 3D boli v Revite vytvorené aj prvky osvetlenia, HVAC atď.

Partager

1.jpg

Kto je Sweco Hydroprojekt

Spoločnosť Sweco Hydroprojekt je súčasťou skupiny Sweco od roku 2007. Poskytujeme poradenské, projektové a inžinierske služby najmä v oblasti vodného hospodárstva, životného prostredia, dopravnej infraštruktúry, architektúry a stavebníctva. Sme inžinierska, konzultačná a projektová spoločnosť, ktorá je lídrom na trhu v oblasti vodného hospodárstva v Českej republike.

História
Spoločnosť Sweco Hydroprojekt bola založená ako národný (neskôr štátny) podnik v roku 1952. Po privatizácii so zahraničnou kapitálovou účasťou v roku 1992 úspešne pôsobil vo viacerých medzinárodných skupinách. Od roku 2007 sa spoločnosť stala súčasťou skupiny Sweco Engineering

Experti
Naši zamestnanci majú kvalifikáciu a skúsenosti v oblasti vodohospodárskeho, stavebného, chemického, dopravného, strojárskeho a elektrotechnického inžinierstva, stavebného a konštrukčného inžinierstva, architektúry, informačných technológií, územného manažmentu a financovania investícií. Vo svojich odboroch patríme k popredným odborníkom v krajine.

Kde spoločnosť Sweco Hydroprojekt pôsobí
Spoločnosť Sweco Hydroprojekt pôsobí predovšetkým na českom a slovenskom trhu, pričom sa čoraz viac zapája do medzinárodných projektov. Sídlo spoločnosti je v Prahe, regionálne pobočky má v Brne a Ostrave.

Projekty:
Cestný projekt kruhového objazdu
Podzemný koridor (modelovanie všetkých prvkov a následné doplnenie negrafických informácií)
Použitý CAD/BIM software
: Autodesk Civil 3D a Autodesk Revit
Autori: Sweco Hydroprojek

>> Kompletné referencie v PDF

O projektoch

V projektoch sme použili cestné podzostavy a nastavenia šablón pre Civil 3D. Projekt podzemnej chodby bol vypracovaný pre významného klienta v Českej republike, ktorý má systém správy 3D modelov. Dokázali sme splniť prísne požiadavky na podrobnosť modelu vrátane negrafických informácií. Projekt modeloval 3D prvky existujúceho a nového stavu a okrem vrstiev vozovky v Civil 3D boli v Revite vytvorené aj prvky osvetlenia, HVAC atď.

Cestné projekty | GRAITEC Slovakia
Cestné projekty | GRAITEC Slovakia

Kruhový objazd

Vytvorenie 3D modelu z dôvodu problematických výškových napojení + odvodnenie (investor nepožaduje). Ďalej boli modelované autobusové zastávky a nástupištia

Koridor metra

Celý projekt bol v režime BIM s negrafickými informáciami, spoločný model pre všetky profesie. Použili sa nástroje Autodesk Civil 3D a Autodesk Revit.

Výhody používania Civil 3D z pohľadu spoločnosti Sweco Hydroprojekt

Automatizácia tvorby 3D modelov pri návrhu líniových stavieb – v intraviláne a extraviláne

Schopnosť modelov dynamicky reagovať na zmeny v projekte, minimalizácia času potrebného na zapracovanie zmien

Štandardizácia a zefektívnenie tvorby 2D dokumentácie s cieľom prehľadných výstupov pre objednávateľa a zhotoviteľa stavby

Vzdelávanie a rozvoj projekčného tímu s cieľom maximalizovať efektívne využívanie funkcionalít softvéru

Rozvoj spolupráce so spoločnosťou Graitec na vývoji nových nástrojov – zameraný na automatizáciu postupov a parametrizáciu a dynamiku modelu (šablóny, podzostavy, skripty Dynamo)

Cestné projekty | GRAITEC Slovakia

Už dlho používame moderné nástroje v dizajne, ktoré nám umožňujú realizovať najväčšie výzvy. Hlavné výhody modelovania v 3D v programe Civil 3D vidíme v presnosti riešenia a eliminácii chýb. Od spoločnosti Graitec používame šablónu cesty a podzostavy, ktoré sú pripravené na BIM, takže sme pripravení na projekty, ktoré ešte len prídu.

Jiří Moc, Sweco Hydroprojekt

Súvisiace prípady použitia

Pilotný BIM projekt VD Orlík

Investor využije pri riadení výstavby metodiku BIM. Stavba sa nachádza na strmom svahu a kladie na zhotoviteľa mimoriadne nároky z…

Most na cestu I/75 nad Váhom v km 1,795 stavby Cesta I/75 Šaľa – obchvat

Most je súčasťou obchvatu mesta Šaľa a prevádza cestu I/75 ponad inundačné územie a koryto rieky Váh a poľnú cestu…

Depozitár Severočeskej vedeckej knižnice

Projekt bol pôvodne navrhnutý v roku 2012, ale bol pozastavený a znovu spustený v roku 2017. Využitie Advance Design umožnilo…

Vitajte na stránkach spoločnosti GRAITEC!

Budete presmerovaní na stránku GRAITEC SK. Ak chcete pokračovať, kliknite na tlačidlo nižšie:

Ak chcete zmeniť krajinu/jazyk, vyberte si nižšie: