Balíček PowerPack pro návrh výztuže v aplikaci Revit®

GRAITEC

#BIM #Revit® #3Dmodeling

Efektivní navrhování výztuží v aplikaci Revit® pomocí PowerPacku,
s bezplatnou odbornou podporou pro Revit!

Posilte a zrychlete 3D tvorbu detailů výztuže v Revitu®. Automatizujte výkresy, dokumentaci a harmonogramy. Udržujte soulad s mezinárodními a místními normami.

 

87 % respondentů
hlásí zvýšení návratnosti investic
do softwaru Graitec PowerPack
.

Stáhněte si bezplatnou zkušební verzi
Získat nabídku

Podporuje kompletní tvorbu konstrukčních modelů BIM s nástroji pro 3D výztuže, import výsledků FEM pro návrh a detaily 3D klecí výztuží.

 

1 Statici a návrháři výztuže, zvyšte svoji produktivitu práce použitím nástroje pro detailní navrhování výztuže v konstrukcích. 

 

2 Dokonalé propojení s aplikací Revit umožňuje kvalitnější spolupráci v reálném čase. Navrhujte výztuž prvků bez chyb.

 

3 Využijte plný potenciál aplikace Autodesk Revit s balíčkem PowerPack pro Rebar Design a navíc využijte bezplatnou odbornou podporu pro optimalizaci svých zkušeností s Revitem.

5 klíčových výhod PowerPack pro Rebar Design

Podpora 3D vyztužování na všech konstrukčních kategoriích rodin BIM modelu, import MKP výsledků pro navrhování .

Kompletní BIM modely konstrukce v aplikaci Revit - tvary, MKP výsledky a výztuž | GRAITEC Czech Republic
Využijte sílu aplikace Revit pro návrh konstrukčních prvků | GRAITEC Czech Republic
Efektivní návrh železobetonových konstrukcí ve vyšším standardu. | GRAITEC Czech Republic
Generace 3D výztuže na základě MKP výsledků | GRAITEC Czech Republic
Uspořte čas při tvorbě stavební dokumentace pomocí automatizovaných výkresů výztuže a statických posudků. | GRAITEC Czech Republic
  • Navrhujte na základě podrobných informací na celém BIM modelu konstrukce. Zjednodušte spolupráci. Navrhujte železobetonové konstrukce efektivně a správně podle projektových specifikací.

  • Optimalizace procesů modelování a navrhování konstrukcí. Zvyšte produktivitu pomocí automatického 3D vyztužování. Vizualizace MKP výsledků a pokročilé statické posudky.

  • Uspořte čas, eliminujte prodlevy, zvyšte produktivitu a snižte náklady. Optimalizujte návrh výztuže železobetonových konstrukcí ve Vašich modelech v aplikaci Revit.

  • Navrhujte výztuž železobetonových konstrukcí efektivně a rychle. Modelování výztuže ve 3D a její vizualizace a vazba na vyztužovaný prvek  snižuje chybovost.

  • Navrhujte na základě podrobných informací. Zjednodušte komunikaci a spolupráci pro získání přesných a aktuální informací o jednotlivých prvcích. Vytvářejte komplexní statické posudky konstrukčních prvků. Navrhujte železobetonové konstrukce efektivně, správných dimenzí a levně podle projektových specifikací.

Dokonale doplňte a vyvažte své projekty
s balíčkem PowerPack pro Rebar Design v aplikaci Revit.

Dokonalejší BIM pracovní postupy pro konstrukce

Zdokonalení návrhu konstrukcí a zjednodušený pracovní postup – od importu a synchronizace výsledků až po vizualizaci vnitřních sil a výztuže.

Rychlejší návrh a posouzení konstrukčních prvků

Automatický návrh, editace a úpravy výztuže desek, stěn, trámů, sloupů základů. Můžete využít výsledků analýzy importovaných z MKP software, nebo zadat vnitřní síly přímo v aplikaci Revit. Podpora několika mezinárodních norem.

Efektivnější využití skupin prvků

Ušetřete čas při navrhování seskupením podobných prvků do skupin. Generace požadované výztuže na základě obálky kombinací zatížení pro všechny prvky najednou.

Statické posudky

Generace zjednodušených nebo detailních statických posudků včetně předpokladů návrhu. Výsledky můžete prohlížet v prohlížeči, nebo tisknout či exportovat do formátu pls, doc a pdf.

Rychlý předběžný návrh

Rychle generujte 3D vyztužení železobetonových prvků (sloupy, trámy, stěny, základy) pro předběžný návrh. Konstrukční předpoklady Vám umožní vyztužit konstrukci na základě parametrů bez nutnosti kompletního návrhu prvku. Generace 3D výztuže během okamžiku a parametrická výztuž, kterou lze v dalších stupních projektu snadno editovat.

Výkonná analýza konstrukcí

Grafické posouzení konstrukcí pomocí diagramů výsledků. Posouzení napětí a interakční diagramy pro prutové prvky.

Přímá analýza prvků

Navrhujte a posuzujte prvky přímo v aplikaci Revit. Nepotřebuje žádný externí software pro statickou analýzu konstrukcí. Automaticky vyztužujte prvky na základě zatěžovacích stavů a kombinací zatížení  zadaných ručně, nebo importovaných z aplikace Excel

PowerPack pro Revit® Rebar Design | GRAITEC Czech Republic

Jste připraveni na cenovou nabídku?

Zaručujeme specializovanou podporu a kompletní sadu profesionálních školení. Kontaktujte náš tým, abyste se dozvěděli více a získali cenovou nabídku.

Požádejte o cenovou nabídku

Related products

GRAITECArchitektura, Strojírenství

Advance Design je vyspělé a snadno použitelné řešení pro analýzu konstrukcí metodou konečných prvků určené pro statiky pracující v prostředí…

PowerPack pro Revit® Rebar Detailing

GRAITECArchitektura, Stavebnictví, Výroba, Výrobce

Optimalizujte zadávání výztuže, vyztužování prvků a výkresy výztuže včetně výkazů v aplikaci Revit®.

PowerPack pro Revit

GRAITECArchitektura, Stavebnictví

Návrhářské týmy mohou snížit počet chyb, odstranit opakující se úlohy a zlepšit kvalitu a výkonnost pomocí zásuvného modulu PowerPack pro…

Vítejte na stránkách společnosti GRAITEC!

Budete přesměrováni na stránku GRAITEC CZ. Chcete-li pokračovat, klepněte na tlačítko níže:

Chcete-li změnit zemi/jazyk, vyberte si níže: