Advance Steel – Jak do makra Žebřík přidat vlastní profil

18 prosince 2023Advance Steel, BIM, Konstrukce

Partager

obrazok1.png

Advance Steel nabízí pro usnadnění modelování žebříku makro Žebřík s ochranným košem. Pro vytvoření příčlí jsou k dispozici profily typu L, U, plocháče, trubky apod. Ale co když potřebujeme příčle vytvořit ze speciálního protiskluzového profilu, který se ve stávající nabídce nenachází?

Postup, jak rozšířit nabídku typů profilů pro příčle žebříku, lze rozdělit do 2 fází:

  1. Přidání vlastního profilu do databáze profilů
  2. Úprava databáze přípojů

1.    Přidání vlastního profilu do databáze profilů

V našem příkladě budeme chtít zařadit do nabídky Žebříkové příčky LSP výrobce Lichtgitter. Otvory v profilu zanedbáme.

Klasickým postupem pro vytvoření obecného tvaru profilu si připravíme obrys profilu z uzavřených křivek a doplníme bloky pro definice souřadnicového systému, umístění os a texty pro název a typ profilu.

Následně necháme do databáze vygenerovat naše nové průřezy.

Po definici profilů použijte příkaz „Aktualizovat výchozí hodnoty“, který najdete na kartě pásu karet Výchozí v poli Nastavení.

2.    Úprava databáze přípojů

Úprava databáze přípojů spočívá v tom, abychom námi nově vytvořené profily dostaly do nabídky profilů pro příčle v makru.

Spusťte Management Tools.

Použijte Editor tabulek pro otevření databáze AstorProfiles a v ní jděte do tabulky ProfileMasterTable. Na řádce, kde najdete ve sloupci RunName název nového typu profilu (Žebříkové příčky LSP), zjistěte text ve sloupci TypeNameText.(Usr Žebříkové příčky LSP)

Dále v databázi AstorRules najděte tabulku RULECageLadderUserRung a doplňte příslušný typ profilu (Usr Žebříkové příčky LSP), který byl zjištěn v předchozím bodě.

Použijeme znovu příkaz „Aktualizovat výchozí hodnoty“ a nyní již máme naše nové Žebříkové příčky LSP k dispozici.

Podívejte se na výše popsaný postup v záznamu webináře na toto téma.

Související obsah

UVEDENÍ AUTODESK PRODUKTŮ 2025

27 března 2024Advance Steel, Architektura, BIM, Infrastructura, Konstrukce, mechanical, OstatníPavel Hájek

Na konci března Autodesk tradičně uvádí nové verze produktů. Termíny dostupnosti jednotlivých produktů řady 2025 a jejich českých verzí uvidíte…

Advance Steel – Jak lze v makru Schodiště použít vlastní profily pro schodnice a stupně

25 ledna 2024Advance Steel, BIM, KonstrukceRobert Krňávek

Makro pro modelování schodišť a aplikaci Advance Steel je mimořádně výkonný nástroj a nabízí také některé možnosti, které nejsou na…