Most na cestu I/75 nad Váhom v km 1,795 stavby Cesta I/75 Šaľa – obchvat

Most je súčasťou obchvatu mesta Šaľa a prevádza cestu I/75 ponad inundačné územie a koryto rieky Váh a poľnú cestu vedenú čiastočne v hrádzi na pravom brehu. Celková dĺžka mostného diela je 690 m. Maximálne rozpätie preklenujúce rieku Váh navrhnuté technológiou letmej betonáže dosahuje 100 m.

Partager

salapredpatie.jpg

Kto je CEMOS, s.r.o.

CEMOS, s.r.o. bola založená ako spoločnosť s ručením obmedzeným skupinou spoločníkov v roku 1998. V tom čase zamestnávala 10 zamestnancov. V súčasnosti firma zamestnáva okolo 35 zamestnancov a pokrýva svojimi prácami oblasť projektovania dopravných stavieb na celom území Slovenskej republiky. Súčasťou firmy sú projektanti pre špecializáciu projektovania ciest a mostov.

Projekt: Most na cestu I/75 nad Váhom v km 1,795 stavby Cesta I/75 Šaľa – obchvat
Klient: Slovenská správa ciest
Lokace: Šaľa, Nitranský kraj, Slovensko
Použitý software: CADKON RCD

Autor: CEMOS, s.r.o.

>> Kompletná referencia v PDF

O projekte

Most je súčasťou obchvatu mesta Šaľa a prevádza cestu I/75 ponad inundačné územie a koryto rieky Váh a poľnú cestu vedenú čiastočne v hrádzi na pravom brehu. Celková dĺžka mostného diela je 690 m. Maximálne rozpätie preklenujúce rieku Váh navrhnuté technológiou letmej betonáže dosahuje 100 m.

Most sa nachádza v extraviláne katastrálnych území Kráľová nad Váhom a Dlhá nad Váhom. Nosná konštrukcia mosta je navrhnutá ako monolitický predpätý komôrkový nosník s premennou (DC1) resp. konštantnou (DC2) výškou.

Nosná konštrukcia je rozdelená do dvoch dilatačných celkov – DC1 a DC2. Priečny rez nosnej konštrukcie je riešený ako komôrka so zvislými trámami.  Mostný objekt pozostáva z 15 polí.

Most na cestu I/75 nad Váhom v km 1,795 stavby Cesta I/75 Šaľa – obchvat | GRAITEC Slovakia

Pre svoju prácu používame CADKON RCD už viac ako 20 rokov a 99% našich výkresov výstuže je spracovávané týmto nástrojom. Neoceniteľnou pomocou je prepojenie 3D modelu výstuže so všetkými rezmi ako aj automatizované výťahy a výkazy výstuže. Nevieme si predstaviť vystužovanie našich konštrukcií iným spôsobom ako v 3D konkrétne pomocou programu CADKON RCD pre AutoCAD.

Ing. Gabriel Meždej

Súvisiace prípady použitia

Pilotný BIM projekt VD Orlík

Investor využije pri riadení výstavby metodiku BIM. Stavba sa nachádza na strmom svahu a kladie na zhotoviteľa mimoriadne nároky z…

Hvezdárna Teplice

Pôvodná budova bola postavená ako tzv. akcia Z. Základom projektu bola pôvodná projektová dokumentácia, ale počas rekonštrukcie sa ukázalo, že…

Depozitár Severočeskej vedeckej knižnice

Projekt bol pôvodne navrhnutý v roku 2012, ale bol pozastavený a znovu spustený v roku 2017. Využitie Advance Design umožnilo…

Vitajte na stránkach spoločnosti GRAITEC!

Budete presmerovaní na stránku GRAITEC SK. Ak chcete pokračovať, kliknite na tlačidlo nižšie:

Ak chcete zmeniť krajinu/jazyk, vyberte si nižšie: