banner-graitec-19-5-3.jpg

Kalkulatory inżynierskie MASTER

GRAITEC

#Structural analysis #Design

Kalkulatory inżynierskie MASTER to profesjonalne i zaawansowane narzędzie do obliczania i wymiarowania pojedynczych elementów konstrukcji.

Obliczenia zgodne z normą EUROKOD.

KONTAKT Z EKSPERTEM
Zobacz nasze szkolenia

Dlaczego warto używać kalkulatorów Graitec MASTER

To oprogramowanie pomaga projektantom konstrukcji budowlanych przygotowywać projekty lepiej, bezpieczniej i bardziej ekonomicznie!

Szybsza weryfikacja

Łatwość obsługi

Szerokie spektrum obliczeń

Obliczenia zgodne z normą EUROKOD

Rozbudowane bazy materiałowe

Szczegółowy raport obliczeń

Kalkulatory inżynierskie MASTER | GRAITEC Polska

4 kluczowe korzyści kalkulatorów Graitec MASTER

Oparte o aktualne przepisy Eurokodu z polskimi załącznikami

Prosty interfejs kalkulatora nie wymagający wdrożenia

Szeroki wachlarz możliwości i scenariuszy

Szczegółowa i konfigurowalna nota obliczeniowa

MASTER EC2 Żelbet

 

MASTER EC2 Żelbet przeznaczony jest do szybkiego wymiarowania elementów konstrukcji żelbetowej zgodnie z normą Eurokod 2.

Najważniejsze cechy programu

MASTER EC2 Żelbet służy do wyznaczania pola powierzchni zbrojenia w przekrojach żelbetowych. Ponadto program może wyznaczyć nośność przekroju na podstawie określonej powierzchni zbrojenia, jak również wyznaczyć maksymalne ugięcie belki żelbetowej. Program MASTER EC2 pozwala na wyznaczenie zbrojenia podłużnego i poprzecznego jednocześnie w wielu przekrojach belki oraz zbrojenia podłużnego w słupach.

Analizy prowadzone za pomocą programu MASTER EC2 mogą być wykonywane dla wielu typów przekrojów: prostokątnego, teowego, typu L, dwuteowego, kołowego i wielobocznego.

Wszystkie obliczenia prowadzone są zgodnie z normą EUROKOD 2 (PN-EN 1992-1-1) z uwzględnieniem odpowiednich załączników krajowych.
Wyniki obliczeń prezentowane są w postaci noty obliczeniowej, która może zostać zapisana w formacie RTF lub PDF, a następnie dołączona do dokumentacji projektowej.

Zakres obliczeń

• synchronizacja krok po kroku
• wyznaczanie powierzchni zbrojenia dla danego kształtu i rozmiaru przekroju przy zadanych siłach wewnętrznych
• obliczanie nośności (sił wewnętrznych) dla danego kształtu i rozmiaru przekroju przy zadanych powierzchniach zbrojenia
• obliczanie wymaganej powierzchni zbrojenia w belce jednoprzęsłowej dla danego wykresu sił wewnętrznych przy typowym schemacie statycznym
• obliczanie wymaganej powierzchni zbrojenia w belce wieloprzęsłowej dla danego obciążenia zewnętrznego
• obliczanie wymaganej powierzchni zbrojenia w słupie dla danego obciążenia zewnętrznego obliczenia rys i ugięć
• weryfikacja warunków konstrukcyjnych, takich jak: stopień zbrojenia, średnice prętów, minimalna grubość otuliny itp.
• weryfikacja naprężeń w przekrojach

Zalety programu 

szybkie wyznaczanie zbrojenia teoretycznego dla przekrojów betonowych
szybka weryfikacja nośności przekrojów żelbetowych
łatwość prowadzenia obliczeń i ewentualnego ich powtarzania
rozbudowane bazy materiałów (stal, beton)
imperfekcje geometryczne i efekty drugiego rzędu dla słupów
prezentacja graficzna zbrojenia belki z eksportem rysunku do formatu DXF
czytelne i konfigurowalne noty obliczeniowe
dostępne wersje językowe: polska, angielska, francuska i rosyjska
możliwość generacji dokumentacji w innym języku niż język interfejsu
Import wyników FEM
Dostępne na wszystkich platformach

 

MASTER EC2 – POBIERZ 30-DNIOWĄ WERSJĘ TESTOWĄ 

MASTER EC3 Połączenia Stalowe

 

Połączenia Stalowe to program służący do weryfikacji nośności typowych połączeń stosowanych w konstrukcjach stalowych zgodnie z normą Eurokod 3.

Najważniejsze cechy programu

Program MASTER EC3 Połączenia Stalowe służy do weryfikacji połączeń elementów stalowych, na podstawie wprowadzanych danych geometrycznych, parametrów łączników i sił wewnętrznych. Obliczenia i weryfikacja elementów opierają się na zdefiniowanych danych geometrycznych, parametrach łączników i siłach wewnętrznych. Wszystkie obliczenia prowadzone są zgodnie z normą EUROKOD 3 (PN-EN 1993-1-8, PN-EN 1993-1-1). Wyniki obliczeń prezentowane są w postaci noty obliczeniowej, która może zostać zapisana w formacie RTF lub PDF, a następnie dołączona do dokumentacji projektowej.

Typy połączeń

• doczołowe – belka/belka
• doczołowe – belka/słup
• doczołowe elementów rurowych
• nakładkowe – belka/belka
• belka/środnik belki na kątownik
• stopy słupów dwuteowych
• stopy słupów z elementów rurowych
• węzeł rurowy (K,N,T,X,V)

Zalety programu 

szybka weryfikacja połączeń stalowych
obliczenia zgodnie z normą EUROKOD 3 (PN-EN 1993-1-8, PN-EN 1993-1-1)
łatwość obsługi dzięki intuicyjnemu interfejsowi
szybka korekta parametrów połączenia i ponowne obliczenia
rozbudowane bazy typowych materiałów, profili i łączników
możliwość wykorzystania materiałów i profili zdefiniowanych przez użytkownika
konfigurowalne noty obliczeniowe do wykorzystania w dokumentacji projektowej
możliwość importu danych z Autodesk Robot Structural Analysis
możliwość prowadzenia analizy dla wielu przypadków obciążenia jednocześnie
MASTER EC3 – POBIERZ 30-DNIOWĄ WERSJĘ TESTOWĄ 

MASTER EC4 Stropy Zespolone

 

MASTER EC4 Stropy Zespolone służy do weryfikacji stanów granicznych nośności (SGN) oraz użytkowania (SGU) poszycia ze stalowej blachy profilowanej pracującej jako deskowanie (faza montażowa) oraz płyty stropowej zespolonej (faza użytkowa).

Najważniejsze cechy programu

Program MASTER EC4 Stropy Zespolone analizuje nośność płyty stropowej zespolonej na zginanie w przęśle i nad podporą, sprawdza ścinanie podłużne oraz pionowe, oblicza ugięcie, jak również wyznacza wymaganą liczbę podpór montażowych. Program oferuje dwa tryby obliczeń:
BLACHY WSPÓŁPRACUJĄCE
Wymiarowanie płyty żelbetowej na blachach profilowanych współpracujących które częściowo lub całkowicie zastępują zbrojenie dolne w fazie użytkowej i stanowią pomost roboczy oraz szalunek tracony w fazie montażowej.
• SZALUNEK TRACONY
Wymiarowanie płyty żelbetowej na blachach profilowanych które nie współpracują w fazie użytkowej a jedynie stanowią szalunek dla wylewanego betonu i są wykorzystywane jako element nośny tylko w fazie montażowej.

Wszystkie obliczenia prowadzone są zgodnie z normą EUROKOD 4 (PN-EN 1994-1-1; PN-EN 1994-1-2). Wyniki obliczeń prezentowane są w postaci noty obliczeniowej, która może zostać zapisana w formacie RTF lub PDF, a następnie dołączona do dokumentacji projektowej.

Zakres obliczeń

• wyznaczanie wymaganej liczby podpór montażowych dla stalowej blachy profilowanej pracującej jako deskowanie
• wyznaczanie nośności płyty na zginanie w przęśle i nad podporą
• wyznaczanie nośności płyty na ścinanie podłużne oraz ścinanie pionowe
• wyznaczanie ugięcia płyty oraz zbrojenia przeciwskurczowego dla stanu granicznego użytkowania
• obliczanie ugięcia płyty

Zalety programu

łatwość obsługi i szybkość prowadzenia analizy
możliwość definicji schematu statycznego (liczba i rozpiętości przęseł, obciążenia charakterystyczne)
możliwość uwzględnienia zbrojenia głównego płyty oraz zbrojenia wewnątrz fałd blachy
wyświetlanie wykresów obwiedni momentów zginających, sił poprzecznych i ugięć
MASTER EC4 – POBIERZ 30-DNIOWĄ WERSJĘ TESTOWĄ 

MASTER EC5 Połączenia Drewniane

 

MASTER EC5 Połączenia Drewniane służy do weryfikacji nośności zakładkowych połączeń śrubowych elementów drewnianych z drewnopochodnymi i stalowymi.

Najważniejsze cechy programu

Łączone elementy definiowane są jako przekroje prostokątne jedno- lub dwugałęziowe. Układ łączników można zdefiniować jako prostokątny lub przestawny z możliwością ręcznej edycji rozkładu śrub przez użytkownika. W połączeniu mogą występować łączniki jedno- lub dwucięte. Program umożliwia wprowadzenie danych materiałowych i parametrów łączników zarówno ręcznie, jak i przy pomocy baz danych dostarczonych wraz z programem. Analiza złącza może być wykonana dla pełnego zestawu sił wewnętrznych. Wszystkie obliczenia prowadzone są zgodnie z normą EUROKOD 5 (PN-EN 1995-1-1:2010) z uwzględnieniem odpowiednich załączników krajowych. Po wykonaniu obliczeń program generuje bardzo szczegółową notę weryfikacyjną pozwalającą na szybkie i dokładne sprawdzenie poprawności obliczeń.

Typy połączeń

• zakładkowe proste (drewno – drewno)
• zakładkowe proste (stal – drewno)
• zakładkowe proste (płyta – drewno)
• zakładkowe ukośne
• zakładkowe ukośne z ciągłym elementem bazowym
• naroże ramy z kołowym rozkładem łączników
• węzeł kratownicowy (3- i 4-elementowy)

Zalety programu

szybka weryfikacja nośności połączenia drewnianego
łatwość obsługi dzięki czytelnemu i intuicyjnemu interfejsowi
okno prezentacji graficznej umożliwiające ciągły podgląd połączenia
możliwość ręcznej edycji proponowanego układu łączników
analiza złącza dla pełnego zestawu sił wewnętrznych (N, V, M)
szczegółowy raport obliczeniowy
dostępny polski, angielski i francuski język pracy i wydruków
możliwość generacji dokumentacji w innym języku niż język pracy
rozbudowane i edytowalne bazy materiałowe i łączników

MASTER EC5 – POBIERZ 30-DNIOWĄ WERSJĘ TESTOWĄ 

MASTER EC7 Fundamenty

 

MASTER EC7 Fundamenty służy do obliczeń fundamentów bezpośrednich. Umożliwia on analizę stóp i ław fundamentowych posadowionych w gruncie uwarstwionym.

Najważniejsze cechy programu

Program MASTER EC7 Fundamenty służy do obliczeń fundamentów bezpośrednich. Obliczenia obejmują sprawdzanie nośności gruntu dla podłoża uwarstwionego, analizę naprężeń w narożach fundamentu, wymiarowanie podstawy na zginanie, sprawdzanie stateczności lokalnej na obrót i przesuw, sprawdzenie nośności na przebicie oraz
analizę osiadań. Ponadto program posiada możliwość weryfikacji zbrojenia analizowanego fundamentu.

Wszystkie obliczenia prowadzone są zgodnie z normą EUROKOD 7 (PN-EN 1997-1-1) z uwzględnieniem odpowiednich załączników krajowych. Wyniki obliczeń prezentowane są w postaci noty obliczeniowej, która może zostać zapisana w formacie RTF lub PDF, a następnie dołączona do dokumentacji projektowej.

Rodzaje fundamentów

Program umożliwia analizę i projektowanie następujących typów fundamentów:
• stopy prostokątne, schodkowe, trapezowe i okrągłe pod jeden słup
• stopy prostokątne, schodkowe i trapezowe pod dwa słupy
• ławy o przekroju prostokątnym, schodkowym i trapezowym

Zalety programu 

definicja gruntu uwarstwionego z uwzględnieniem wody gruntowej
dynamiczny widok geometrii fundamentu
możliwość definicji listy obciążeń wymiarujących albo definicji przypadków prostych z automatyczną ich kombinacją
weryfikacja nośności gruntu dla podłoża uwarstwionego
analiza zmian naprężeń przy odrywaniu
możliwość mimośrodowego ustawienia słupówr
możliwość prowadzenia optymalizacji geometrii
możliwość zapisu profilu uwarstwienia gruntu do pliku
weryfikacja zbrojenia fundamentu
analiza przebicia fundamentu
łatwość prowadzenia obliczeń i ewentualnego ich powtarzania
czytelne i konfigurowalne noty obliczeniowe
możliwość importu obciążeń z arkusza Excel
możliwość importu obciążeń z Autodesk Robot Structural Analysis
weryfikacja osiadania

MASTER EC7 – POBIERZ 30-DNIOWĄ WERSJĘ TESTOWĄ 

Kalkulatory inżynierskie MASTER | GRAITEC Polska

WDRAŻAJ EUROKODY SKUTECZNIE! 

BEZPŁATNE SZKOLENIE ONLINE

Pytania?

Napisz do nas, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące kalkulatorów Master.

Powiązane produkty

Autodesk®Architecture, Engineering, Konstrukcje budowlane, Manufacturing, Product design, Wytwórca

Oprogramowanie AutoCAD do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) umożliwia wszystkim specjalistom tworzenie precyzyjnych rysunków 2D i 3D.

GRAITECEngineering, Konstrukcje budowlane

Program do analizy i wymiarowania konstrukcji. MES analiza statyczno-wytrzymałościowa

Advance Steel

Autodesk®Engineering, Wytwórca

Advance Steel to pakiet oprogramowania do modelowania i detalowania konstrukcji stalowych. Zawiera on dedykowane makra do tworzenia typowych połączeń i…

Witamy na stronie GRAITEC!

Za chwilę zostaniesz przekierowany na stronę w języku polskim. Jeśli chcesz kontynuować, kliknij na poniższy przycisk:

KONTUNUUJ W JĘZYKU POLSKIM

Aby zmienić kraj/język, wybierz poniżej: